banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

İşletmelerin ve fabrikaların sistematik ve yüksek performansla çalışabilmesi, kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapabilmesinin yolu; dijitalleşme ve Endüstri 4.0’dan geçiyor.

DOSYA 01.10.2020, 00:00 31.10.2020, 09:11
24590
Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

İşletmelerde üretimden sevkiyata kadar tam hakimiyetin yolu: Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri İşletmelerin ve fabrikaların sistematik ve yüksek performansla çalışabilmesi, kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapabilmesinin yolu; dijitalleşme ve Endüstri 4.0’dan geçiyor. İşletmeler için ilk adım; Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri.
Endüstri 4.0 çağında ve küresel salgının tam da ortasında; ekonominin çarklarını döndürmeye devam edecek işletmeler, hızla dijitalleşebilenler olacak. Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, artık hangi ölçekte olursa olsun üretim yapan bir işletme veya fabrika için olmazsa olmaz haline geldi. İşletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenleyen Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, sistematik, yüksek performans ve maksimum verimle üretim yapılmasını sağlıyor. İşletmede çalışan tüm personel ve makinelerin verimliliğini tespit ve ölçmeye imkan tanıyor. Zaman ve maliyet avantajı sağlayan Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, personel hatasını minimuma indirmeye yardımcı olarak maksimum fayda sağlayacak üretimlerin yapılmasını sağlıyor.
Üretim Takip Sistemi nedir?  ‘Üretim Takip Sistemleri’nin işlevi nedir? 
Üretim Takip Sistemi; kişiler veya makinelerin üretim aşamalarında oluşturduğu verileri makinelerden otomatik toplayan, üretim takibini otomatikleştiren, üretim verimliliğini ölçen ve potansiyel sorunları tespit ederek üretim kayıplarını engelleyen, ürünün ortaya çıkışından, depolamasına, stoğuna, fabrika çıkışına kadar her aşamasındaki hareketliliği denetleyen ve raporlayan izleme sistemleri. Sistem, üretimden perakendeye, depolamaya, nakliyeye kadar, ürün, stok ve parçaların tüm hareketlerini kapsar.
Üretim Takip Sistemleri, işletmede ürünlerin siparişinin alınışından itibaren başlayıp üretimin aşamalarının sırasıyla tamamlanıp ürünün sevk edilmesine kadar olan tüm üretim hazırlık ve üretim süreçlerinin planlanıp izlenmesini, muhasebe programında sonlandırılıp ürünlerin depoya transfer edilmesini veya müşteriye sevk edilişinin takibi ve tüm bu süreçlerle ilgili tüm süreçleri takip eder, gerekli raporlar ve analizlerin alınmasını sağlar. Özetle; Üretim Takip Sistemleri, ürünü işletmeden müşteriye kadar tüm süreçlerde tedarik zinciri boyunca izler, analiz eder, raporlar ve üretim sürecinin tamamına hakimiyet sağlar.
Üretim takibi nasıl yapılır?
• Makine, ekipman, hat planlama
• İş emri
• Vardiya planlama
• İş emrine bağlı depo giriş-çıkış planlama
• Siparişe göre iş emri verebilme
• Bağımsız iş emri 
• Verimlilik analizi
• Çevirim zamanı (operasyon süresi) analizleri
• Ortalama hız analizleri
• Kayıp zamanların tespiti ve analizleri
• İş değişim-setup sürelerinin analizi
• Online izleme
• ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Depo Otomasyon Çözümleri gibi birçok Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri ile entegrasyon.
• Arıza müdahale sürelerinin analizi
• Arıza tamamlanma sürelerinin analizi
• Üretim miktarları ve üretim zamanının analizi
• Mamül, yarı mamül üretim takibi
• Hammadde, yedek parça, stok, depo takibi ve analizi. 
• Kalite kontrol
• Hurda-fire miktarlarının ve sebeplerinin analizi
• Enerji analizi (İş emri, sipariş, operasyon bazında gerçek zamanlı enerji tüketim analizi)
• Geçmişe dönük süre ve durum raporlaması
• Stok, depo ve sevkiyat planlama ve analizi
• Mobil izlenebilirlik.
Üretim Takip Sistemleri  Modülleri
Yönetici Paneli, Ajanda, Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, Teklif, Sipariş, Satınalma, Stok, Depo, Üretim, Ürün Takip, Sevkiyat ve Operasyon, E-Ticaret, Proje, Muhasebe ve Genel Muhasebe (Cari işlem, fatura, banka, kredi vs. modülleri), Dış Ticaret, Kalite Kontrol, Mağazacılık, Personel Takip.
Üretim Takip Sistemleri Teknolojileri
Yapay Zeka (Al), Endüstri 4.0 Uygulamaları, Nesnelerin İnterneti (IoT) Hiperotomasyon, Büyük Veri, Simülasyon Teknolojileri, Bulut Bilişim-Dağıtılmış Bulut, Otonom Robotik Sistemler, 3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar (3D veya 4D Yazıcılar), Otonom Araçlar, Giyilebilir Teknolojiler, Mobil Uygulamalar, Dronelar, İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri, Siber Güvenlik, MES (Üretim Yönetim Sistemi) ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), EDI (Elektronik Veri Değişimi) Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları, Depo Otomasyon Çözümleri, Akıllı Depo Sistemi, E-Ticaret Depolama Teknolojileri, Stok Yönetimi, APS (İleri Planlama Sistemleri), Yük Optimizasyon Sistemleri, Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi, Satış Otomasyon Çözümü, TMS (Taşıma Yönetim Sistemleri), CMC-Konteyner Yönetim Sistemleri, GPS Sistemleri, Analiz Yazılımları, Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri.
‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’nin işletmelere faydası
• Üretim yapan işletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenleyen, verimi maksimum seviyeye çıkaran yazılımlar olan Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri; bir işletmenin, faaliyetlerinin tüm küçük hareketli parçalarını görerek daha iyi kararlar ve yatırımlar yapmasına olanak tanır. 
• Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, fabrikaların verimini ve kontrolünü önemli ölçüde arttıran sistemlerdir. Bu sistemler, yalnızca yapılan üretimlerin kontrolünü değil, aynı zamanda depolama, nakliye, envanter, muhasebe, müşteri, stok ve depo takibi, analizi ve yönetimi gibi tüm işlemleri kapsar. 
• İşletmenin daha verimli ve sistematik çalışmasına imkan tanır.
• Kaliteli ve başarılı bir Üretim Takip Sistemi, üretimin çok daha başarılı, planlı ve kolay yapılmasını sağlar.
• Üretimin yanı sıra işletmenin planlama yapabilmesi için gerekli tüm veriler Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojiler tarafından toplanır. Üretim ile ilgili gerekli tüm istatistikler toplanır, tüm raporlar hazırlanır, kalite yönetimine ilişkin tüm verilere ulaşılmayı sağlar.
• Çok daha verimli bir üretim süreci yaşanır, gücünü teknolojiden alan Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, hız kazandırmasının yanı sıra maliyeti de düşürür.
• Üretim ve planlama sırasında yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşma ihtimalini düşürür. Personel hatasını önler, minumum hatayla maksimum fayda sağlayacak üretimin yapılmasını sağlar.
• Üretimde kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgi alınabilir.
‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ni seçerken nelere dikkat edilmeli?
• Üretimin planlanmasında kullanılacak yazılımı seçerken, bu yazılımların fonksiyonel ve kapsamlı olması önemli.
• Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, üretim esnasında meydana gelebilecek her türlü riski öngörebilmeli, böylelikle bu süreçte yaşanabilecek tüm problemlerin önüne geçmeye imkan tanımalıdır. ;
• İşletmede çalışan tüm personel ve makinelerin verimliliğini tespit eden Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, fabrikaya bağlı tüm kaynakların tam verimlilikle çalışmasını sağlar

Yorumlar (0)