banner402

banner468

banner458

banner457

banner472

ODTÜ TEKNOKENT GM Serdar Alemdar: “Güçlü ekosistem güçlü TEKNOPARK, güçlü ülke”

Ülkemizin ilk teknoparkı olan ODTÜ TEKNOKENT, oluşturduğu inovasyon ekosistemi ile cazibe merkezi haline geldi ve 470’in üzerindeki teknoloji şirketi, 400’den fazla Ar-Ge tescilli ürünü, 10 bini aşkın istihdamıyla örnek başarılara imza atıyor. ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, “İleri teknolojinin üretim üssü haline gelen ODTÜ TEKNOKENT, başarılı ekosistemi ve yürüttüğü projelerle bugüne kadar Türkiye ekonomisine 20 milyar TL’nin üzerinde katkı sağladı. Ekosistemimiz ve güçlü yapılanmamız ile bu oranı artıracağız” dedi.

DOSYA 01.11.2021, 00:01 29.11.2021, 10:42
21172
ODTÜ TEKNOKENT GM Serdar Alemdar: “Güçlü ekosistem güçlü TEKNOPARK, güçlü ülke”

Ülkemizin ilk teknoloji geliştirme bölgesi olan ODTÜ TEKNOKENT, kuruluşundan bu yana ileri teknolojinin üretim üssü haline geldi. ODTÜ’nün araştırma kapasitesi ve bilgi birikiminin, girişimcilerin yenilikçi nitelikleri ile birleşmesine öncülük eden ODTÜ TEKNOKENT, ulaştığı büyüklük, teknopark yönetimindeki deneyimi ve öncü rolü, geliştirdiği hizmet ve programları ile Türkiye’de başarılı bir model haline gelirken Türkiye’nin diğer bölgelerinde kurulan teknoparklara da hamilik yapıyor.
ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, “ODTÜ TEKNOKENT’in amacı, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı olanakları sunmaktır” dedi.


Dünyada özellikle üniversite içinde kurulmuş teknoparklar arasında büyüklük açısından önemli bir yere sahip olan ODTÜ TEKNOKENT’te; 470’in üzerindeki teknoloji şirketi, yüzde 90’ı üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu olan 10.000’den fazla personele yarattığı istihdam olanakları ile Türkiye’deki diğer teknoparklara da örnek teşkil edecek başarılara imza atıyor. ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren teknoloji şirketleri ve girişimcilerin yüzde 50’si yazılım-bilişim, yüzde 21’i elektronik, yüzde 9’u telekomünikasyon, yüzde 6’sı medikal teknolojiler, yüzde 14’ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, çevre gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürüten firmalardan oluşuyor.

ODTÜ Teknokent’te geliştirilen ileri teknoloji alanları ise şunlardan oluşuyor: “Uçak/helikopter sistemleri dinamik model geliştirme ve simülasyon projeleri, uçak/helikopter kontrol sistemleri geliştirilmesi çalışmaları, uydu geliştirme projeleri, alternatif enerji ve alternatif yakıt projeleri, rüzgar ve su türbini tasarımı, araç takip sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin tasarlanması, güç kaynakları ve enerji besleme sistemleri, lazer uygulamaları, sensör teknolojileri, doku ve gen araştırmaları, e-devlet, e-ticaret, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve e-eğitim yazılımları, ERP-MRP çözümleri, eğitim yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemi yazılımları, formatlı mesaj yönetim sistemleri, hastane yazılımları, farklı alan uygulamaları olan ileri malzeme çalışmaları ve mikro elektronik mekanik sistem uygulamaları.”


Türk ekonomisine 20 milyar TL destek
Akademik bilgi altyapısı ile sanayinin yetenekli ve yaratıcı işgücünün bir araya geldiği ODTÜ TEKNOKENT’te yer alan şirketlerin bugüne kadar Ar-Ge’den elde ettikleri gelirin Türk ekonomisine kattığı değerin 20 milyar TL’den fazla olduğunu paylaşan Alemdar, “Bu çalışmalardan elde edilen ihracat geliri ise 1.7 milyar doları aşmış durumdadır. Bu miktarlar, şirketlerin sadece ODTÜ TEKNOKENT sınırları içinde yürütmüş oldukları Ar-Ge çalışmalarından elde ettikleri gelirleri ifade etmekte, seri üretimden elde edilen gelir ve ihracat miktarları bu değerlerin içerisinde yer almamaktadır. Ayrıca, ODTÜ TEKNOKENT şirketlerinin almış oldukları Ar-Ge tescilleri (Patent, Faydalı Model, Marka vb.) ise toplamda 400’ün üzerindedir” açıklamasını yaptı.

Üniversite-sanayi işbirliğinde örnek model
ODTÜ TEKNOKENT halihazırda ODTÜ Kampüsü içerisinde yer alan ana kampüs, Eskişehir Yolu üzerinde yer alan  ODTÜ MET Tesisleri ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ODTÜ TEKNOKENT OSTİM Merkezi olmak üzere üç ayrı yerleşkede 170.000 m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 1.2 km2 alanda faaliyet gösteriyor.
ODTÜ TEKNOKENT, üniversite-sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak amacıyla oluşturduğu yapılar çerçevesinde, üniversitedeki araştırma altyapısı ve bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasında etkin rol oynarken aynı zamanda Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeli ve teknoloji geliştirme yeteneğini de destekliyor.
Serdar Alemdar, “Girişimciliği ve inovasyonu teşvik etme amacı çerçevesinde Türkiye’nin yeni teknoloji üretme sürecinde kilit bir aktör haline gelmiştir. Teknoloji üretimine verdiği desteklerin yanı sıra teknoloji transferi sürecinde de sağladığı uluslararası işbirliği olanakları ve şirketlere sunduğu elverişli ortam ile bu sürece ulusal ölçekte önemli katkılar sağlamaktadır” dedi. ODTÜ TEKNOKENT’in üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılmasına yönelik yürüttüğü program ve projeler kapsamında; ODTÜ TEKNOKENT şirketleri tarafından 2002’den bugüne kadar ODTÜ ile işbirliği içerisinde 1.700’ün üzerinde ortak Ar-Ge projesi yürütüldü, 45’in üzerinde farklı bölüm, araştırma merkezi ve enstitüden 850’den fazla akademisyen ile 2.800’ün üzerinde sözleşme imzalandı.

Serdar Alemdar, şu bilgileri paylaştı: “Dünya çapında çok sayıda kullanıcısı bulunan online eğitim sitesi, ilk yerli playstation oyunu, satış rakamları yedi milyonun üzerinde olup dünyanın ilk 100 oyunu arasında yer alan oyun teknolojileri, Türkiye’nin ilk ve tek sosyal içerik platformu, yerli fiber lazer teknolojisi, ilk ve tek yerli rehabilitasyon robotu, ilk yerli çip, kendi enerjisini üretebilen koklear implant, dünyanın en küçük atomik kuvvet mikroskobu, yerli insansız hava aracı (İHA), milli helikopter, milli savaş uçağı, Göktürk-2 uydusu, yerli 5G altyapısı gibi ülkemizin önde gelen teknolojileri bölgemizde geliştirilmiştir.”


Ekosistem, başarılı girişimle büyüyor
TÜBİTAK BİGG 1512 Girişimcilik Destek Programı: ODTÜ TEKNOKENT girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırmak, TÜBİTAK BİGG desteğine ulaşmalarını sağlamak ve Türkiye için katmadeğeri yüksek büyüme potansiyeli olan işlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla 2020 yılında 6 farklı kurumla 5 farklı konsorsiyum oluşturdu. BiGG3, BİGGBio, BİGGED, BİGGM ve T-BİGGY konsorsiyumlarıyla TÜBİTAK BİGG sürecinde her iş fikri alanına uygun güçlü işbirlikleri ile girişimci adaylarının (girişimcilik serüvenlerinin) desteklenmesi amaçlanıyor.

Kuluçka Merkezi: ODTÜ TEKMER’e ek olarak kurulan ve çalışmaları devam eden kuluçka merkezleri ile her yıl 70’in üzerinde teknoloji şirketinin doğuşuna katkı sağlanıyor. Kuluçka programları ile herhangi bir zamanda 150’nin üzerinde yeni teknoloji şirketinin desteklendiği ODTÜ TEKNOKENT’ten Onedio, Opsgenie, TaleWorlds gibi dünya çapında başarılı teknoloji şirketlerinin çıkmaya başlaması, ODTÜ TEKNOKENT’in dünya çapında başarılı bir inovasyon ekosistemi olma vizyonuna her geçen gün daha da yaklaştığını gösteriyor.

Proje Yönetim ve Danışmanlık Ofisi: Avrupa Birliği Çerçeve Programları başta olmak üzere tüm uluslararası ve ulusal programlara başvuruda bulunmak için projeler yazmakta ve bu başvuruların sonrasında alınan projeleri yürütüyor. 2020 yılı sonu itibariyle başvuru aşamasında destek verilen proje sayısı 40’ı geçmiş, kabul olan projelerden yürütme desteği verdiği AB projesi sayısı 35’i, yürüttüğü projelerin toplam bütçesi 10 milyon Avro’yu aşmış bulunuyor.

Kümeler: Savunma sanayii, bilişim ve telekomünikasyon ve ileri sağlık teknolojileri alanlarında üç ayrı küme yer alıyor. Şirketlerin katılımı ile kurulan ‘Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK)’, ‘Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi (T.ICT)’ ve ‘Teknokent İleri Sağlık Teknolojileri (T.HEALTH)’  kapsamında, şirketlerin birbirleri ve ODTÜ ile işbirliklerinin artırılması yönünde önemli çalışmalar yürütülüyor. Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi içerisinde 140’ın üzerinde, Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi’nde 200’den fazla, Teknokent İleri Sağlık Teknolojileri Kümelenmesi’nde ise 50’nin üzerinde şirket yer alıyor. Serdar Alemdar, “2020 yılı içerisinde oyun geliştirme ve animasyon teknolojileri alanına odaklanacak şekilde Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği işbirliğiyle Teknokent Dijital Oyun Teknolojileri Kümelenmesi kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 40’ın üzerinde oyun firmasının yer aldığı ve 2021 yılı başı itibariyle Ticaret Bakanlığı HİSER Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan kümelenme kapsamında ihtiyaç analizi çalışmaları yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.  

Uzay Ajansı Yerleşkesi ve ODTÜ Havacılık Uzay İhtisas Teknokenti: Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen stratejik 10 hedeften biri de ODTÜ ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi’nin kurulma çalışmaları sürdürülüyor. Uygun teşvik mekanizmalarıyla uzay alanına devşirilebilecek yeteneklere sahip KOBİ’lerin bu bölgede yer alması hedefleniyor.

Yorumlar (0)