banner472

banner458

banner457

01.08.2021, 00:00 15591

Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi: NİSGEM

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, 4.4 milyon TL’si MARKA desteği olmak üzere toplam 7 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen örnek projelerden; Düzce Valiliği’nin sahibi olduğu Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) projesini anlattı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), faaliyete başladığı 2009’dan bu yana Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteşekkil TR42 Doğu Marmara Bölgesinde ilgili mevzuata göre hazırlanarak yürürlüğe girmiş olan Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olan istihdam konusu, Ajansımızın öncelik verdiği, bölge planımızda da önemle vurgulanan alanlardan biridir. Nitelikli işgücünün sürekliliğinin sağlanması, diğer avantajlarına artı olarak bölgemizin nitelikli yatırımlar tarafından tercihinde önemli bir unsur olmaktadır. Bu doğrultuda, ajansımızca desteklenerek hayata geçirilen örnek projelerimizden bir tanesi Düzce Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) projesidir.

Ülkemiz ve bölgemiz özelindeki çalışmalara bakıldığında; işgücü piyasası, özel sektör ve eğitim sistemi arasında bağın kurulamamış olmasının, işletmeler için nitelikli işgücü ihtiyacı bakımından önemli bir sorun olduğu görülmektedir. İşletmelerin özellikle mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli işgücü ihtiyaçlarının olduğu açıkça bilinmektedir. İşletmeler, makine teçhizatı kullanacak ara elemanlarda aranan niteliklerin; çıraklık okulu, meslek lisesi, meslek yüksekokulu ya da diğer mesleki teknik eğitim kurumlarından mezun olanlarda bulunmadığını, mesleki ve teknik eğitim kapsamında verilen eğitimin ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün karşılanması bakımından yeterli olmadığını, özellikle eğitim altyapısının güncel ihtiyaçlarla örtüşmediğini ifade etmektedir. Tüm bunlar eğitim sisteminin kazandırdığı niteliklerle piyasanın halihazırdaki ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluğu göstermektedir.

Düzce ilimiz, Ankara ve İstanbul’un arasında tam ortada yer alan konumu, sahip olduğu potansiyelleri, teşvik avantajları, planlı sanayi alanlarıyla yer arayışındaki yatırımcıların yeni adresidir ve nitelikli sanayi yatırımları da hızla artmaktadır. 3’ü aktif 5 Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip Düzce, birçok büyük ölçekli firmanın faaliyette olduğu, yüzölçümü ve nüfusuna oranla ciddi bir sanayiye evsahipliği yapmaktadır. NİSGEM ile hedefimiz, özel sektör, kamu ve eğitim alanındaki kurumları bir araya getirerek; işgücünün temel ve mesleki becerilerinin, işgücü piyasasının sürekli değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilmesine imkân sağlamak, özel sektörün talep ettiği işgücünün yetiştirilmesine yönelik stratejileri oluşturmaktır.

Düzce Valiliği’nin başvuru sahibi olduğu NİSGEM; 4.4 milyon TL’si Ajans desteği olmak üzere toplam 7 milyon TL bütçe ile hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ar-Ge lisesi ilan edilen İl’in en büyük mesleki ve teknik Anadolu lisesi olan Borsa İstanbul MTAL içinde kurulan NİSGEM, günümüzde en iyi üretim altyapısına sahip firmalarda bulunan niteliklere uygun atölye altyapısıyla bölgenin en güçlü mesleki eğitim merkezidir.

NİSGEM’de; MTAL öğrencilerinin yanı sıra talep etmeleri halinde işletmeler de çalışanlarına eğitim aldırarak, niteliklerini artırabileceklerdir. Ayrıca İŞKUR aracılığıyla iş arayanlar Merkez’de eğitim alarak, piyasanın talep ettiği mesleki nitelikleri edinebilecek ve istihdam edilebilirlikleri artacaktır. Yine Merkez’de, işletmelerin ihtiyaç duyduğu 6 alanda toplamda 17 farklı meslek standardı için mesleki yeterlilik belgelendirme hizmeti verilmektedir. Ülkemiz için örnek bir proje olabilecek, okul-sanayi işbirliğinin güçlü bir uygulaması olan NİSGEM’de; öğrenciler, iş arayanlar/işsizler, bölgedeki firmalarımızın çalışanlarından toplamda 2.500 kişiye eğitim verebilecek yıllık kapasiteye, 1.140 kişiye de Mesleki Yeterlilik Kurumu akreditasyonu ile sertifika verebilecek kapasiteye sahibiz. Bu merkezin sadece Düzce’ye değil, çevre illere de hizmet verecek bölgesel bir eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz.”

Yorumlar (0)
banner366