banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Yatırımcı leasinge yöneldi. Başkan Vekili Çabuk, mesajını verdi: “Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır”

Geçen yıl kısmi toparlanmaya başlayan leasing sektörü, bu yıl büyümesini sürdürmek istiyor. Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, konjonktüre bağlı olarak sektörün 2022 yılında 4.5-5 milyar dolar sözleşme tescili ve buna paralel olarak da 3.8-4.2 milyar dolar tutarında aktifleşen işlem hacmi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

DOSYA 01.05.2022, 00:01 16.05.2022, 09:44
18653
Yatırımcı leasinge yöneldi. Başkan Vekili Çabuk, mesajını verdi: “Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır”

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Coşkun Çabuk, 2020 yılında 3.3 milyar dolar olan sektörün aktifleşen işlem hacminin yüzde geçen yıl yüzde 21 artışla 4 milyar dolara ulaştığını söyledi.
2020 ve 2021’i tescil edilen sözleşmeler açısından karşılaştıran Çabuk, “2020 yılında 3.8 milyar dolar olan hacim, 2021 yılında yüzde 24 artışla 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ciro artışları ile paralel olarak sözleşme adetleri de arttı. 2020 yılında 13.802 olan aktifleşen sözleşme adedi, 2021 yılında yüzde 43 oranında büyüyerek 19.753’e ulaştı. Tescil edilen sözleşmeler ise 2020 yılında 13.776 iken 2021 yılında yüzde 23 artışla 16.948’e yükseldi” dedi. Coşkun Çabuk, konjonktüre bağlı olarak sektörün 2022 yılında 4.5-5 milyar dolar sözleşme tescili ve buna paralel olarak da 3.8-4.2 milyar dolar tutarında aktifleşen işlem hacmi beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Leasing sektörü yatırımcının yanında olacak
Pandemi’nin, tüm dünyadaki ekonomileri ve dolayısıyla sektörleri derinden etkilediğini aktaran Çabuk, sağlık, ambalaj ve lojistik sektörlerinin tüm dünyada ön plana çıktığını hatırlattı.
Pandemi döneminde leasing sektörü açısından elektronik, optik cihazlar, enerji ekipmanları, sağlık ekipmanları, tekstil ve plastik işleme makinelerinin toplam içindeki payının arttığının altını çizen Çabuk, 2021 yılında ekonominin önceki yıla göre toparlanmaya başladığını ve sanayi üretiminin arttığına dikkat çekti: “Yatırımların nispeten hızlandığı ve büyümenin ivme kazandığı bir yol oldu. Konjonktüre göre değişimi izleyeceğiz.”
2022 yılını yatırımcı açısından değerlendiren Çabuk, şunları söyledi: “Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık, enflasyondaki hızlı yükseliş nedeniyle yatırım kararları daha zor verilebiliyor. Yurtdışından mal tedarikinde de yatırımcılar zaman zaman sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bununla birlikte; tevsii yatırımları ile ihracat bağlantılı sektörlerin yatırımlarında artış trendi devam eder. Yenilenebilir enerji yatırımlarının da ivmesini koruyacağını tahmin ediyoruz. Sektörümüz her zaman olduğu gibi bu yıl da yatırımcılarımızın yanında olacaktır.” Artan fonlama maliyetinin sektöre etkisine ilişkin de görüşlerini aktaran Çabuk, şu noktalara değindi: “Uzun vadeli kaynak temininin güçleşmesine bağlı olarak artan fonlama maliyetleri hacimleri doğrudan etkilemektedir. Bu tip dönemlerde yasal sınırlar çerçevesinde; sektörün kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli yatırımları finanse etme eğilimine girdiği, uzun vadeli kaynaklara erişimin oldukça zorlaştığını görüyoruz.”

Enerji sektörünün hacmi artıyor
Yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanlarının finansal kiralama sektörünün toplam aktifleşen mal grupları içerisinden aldığı pay yükselme sürecinde. Sektör, 2019 yılında yüzde 3.8, 2020 yılında yüzde 4.2 ve 2021’de yüzde 5.4 paya ulaştı. Diğer bir ifadeyle 2020 yılına göre 2021 yılında yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisi üretim ekipmanları işlem hacmi, dolar bazında yüzde 57 artış gösterdi.  Coşkun Çabuk, “Leasing sektörü bu alanda uluslararası finans kuruluşlarıyla da işbirliği içinde hızlı büyümeye devam edecektir. Sektörde yer alan şirketlerimizin yöneticileri bu projelere daha fazla destek vermeyi amaçlamaktadırlar” diye konuştu.

2023 yılında dijitalleşme hızlanacak
Dijitalleşmenin sektörler açısından önemli bir dönüşümü kapsadığını söyleyen Çabuk, Şubat ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin sektörü olumlu etkilediğini ifade etti. Çabuk, bireysel açıdan yapılan düzenlemelerin ticari müşteriler için de yapılmasının beklenildiğini dile getirdi. Leasing sektöründe hala kefaletle ilgili ıslak imza zorunluluğunun devam ettiğini açıklayan Çabuk, şu bilgileri verdi: “Özellikle kefilsiz işlemlerde sürecin dijital platformların devreye alınması ile hızlanabileceğini öngörüyoruz. Yapılacak yeni düzenlemelere bağlı olarak leasing sektörünün dijitalleşme açısından emin adımlarla yol alması beklenmektedir. Bununla birlikte; sektörün muhtelif oyuncularının halen dijital yatırımlarını sürdürdüğünü, 2023 yılı içinde görece hızlı bir dijitalleşme görülebileceğini öngörüyoruz.”

“Sektörün önündeki engeller kaldırılmalı”
Sektörün gelişimi yönünde mevzuatlar önemli bir aşamayı oluşturuyor. Çabuk, sağlıklı bir büyüme sağlanması için mevzuat olarak beklenti içinde olduklarını kaydederek şu bilgileri veriyor: “Kaynak temini ve aracılık maliyetlerinin azaltılması bağlamında KKDF ve BSMV yüklerinin hafifletilmesi gerekiyor. Rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak halen ödenmiş sermayenin yüzde 1’i nispetinde olan projelere ilave nakdi kredi-kaynak tahsisi miktarının artırılması bir ihtiyaç. Teşvikli işlemlerdeki sorumluluğun gerçek faydalanıcı olan kiracıya bırakılmasının sağlanmasının yanı sıra finansmana erişim imkanlarının artırılması başlığı altında banka şubelerinin pazarlama faaliyetleri ve operasyonel işlemlerde kullanılabilmesinin yolunun açılması önem arz etmektedir.”

KOBİ’ler portföyün yüzde 45’ini oluşturuyor
Leasing sektörünün 2021 yılında toplam müşteri adedinde minimal bir azalış eğilimi görülse de müşterilerin önemli bölümünü KOBİ’ler oluşturuyor.
Çabuk, “2021 yılı leasing alacakları verilerine bakıldığında; ‘mali olmayan şirketler-KOBİ segmentinin’ yüzde 41.14, ‘bireysel işletmeler-KOBİ segmentinin’ yüzde 4.43 olmak üzere toplam KOBİ portföyünün ağırlığının yüzde 45.58 olduğu görülmektedir” bilgisini verdi.
Sektör temsilcilerinin KOBİ’lere olan ilgisinin her zaman yüksek düzeyde olduğunun altını çizen Çabuk, “KOBİ’lere finansal destek sunulması amaçlı ‘KOSGEB ile Finansal Kurumlar Birliği’ işbirliği çerçevesinde; leasing şirketleri soğuk zincir kapsamındaki ürünlere ilişkin yatırımlara finansal destek sağlıyor. KOSGEB bağlantılı diğer alanlarla ilgili görüşmeler sürmektedir” dedi. Çabuk, geçtiğimiz dönemde KGF destekli kredi paketlerine sektörün yoğun ilgi gösterdiğini paylaştı.

Yorumlar (0)