banner472

banner458

banner457

banner505

Organizasyonların İK varlığının sürdürülebilirlik anahtarı: İK Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Şirketler, kurumlar, kuruluşlar, işletmeler ve KOBİ’lerin paha biçilemez varlıkları; çalışanlarını, geleceğe güvenle, sürdürülebilir, kaliteli verimli taşıyan çözümler: ‘İnsan Kaynakları Bilişim Teknolojileri (İK Bilişim Teknolojileri).

DOSYA 01.12.2021, 00:16 26.12.2021, 21:05
20586
Organizasyonların İK varlığının sürdürülebilirlik anahtarı: İK Yönetiminde Bilişim Teknolojileri

Pandemi, tüm Dünya’da, İK profesyonellerini kritik iş önceliklerine hızlıca yanıt vermeye, işgücündeki dalgalanmaları stratejik İK yönetimiyle ele almaya ve son teknoloji İnsan Kaynakları (İK) Bilişim Teknolojileri’ni etkin kullanmaya yöneltti. Y kuşağı ve Z Kuşağı çalışanlarını işe alma, yönetme, işgücü verimliliğini, çalışan bağlılığını sağlama, stratejik İK kararları alma veya işten çıkarma noktasında ‘İK Yönetiminde Bilişim Teknolojileri’ dikkat çekiyor.

İK Bilişim Teknolojileri’nin işletmelere faydaları: İstihdam stratejilerini oluşturmaktan, planlamaya ve uygulamaya, işe alımdan, çıkarmaya, şirket kurum kültürünün geliştirilmesinden, insan kaynağının verimli kullanılmasına kadar birçok alanda çözüm üreten ‘İK Bilişim Teknolojileri’, özellikle Pandemi’de hızlanan dijital dönüşüme şirketleri entegre ediyor, varlıklarını sürdürmesinde ve onları geleceğe taşımada öncü rol üstleniyor. Özellikle yapay zekâ ve bulut tabanlı İK teknolojileri, şirketleri güçlendirmek için kurumsal stratejileri formüle etmeye, uygulamaya ve çalışan katılımını iyileştirmeye yönlendiriyor.

‘İK Bilişim Teknolojileri’ ile kurum içinde çalışanların sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir sağlık yönetimi sağlamak mümkün. Şirketin ileri bir seviyeye kendini taşıyabilmesinde hayati önemdeki İK, daha çok işe alım ve müşteri ilişkileri olarak algılansa da bir işletmenin tüm ilişkilerini kapsayan önemli bir iletişim birimi. Şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru ve problem çözücü adımlar atılmasını sağlayan İK’nın görev ve sorumluluğunda işe alımdan sonra çalışanların işe başladıklarında çalışma ortamlarının uygunluğu, sağlıklı iletişim, eşitlik, adalet, şeffaflık, hız, kalite, işletme, ürün ve hizmetlerin güvenliğinin sağlanması, yetenek ve performans yönetimi, verimi arttırıcı faaliyetler, eğitim ve etkinlikler, şirket hedeflerine yönelik planlama yapmak, müşteri ve çalışanlar arasında sorunların çözülebilmesi için aracılık yapmak, kişi veya kişilerin işten çıkarılma sürecini takip etmek de var. Küresel marka olmada da önemli bir yere sahip İK, daha nitelikli personel çalıştırmayı, çalışanlardan, ürün ve hizmet üretiminde daha fazla verim almayı sağlıyor.

İK Yönetiminde Bilişim Teknolojileri: Yapay Zeka (Al) ve İK teknolojisi, Robotik İşleme Otomasyonu (RPA), Nesnelerin İnterneti (IoT),  Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Sensörler, Yeni Nesil İK yazılımları, İK yazılımları / HR (Human Resources) yazılımları, İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management-HR Management), İK Bilgi Sistemi, E-İnsan Kaynakları Yönetimi (E-İKY), Bulut İK Yazılımı / Bulut İK Programı, Personel Takibi (PDKS) / Personel Bilgi Sistemi /Özlük Yönetimi / İşgücü Yönetimi / Kişisel Bilgi Yönetimi / Sosyal Tanıma / İK Yönetimi Analitikleri / İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme / İK ve Organizasyon / İK Analizi ve İşgücü Planlaması/ Zaman ve Devamlılık Yönetimi / Zaman ve İzin Yönetimi / Online İzin Takip Yazılımı / Personel İzin Takip Programı / Ücret, Hak, İzin, Zimmet ve Harcırah Yönetimi / Bordro Programı / İK ve Bordro Hesaplama Yazılımı / Bulut Tabanlı Bordro Programı / Ücret Entegrasyonu / Kariyer Planlama Yönetimi /  Performans Değerlendirme Sistemi / Performans Yönetimi / Yetenek Yönetimi / Yetenek ve Performans Yönetimi / Başarı ve Gelişim Yönetimi / Personel Ödüllendirme / Bayi Ödüllendirme / Satış Ekibi Ödüllendirme / Satış Teşvik / Masraf Takibi / Bütçe Yönetimi / Personel Bütçesi, Sağlık, Güvenlik ve Uyumluluk Yönetimi / İş Sağlığı, Siber Güvenlik / Yüksek Veri Güvenliği, İş İlişkileri Yönetimi /İş Süreçleri Yönetim Platformu / Sistem Yönetimi / Arşiv Yönetimi / Raporlama / Puantaj Takibi / Kurum Kültürü Analizi, Sadakat Programı, Sadakat Programları / Müşteri Sadakat Programları / Son Kullanıcı Sadakat Programı, Mobil Sadakat Uygulamaları, Eğitim Yönetimi /  Kurumsal Eğitim Yönetimi, Liderlik ve Yetkinlik Gelişimi.

İK Yönetimi nedir?
İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management-HR Management); “İşe alımdan işten çıkarmaya, müşteri, işveren, çalışan ilişkilerinin ve birbirleriyle iletişiminin yönetilmesine, işgücünün ve şirketin verimliliğini artırmaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya kadar İK’nın bütün alanlarında şirketin planlanan geleceğine ulaşması için doğru ve problem çözücü adımların atılması” diye niteleniyor. Bir başka tanıma göre; “Şirketlerdeki işe alım, daha iyi insan kaynağı oluşturulması ve mevcut insan kaynağının verimli kullanılması için uygulanan yöntemler ve süreçler bütünü.”

Yorumlar (0)