banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Yatırımcı leasinge yöneldi. Başkan Vekili Çabuk, mesajını verdi: “Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır”

Geçen yıl kısmi toparlanmaya başlayan leasing sektörü, bu yıl büyümesini sürdürmek istiyor. Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, konjonktüre bağlı olarak sektörün 2022 yılında 4.5-5 milyar dolar sözleşme tescili ve buna paralel olarak da 3.8-4.2 milyar dolar tutarında aktifleşen işlem hacmi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

DOSYA 01.05.2022, 00:00 16.05.2022, 09:37
19011
Yatırımcı leasinge yöneldi. Başkan Vekili Çabuk, mesajını verdi: “Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır”

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, 2020 yılında 3.3 milyar dolar olan sektörün aktifleşen işlem hacminin yüzde geçen yıl yüzde 21 artışla 4 milyar dolara ulaştığını söyledi.
2020 ve 2021’i tescil edilen sözleşmeler açısından karşılaştıran Çabuk, “2020 yılında 3.8 milyar dolar olan hacim, 2021 yılında yüzde 24 artışla 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ciro artışları ile paralel olarak sözleşme adetleri de arttı. 2020 yılında 13.802 olan aktifleşen sözleşme adedi, 2021 yılında yüzde 43 oranında büyüyerek 19.753’e ulaştı. Tescil edilen sözleşmeler ise 2020 yılında 13.776 iken 2021 yılında yüzde 23 artışla 16.948’e yükseldi” dedi. Coşkun Çabuk, konjonktüre bağlı olarak sektörün 2022 yılında 4.5-5 milyar dolar sözleşme tescili ve buna paralel olarak da 3.8-4.2 milyar dolar tutarında aktifleşen işlem hacmi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Leasing sektörü yatırımcının yanında olacak
Pandemi’nin, tüm dünyadaki ekonomileri ve dolayısıyla sektörleri derinden etkilediğini aktaran Çabuk, sağlık, ambalaj ve lojistik sektörlerinin tüm dünyada ön plana çıktığını hatırlattı.
Pandemi döneminde leasing sektörü açısından elektronik, optik cihazlar, enerji ekipmanları, sağlık ekipmanları, tekstil ve plastik işleme makinelerinin toplam içindeki payının arttığının altını çizen Çabuk, 2021 yılında ekonominin önceki yıla göre toparlanmaya başladığını ve sanayi üretiminin arttığına dikkat çekti: “Yatırımların nispeten hızlandığı ve büyümenin ivme kazandığı bir yol oldu. Konjonktüre göre değişimi izleyeceğiz.”
2022 yılını yatırımcı açısından değerlendiren Çabuk, şunları söyledi: “Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık, enflasyondaki hızlı yükseliş nedeniyle yatırım kararları daha zor verilebiliyor. Yurtdışından mal tedarikinde de yatırımcılar zaman zaman sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bununla birlikte; tevsii yatırımları ile ihracat bağlantılı sektörlerin yatırımlarında artış trendi devam eder. Yenilenebilir enerji yatırımlarının da ivmesini koruyacağını tahmin ediyoruz. Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır.” Artan fonlama maliyetinin sektöre etkisine ilişkin de görüşlerini aktaran Çabuk, şu noktalara değindi: “Uzun vadeli kaynak temininin güçleşmesine bağlı olarak artan fonlama maliyetleri hacimleri doğrudan etkilemektedir. Bu tip dönemlerde yasal sınırlar çerçevesinde; sektörün kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli yatırımları finanse etme eğilimine girdiği, uzun vadeli kaynaklara erişimin oldukça zorlaştığını görüyoruz.”

Enerji sektörünün hacmi artıyor
Yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanlarının finansal kiralama sektörünün toplam aktifleşen mal grupları içerisinden aldığı pay yükselme sürecinde. Sektör, 2019 yılında yüzde 3.8, 2020 yılında yüzde 4.2 ve 2021’de yüzde 5.4 paya ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2020 yılına göre 2021 yılında yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanları işlem hacmi, dolar bazında yüzde 57 artış gösterdi.  Coşkun Çabuk, “Leasing sektörü bu alanda uluslararası finans kuruluşlarıyla da işbirliği içinde hızlı büyümeye devam edecektir. Sektörde yer alan şirketlerimizin yöneticileri bu projelere daha fazla destek vermeyi amaçlamaktadırlar” diye konuştu.

2023 yılında dijitalleşme hızlanacak
Dijitalleşmenin sektörler açısından önemli bir dönüşümü kapsadığını söyleyen Çabuk, Şubat ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin sektörü olumlu etkilediğini ifade etti. Çabuk, bireysel açıdan yapılan düzenlemelerin ticari müşteriler için de yapılmasının beklenildiğini dile getirdi. Leasing sektöründe hala kefaletle ilgili ıslak imza zorunluluğunun devam ettiğini açıklayan Çabuk, şu bilgileri verdi: “Özellikle kefilsiz işlemlerde sürecin dijital platformların devreye alınması ile hızlanabileceğini öngörüyoruz. Yapılacak yeni düzenlemelere bağlı olarak leasing sektörünün dijitalleşme açısından emin adımlarla yol alması beklenmektedir. Bununla birlikte; sektörün muhtelif oyuncularının halen dijital yatırımlarını sürdürdüğünü, 2023 yılı içinde görece hızlı bir dijitalleşme görülebileceğini öngörüyoruz.”

“Sektörün önündeki engeller kaldırılmalı”
Sektörün gelişimi yönünde mevzuatlar önemli bir aşamayı oluşturuyor. Çabuk, sağlıklı bir büyüme sağlanması için mevzuat olarak beklenti içinde olduklarını kaydederek şu bilgileri veriyor: “Kaynak temini ve aracılık maliyetlerinin azaltılması bağlamında KKDF ve BSMV yüklerinin hafifletilmesi gerekiyor. Rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak halen ödenmiş sermayenin yüzde 1’i nispetinde olan projelere ilave nakdi kredi-kaynak tahsisi miktarının artırılması bir ihtiyaç. Teşvikli işlemlerdeki sorumluluğun gerçek faydalanıcı olan kiracıya bırakılmasının sağlanmasının yanı sıra finansmana erişim imkanlarının artırılması başlığı altında banka şubelerinin pazarlama faaliyetleri ve operasyonel işlemlerde kullanılabilmesinin yolunun açılması önem arz etmektedir."

KOBİ’ler portföyün yüzde 45’ini oluşturuyor
Leasing sektörünün 2021 yılında toplam müşteri adedinde minimal bir azalış eğilimi görülse de müşterilerin önemli bölümünü KOBİ’ler oluşturuyor.
Çabuk, “2021 yılı leasing alacakları verilerine bakıldığında; ‘mali olmayan şirketler-KOBİ segmentinin’ yüzde 41.14, ‘bireysel işletmeler-KOBİ segmentinin’ yüzde 4.43 olmak üzere toplam KOBİ portföyünün ağırlığının yüzde 45.58 olduğu görülmektedir” bilgisini verdi.
Sektör temsilcilerinin KOBİ’lere olan ilgisinin her zaman yüksek düzeyde olduğunun altını çizen Çabuk, “KOBİ’lere finansal destek sunulması amaçlı ‘KOSGEB ile Finansal Kurumlar Birliği’ işbirliği çerçevesinde; leasing şirketleri soğuk zincir kapsamındaki ürünlere ilişkin yatırımlara finansal destek sağlıyor. KOSGEB bağlantılı diğer alanlarla ilgili görüşmeler sürmektedir” dedi. Çabuk, geçtiğimiz dönemde KGF destekli kredi paketlerine sektörün yoğun ilgi gösterdiğini paylaştı.

AKLease, dijitalleşme ve dönüşüme odaklanacak
AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, hem özkaynak hem de aktif kârlılık oranlarında 2021 yılını güçlü bir konumda kapattıklarını belirterek, işlem hacminde TL bazında yüzde 100’ün üzerinde büyüme ve sözleşme adetlerinde de ciddi artış sağladıklarını kaydetti. Düz, bu yıl dijitalleşme ve dönüşüme odaklanacaklarını da söyledi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere onlara özel geliştirdikleri ürünlerle uygun maliyetli ve avantajlı finansman çözümleri sunan AKLease 2021 yılında işlem hacminde TL bazında yüzde 100’ün üzerinde büyüme ve sözleşme adetlerinde de ciddi artış sağladı. AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, “Sözleşmelerin yarısından fazlasını yeni müşteriler ve müşterilerimizin üçte birini ise daha önce hiç leasing yapmamış müşterilerimiz oluşturdu. Türkiye’de leasing sektörünün ilk ve tek sürdürebilirlik temalı ürünü olan ECOLease’le neredeyse yarı yılda 1 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Bu alandaki çalışmalarımızı portföyümüzle de destekledik. 2021 sonu itibarıyla portföyümüz içerisindeki yenilenebilir enerji oranını yüzde 18’lere ulaştırdık. Yenilenebilir enerji alanında leasing sürecini üstlendiğimiz projelere toplam 74 milyon dolar finansman sağladık” dedi.
ECOLease ile yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği odaklı yatırımları finanse ettiklerini söyleyen Çetin Düz, bir diğer ürünlerinin ise; şirketlere ait taşınır ve/veya taşınmazları gerçek değerini belirleyerek alınan ve uzun vadelerle şirketin geri kiraladığı finansman modeli olan Bumerang Leasing yani Sat Geri Kirala olduğunu kaydetti. Düz, ayrıca alanında uzman ekipleriyle sundukları kolay ve hızlı işleyen süreç sayesinde de müşterilerine önemli rekabet avantajı sağladıklarını vurguladı.

“KOBİ’lere desteğimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz”
Türkiye’nin geleceğinde ve kalkınmasında KOBİ’lerin büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çetin Düz, “AKLease olarak biz de ekonomimizin itici gücü olan KOBİ’leri doğru finansal çözümlerimizle destekliyoruz.  Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi önemli finans kurumları ile imzaladığımız kredi sözleşmeleriyle de KOBİ’lerin uzun vadeli makine ve ekipman gibi endüstriyel ve ticari amaçlı yatırımlarına finansman sağlıyoruz. Yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlama amacıyla KOBİ’lere desteğimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef: Mevcut portföye ek yüzde 50 yeni müşteri
Bu yılda da sağlıklı ve istikrarlı büyüme hedeflerini yenilikçi ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla sürdüreceklerinin altını çizen Düz, yakın ve uzun vadeli hedeflerini şöyle açıkladı: “Başta makine, enerji, tekstil, metal işleme ekipmanları olmak üzere enerji verimliliği ve atık yönetimine katkı sağlayacak yeni yatırımlar odağımızda olacak. ECOLease’in portföyümüz içerisindeki payını artırarak, 2025 yılı itibarıyla sahip olduğumuz oranı yüzde 60’lara, 2030’da da yüzde yüze ulaştıracağız. AKLease olarak hem sektörümüzün büyümesine hem de ülke ekonomisine önemli katkıları olan yeni müşteri kazanımına çok önem veriyoruz. Mevcut portföyümüze ek olarak yüzde 50 oranında yeni müşteri kazandırmayı planlıyoruz. Süreçlerin hızlı ve kolay ilerlemesi için dijitalleşme her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Biz de bu önemin bilinciyle 2022 yılında da dijitalleşme ve dönüşüme odaklanacağız.”

Garanti BBVA Leasing yenilenebilir enerjiye ayrım yapmadan destek verecek
Son dönemde yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını belirten Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, “Karbon salımını azaltacak ve fosil yakıtlar dışında enerji üretimi sağlayacak yenilenebilir enerji yatırımlarına güneş, jeotermal, rüzgar ya dabiyokütle ayrımı yapmaksızın destek sunuyoruz” dedi.
Leasing sektöründe 30 yılı aşkın süredir kurumsal, ticari, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere geniş bir müşteri portföyüne yatırım taleplerinin tüm süreçlerinde finansal ve operasyonel açıdan destek veren öncü şirketlerden olan Garanti BBVA Leasing, ‘Makine ise Leasing, Leasing ise Garanti BBVA Leasing’ anlayışıyla her türlü makine yatırımı finansmanını birinci önceliğine alıyor.
İnşaat, tekstil, sağlık ve metal işleme başta olmak üzere üretim yapan küçük ve büyük ölçekli firmaların yatırımlarının finansmanın yanı sıra hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin makine ekipman yatırımlarının finansmanında yoğun olarak leasing çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü, ayrıca yenilenebilir enerjiye odaklandıklarının altını çizdi. Güldü, sektörde yapılan yenilenebilir enerji leasing faaliyetlerinin yüzde 19’unu Garanti BBVA Leasing olarak kendilerinin yürüttüklerini söyledi.
Selahattin Güldü, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi geleneksellere göre her geçen gün artıyor. Biz de tüm makine yatırımlarındaki uzmanlığımızı, sektörümüzde payı giderek artan enerji yatırımlarına da taşıyoruz. Karbon salımını azaltacak ve fosil yakıtlar dışında enerji üretimi sağlayacak yenilenebilir enerji yatırımlarına güneş, jeotermal, rüzgar ya dabiyokütle ayrımı yapmaksızın destek sunuyoruz” dedi.
Şu an 200 MW üstünde enerji finansmanı sağladıklarını ve gelecek dönemde yer alacakları projeler ile enerji alanında büyüme gerçekleştireceklerini kaydeden Güldü, tüm müşterileri için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmaya odaklandıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsediklerini ifade etti.
Özellikle güneş enerjisinde öz tüketime dayalı çatı tipi güneş enerjisi santrallerine talebin çok yüksek olduğunu aktaran Güldü, “Bu alanda oldukça istekliyiz ve alt yapımızı da buna göre oluşturduk. Ülkemizin önemli güneş enerjisi paneli üreticisi ve mühendislik hizmeti veren firmalarıyla işbirliği anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalarla müşterilerimize finansmanın yanı sıra danışmanlık hizmetini de veriyoruz” diye konuştu.
Garanti BBVA Leasing olarak işletmelere elektrik faturası ödemek yerine, nakit akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriklerini üretecek tesisleri kurabilecekleri fırsatlar sunduklarını ifade eden Güldü, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz. Öz tüketim ile kendi elektriğini üretmek amacıyla, işletmelerin çatılarına kurulacak güneş enerji santrallerinin finansmanı özellikle büyümek istediğimiz alanlar” açıklamasını yaptı.
Leasing sektöründe enerji yatırımlarının payının yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olduğunu kaydeden Güldü, Garanti BBVA Leasing’in toplam finansman sağladığı yatırımlar içerisindeki enerji payının yüzde 10 seviyelerinde bulunduğunu belirtti. 2022’de enerji yatırımlarının leasing yatırımlarından aldığı payı ve dolayısıyla kendi paylarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Güldü, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmaya odaklanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamayı önemsiyoruz. 2022’de işbirliği içinde olduğumuz firma sayısını genişleteceğiz. Böylece daha yaygın ve yüksek bir hizmet kalitesi ile müşterilerimize çözümler sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için hazırlamış olduğumuz bu paketleri daha etkin bir şekilde işletmelere sunmak için dağıtım kanallarımızı genişleteceğiz.”

Yorumlar (0)