Page 10 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
   Türk Telekom’dan      Mikro Yazılım’dan istihdam hamlesi
   siber güvenliğe        Kullanımı kolay, fonksiyonel ticari yazılım çözümleri sunan Mikro Yazılım,
   katkı            hem öğrencilere hem iş arayanlara hem de kariyerini geliş-
                 tirmek isteyen çalışanlara çok özel bir fırsat sunuyor.
                   600’ün üzerinde eğitim videosu ile online sertifika sınavla-
                 rını tüm Türkiye’ye ücretsiz olarak açan Mikro Yazılım, Akade-
                 mikro çatısı altında iş fırsatları yaratmaya hazır. Hem web hem
                 de mobilden ulaşılabilen Akademikro’ya ‘Akademikro’ kodunu
                 kullanarak giriş yapanlar tüm eğitimlerden ücretsiz olarak  Alpaslan
                 faydalanabiliyor. Kısa sürede 2.000’den fazla kişinin üye oldu- Tomuş
                 ğu platformda, toplamda 6.000 saatin üzerinde eğitim videosu izlendi.
    Türk Telekom’un hem ül-   Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Akademikro ile öğrenciler,
   kelere hem de sektörlere yö- üniversitelerden mezun olduklarında edindikleri teorik bilginin yanında iş ha-
   nelik siber saldırıların arttığı  yatında hemen kullanabilecekleri ve onları diğer adayların önüne geçirecek
   dönemde, ‘Dijital Geleceğin  altın bileziğe de sahip oluyorlar” diye konuştu.
   Anahtarı Sende!’ mottosu ile
   başlattığı online Siber Gü- CEPTETEB İŞTE’lilere, Sürücüsüz araçlara
   venlik Kampı tamamlandı.  Pratis’ten indirim         çözüm
   Online kampta, mülâkatları
   geçen 24 gence eğitimler ve-  SabancıDx tarafından geliştirilen,  Sürücüsüz (otonom) araç yazılım-
   rilerek, siber güvenlik alanın- B2B satın alma platformu Pratis’in,  ları alanında teknoloji şirketlerinden
   da yetişmiş insan kaynağına  tedarikçi firmalara sunduğu “Silver  biri olan Oxbotica ile Cisco ortaklığa
   katkı sağlandı.       Üyelik” CEPTETEB İŞTE’lilerle bulu- imza attı. Bu sayede, OpenRoaming
    Türk Telekom Teknolo-   şuyor. CEPTETEB İŞTE kullanıcıları,  platformunun,
   ji Genel Müdür Yardımcısı  firmalara yeni satış fırsatları sunan  tüm sistemleri
   Yusuf Kıraç, “Yaklaşık bini  Pratis Silver üyelikten yüzde 20 indi- ağa bağlı sürü-
   aşkın kurumsal müşterimi-  rimli olarak yararlanabilecek.   cüsüz araç filola-
   ze siber güvenlik hizmetleri  CEPTEB İŞTE’liler, alıcı firmaların  rının potansiyeli-
   sunuyoruz. Türkiye’nin en  binlerce referanslı tedarikçiyle bu- ni nasıl ortaya
   büyük siber güvenlik merke-         luşarak optimum  çıkarabileceğini
   zine sahibiz” dedi.                                     Özgür
                          maliyetle strate- ve hareket ha-
                                                Tohumcu
                          jik satın alma ve  lindeyken dahi
                          e-ihale süreçleri- yüksek miktarda verinin güvenli ve so-
   Facebook’tan                 ni gerçekleştirdi- runsuz şekilde paylaşımını mümkün
   KOBİ’lere destek               ği Pratis ile gene- kılabildiğini uygulamalı olarak göster-
                          le açılan ihaleleri  mek mümkün olacak.
    Facebook, Sanayi ve Tek-          görüntüleme ve    Oxbotica CEO’su Özgür Tohumcu,
   noloji Bakanlığı işbirliğiyle  teklif verme ile tüm alıcı firmaların  “Yazılımımız hiçbir altyapıya bağımlı
   yerel kalkınmayı destekle- ihalelerine davet olanağına sahip  olmadan çalışacak şekilde tasarlan-
   mek için başlattığı Facebo- olacak.              dı” dedi.
   ok ve Instagram Reklamları
   Eğitim Programı için kayıtla- Lenovo’dan akıllı bulut tabanlı çözümler
   rın açıldığını duyurdu.
    Programının ilk etabında   Teknoloji devi Lenovo, yeni normalde bulut tabanlı iş çevikliği çözümlerini
   26 kalkınma ajansı aracılı- sunuyor. Lenovo, Nutanix, Microsoft ve VMware ile işbirliği içerisinde ThinkA-
   ğıyla Türkiye’nin 81 ilindeki         gile hiper bütünleşik (hyperconverged) altyapı (HCI) çö-
   kuruluşlara temel düzeyde           zümleri sağlıyor. Bu sayede toplam sahip olma maliyeti
   Facebook ve Instagram üze-           düşerken, sürdürülebilir, kesintisiz çalışma senaryoları
   rinden reklam yayınlama            hayata geçiyor.
   eğitimi verilecek. Program-            Lenovo Data Center Group Genel Müdürü Burç San,
   dan kamu kurumları ve sivil          “Müşterilerin bulut teknolojilerinin esnekliğinden, öl-
   toplum kuruluşlarının yanı           çeklenebilirliğinden ve ekonomisinden faydalanmasını
   sıra KOBİ’ler ücretsiz olarak
                      Burç San sağlayan öncü sağlayıcılarla, çevik ve önceden yapılandı-
   yararlanabilecek.               rılmış hibrid bulut çözümleri sunuyoruz” dedi.

     10 KobiEfor Ekim 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15