banner472

banner458

banner457

Ticaretin başarısında kilit nokta; Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Teknolojileri

Pandemi sürecinde işletmelerin sürdürülebilir, verimli, kaliteli, hızlı, çevik ve başarılı olabilmesinde ‘Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Teknolojileri’, kilit rol üstleniyor.  Uzmanlar, Pandemi’de Türkiye’nin Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi olma hedefine ulaşmasının yolunun güçlü sCM Teknolojileri ile mümkün olduğuna işaret ediyor.

DOSYA 01.12.2021, 00:36 26.12.2021, 21:09
20716
Ticaretin başarısında kilit nokta; Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Teknolojileri

Ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretin, şirketlerin, markaların ve ülke ekonomilerinin başarısı, tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilir, verimli, hızlı, çevik, kaliteli olmasına bağlı. Bunun için de çözüm; Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM-Supply Chain Management) Teknolojileri. Hammaddelerin mamullere veya hizmetlere dönüştürülerek son kullanıcılara ulaştırıldığı karmaşık lojistik sistemlerine ‘tedarik zincirleri’, bu zincirler boyunca malzemelerin, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin tedarikçiler ve müşterileri arasında karşılıklı akışına yönelik tüm yönetsel görevler, kaynaklar, teknolojiler, insanlar, örgütler, sistemler ve faaliyetleri kapsayan entegre yapı ise ‘Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)’ olarak tanımlanıyor.

İklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın tüm Dünya’nın gündemine oturduğu bu dönemde; daha yeşil bir tedarik zinciri oluşturmak ve bunu sürdürmek, işletmeler, markalar ve ülkeler için hayati önemde. Verilerini, depolarını, lojistik süreçlerini doğru yönetemeyen, stoklarını doğru hesaplayamayan, üretim ve tedarik zincirini, üretimden, lojistiğe tüm operasyonlarını ve iş süreçlerini doğru kurgulayamayan, zamanında tamamlayamayan işletmeler, iş sözleşmelerinde verdikleri taahhütleri yerine getiremiyor, yükümlülükleriyle ilgili sorunlar yaşamaya başlıyor. İşletmenin ve markanın sürdürülebilirliği için çözüm; ‘Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Teknolojileri’, riskin ve maliyetlerin düşürülmesi, tasarruf, verimlilik, kalite, hız, çeviklik, sürdürülebilir lojistik ve tedarik zinciri yönetimiyle emisyonları azaltmak, akıllı kurumsal varlık yönetimiyle enerji verimli ve güvenli çalışmak, minimum atık ve çevre etkisi sağlamak, esneklik, güvenlik, büyüme, dirençlilik, karlılık demek.

Pandeminin, dünya ekonomisine vurduğu darbenin yansımaları; küresel tedarik zincirinde yaşanan ciddi kırılganlıklar olarak karşımıza çıktı. Küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiği ve dengelerin değiştiği bu dönemde uzmanlar, özellikle Türkiye’nin fırsatları iyi değerlendirerek Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi olabilme potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Dünya’da ve Türkiye’de bu süreçte müşteri beklentilerine hızlı yanıt verebilen, kendini bu konuda geliştirebilen birçok sektör, şirket ve marka; Tedarik Zinciri Yönetimi Teknolojileri ile krizi fırsata çevirdi. Bu dönemde yükselişini sürdüren trendler; e-ticaret, e-ihracat, bölgesel ticaret ve bu trendler için lojistik hayati önemde. Tüketici artık istediği herhangi bir ürünü veya hizmeti, ne zaman nerede isterse orada teslim almayı bekliyor. Uzaktan çalışma sistemi ile birlikte online sipariş karşılama merkezleri ve ev teslimatları daha da çok yaygınlaştı. Bu dönemde işletmeler için tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilirliği çok daha önemli. E-ticarette üretim, stok ve depo ihtiyacı daha da arttı. Dijitalleşme, yeni nesil teknolojiler ve teknolojik yatırımların hızlandığı süreçte, SCM Teknolojileri önem kazanıyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Teknolojileri
Yapay Zeka (Al)
Endüstri 4.0 SCM
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Makine Öğrenmesi-Machine Learning
Sanal Gerçeklik Teknolojileri: VR-Sanal Gerçeklik, AR-Artırılmış / Zenginleştirilmiş Gerçeklik, MR-Karma Gerçeklik, XR-Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri
Simülasyon Teknolojileri
Büyük Veri-Big Data
Hiperotomasyon
Bulut Bilişim, Dağıtılmış Bulut
Güçlendirilmiş Edge
Otonom Robotik Sistemler
3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar (3D veya 4D Yazıcılar)
Otonom Araçlar
Giyilebilir Teknolojiler
5G Teknolojileri
Siber Güvenlik
Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri
• İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları / BPC-Business Planning and Consolidation- İş Planlama, Tahmin, Konsolidasyon-Bütçe Çözümleri
Mobil uygulamalar
Dronelar
• Akıllı Kurumsal Varlık Yönetimi
SCM/SCP Tedarik Zinciri Yönetimi / Planlaması (SD-Satış ve Dağıtım / MM-Malzeme Yönetimi / PP-Üretim Planlaması / QM-Kalite Yönetimi / PM-Fabrika Bakımı / HR-İnsan Kaynakları / FI-Mali Muhasebe / CO-İşletme Kontrolü / AM-Sabit Değerler Yönetimi / PS-Proje Sistemi / WF-İş Akışı / IS-Endüstriyel Çözümler) / SNP-Tedarik Ağı Planlama / Stratejik Satınalma (Kategori Yönetimi) / İhracat, İthalat, Sipariş Yönetimi
Tedarik Zinciri Mühendisliği
Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Yazılımı
Talep Tahmini ve Tedarik Planlama Sistemi
ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması
• MRP-Malzeme İhtiyaç Planlama
• MRP II-Üretim Kaynak Planlama
• MES-Manufacturing Execution-Üretim Yönetim / Yürütme Sistemi
Üretim Takip Sistemi
PLM-Product Lifecyle Management-Ürün Yaşam Döngüsü
EDI-Elektronik Veri Değişimi
• Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri (AIDC- Automatic Identification and Data Capture-Otomatik Tanıma ve Veri Toplama / Barkod Teknolojileri; Barkod Okuyucular, Yazıcılar / QR Kod, Karekod-Data Matrix, RFID-Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri; Kablosuz Tanıma Teknolojisi, RFID okuyucular, yazıcılar, etiketler / Manyetik Şerit / OCR-Optik Karakter Tanıma / Fotoğrafı Metne Dönüştürme, Metni Sese Dönüştürme Teknolojileri / Mobil Terminaller/  Temaslı, Temassız Akıllı Kartlar-Smart Card / Optik Karakter Tanımlama / Plaka Tanıma Sistemleri / EDS-Elektronik Denetleme Sistemi / Beacon: Düşük Enerjili Bluetooth-Bluetoth Low Energy-BLE Teknolojisi / NFC-Near Field Communication-Yakın Alan İletişimi-Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojisi)
• CRM-Customer Relationship Management-Müşteri İlişkileri Yönetimi
• SRM-Supplier Relationship Management-Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları
• MPS-Müşteri Sipariş Bütçesi / SAS-Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi /Satış Otomasyon Çözümü
• TMS-Taşıma Yönetim Sistemleri / Nakliye Yönetim Sistemi / Dağıtım Yönetim Sistemi
• CMC-Konteyner Yönetim Birimi /CMS-Konteyner Yönetim Sistemleri
• Dinamik Rotalama Sistemi
• Yük Optimizasyon Sistemleri
• GPS Sistemleri
• Analiz Yazılımları
• POD-Teslimat Yönetim Sistemi
• APS-İleri Planlama Sistemleri
• Stok Yönetimi / Stok ve Depo Yönetimi / Depo Otomasyon Çözümleri /WMS-Depo Yönetim Sistemi / Bulut Tabanlı Depo Yönetim Sistemi / TOD-Tam Otomatik Depo/Akıllı Depo Sistemi /E-Ticaret Depolama Teknolojileri
• Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemleri / Elektronik Belge Yönetim Sistemleri / Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri /E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye
• Uzaktan Çalışma ve Web Konferans Sistemleri.

Kaynakça: https://www.oracle.com/tr
https://dynamics.microsoft.com/tr
https://tr.wikipedia.org/wiki

Tedarik Zinciri Yönetimi nedir?
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM-Supply Chain Management), “Hammadde tedarikinden ürünün nihai varış noktasına teslimine kadar bir ürün veya servisle ilgili mal, veri ve finans akışının yönetilmesidir” diye tanımlanıyor. Bir başka tanıma göre; “Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.”

“Etkili yönetilen tedarik zinciri, karlılığı yükseltir”
Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Siemens A.Ş. Vakfı Genel Müdürü Tuğrul Günal’ın verdiği bilgilere göre; sektörüne göre farklılık arz etse de şirketlerin cirolarının, yüzde 40-70 arasını tedarik zinciri bölümleri tarafından gerçekleştirilen satınalmalar oluşturuyor ve masraflarının takribi yüzde 80’i tedarik zinciri bölümleri tarafından yönetiliyor. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi, her şirketin ana stratejilerine direkt etki ediyor. Günal, etkili yönetilen bir tedarik zincirinin, her şeyden önce işletmenin rekabetçiliğini artırdığını, faaliyet gösterdiği alanda pazar payının, dolayısıyla da kârlılığının yükselmesini sağladığını belirtiyor. Üreticilerden tüketicilere, tedarikçilerden kamu kurumlarına kadar tüm paydaşların dijitalleştiğini ifade eden Günal, dijital dünyanın, tedarik zinciri iş süreçlerine çok önemli avantajlar sunduğunu, dijitalleşmenin daha yüksek verim, katmadeğer sağladığını kaydediyor buna örnek olarak ise Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi tarafından hayata geçirilen yazılım robotu Bilgin’i veriyor. Günal, planlamadan sipariş yönetimine ve satın almaya kadar tedarik zincirinde yapay zekanın çok yoğun uygulamada olacağına da dikkat çekiyor.

Yorumlar (0)