Page 8 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
   Canon’dan          ESET, KryptoCibule truva atını tespit etti
   tasarruf ve konfor       Siber güvenlik kuruluşu ESET, bugüne kadar tespit
                 edilenler arasında en çarpıcı hırsızlık yeteneklerine sa-
    Canon, yeni masaüstü ta-
                 hip yeni bir kripto para zararlı yazılımını belirledi.
   rayıcısı imageFORMULA DR-
                   KryptoCibule adı verilen bu truva atı; kripto maden-
   S130 ile küçük işletmelerin
                 cilik, pano ele geçirme ve dosya sızdırma işlevlerinin
   ve evden çalışan kişilerin
                 hepsini birden gerçekleştirebiliyor ve bu işlevlerle çoklu
   dayanıklı ve yüksek perfor-
                 para biriminde kripto para çalabiliyor. Yakalanmamak
   manslı tarayıcı ihtiyacına çö-
                 için de antivirüs yazılımlarından kaçmaya çalışıyor.
   züm sunuyor.
                   ESET Araştırmacısı Matthieu Faou, şu bilgileri paylaşıyor: “KryptoCibule,
    Yeni imageFORMULA DR
                 kripto paraları elde etmek üzere virüs bulaşmış ana bilgisayarlardan faydalanan
   -S130, esnek USB ve WiFi
                 üç bileşene sahip: Kripto madencilik, pano ele geçirme ve dosya sızdırma. Kötü
   bağlantısı sayesinde kulla-
                 amaçlı yazılım operatörlerinin, cüzdanları çalarak ve kripto para madenciliği sa-
   nıcılara ihtiyaç duydukları
                 yesinde, pano ele geçirme bileşeni tarafından kullanılan cüzdanlarda bulundu-
   esnekliği sağlıyor. Evde, ofis-
                 ğundan daha fazla para çalabildiğini düşünüyoruz.”
   te veya hareket halindeyken
           kullanım  Çocuklara ‘dijital süre’ Dijitalleşmeden
           için ideal
           olarak ta- uyarısı               nasıl korunuruz?
           sarlanan                     Paynet CTO’su Gökhan Öztorun, di-
           image-     KoçSistem,           jital saldırılara karşı alınması gereken
           FORMULA   sosyal sorumlu-          önlemlere ilişkin bilgi verdi.
           DR-S130,  luk projesi “Aile          Öztorun, Şubat 2020’den bu yana
           akıllı tele- Saati” projesiy- Mehmet     phishing saldırılarının yüzde 600, fidye
           fondan bir  le eğitim ortağı  Ali Akarca   yazılım (ransomware)
   PC’den veya MacBook’tan  AÇEV’le birlikte          saldırılarının da yüzde
   etkinleştirilebiliyor.   salgın sürecinde evde kalan ve tele- 148 arttığını açıkladı.
                 vizyon ve dijital ekranlar karşısında
                                   Siber saldırıların yüz-
                 daha çok zaman geçiren çocukların,
                                   de 75’ninin e-posta ile
   VMG3625-T50B        teknolojiyi nasıl daha bilinçli kul- başladığını aktaran Öz-
                 lanabilecekleri konusunda aileleri  torun, “Paynet olarak   Gökhan
   ile hızınıza hız kat    desteklemeye çalışıyor.                    Öztorun
                                   biz, “‘Önce Güvenlik’
                   KoçSistem Genel Müdürü Mehmet
    Zyxel Networks, öğrencile-                  prensibini ve kültürünü oluşturduk.
                 Ali Akarca, “Pandemi döneminde de
   rin ultra hız ihtiyacına cevap                 ‘Önce Güvenlik’ prensibinin amacı, sü-
                 anneler ve babalarla buluşmalarımı-
   veren 802.11ac destekli yeni                  rekli iletişim ve eğitim prensipleri ile
   modemi;  VMG3625-T50B’yi  zı dijital ortamda sürdürürken, #hay- çalışanlarımızın bu konuda her zaman
   pazara sundu.        dikapatalım sloganıyla ebeveynlerin  en güncel bilgiye sahip olmalarını sağ-
    Yeni modem; VDSL, ADSL  ‘ekransız zamanlarda’ çocuklarının  lamak. Tüm iş modellerimizde, süreç-
   ve fiber/kablolu bağlantıla- gelişimini nasıl destekleyebilecekle- lerimizde, stratejilerimizde güvenlik
   rı destekliyor. 802.11AC 2x2  rine dair bilgi sahibi olmalarını he- unsuruna öncelik vermek gerekiyor”
   Wave 2 teknolojisi sayesinde  defliyoruz” dedi.        diye konuştu.
   ürün, 2.4GHz bandında 300
   Mbps, 5GHz bandında ise 867  Turkcell’den yerli ve milli şirketlere destek
   Mbps kablosuz hız sunabiliyor.
    Zyxel Retail Satış Müdürü  Dijital ekosisteminde iki yüzden fazla şirketi barındıran
   Mehmet Yılmaz sorunsuz in- Turkcell, bu sayede altyapı çözümlerinden bulut teknolojile-
   ternet erişimi için güçlü bir  rine, yapay zekadan makineler arası iletişime değin birçok
   modem router kullanılması- konuda ileri teknoloji çözümleri sunuyor. Yeni hayata geçir-
   nı öneriyor.        diği İş Ortaklığı Programı ile Turkcell, dijital ekosistemindeki
                 şirketleri tek bir çatı altında birleştiriyor.
                                             Ceyhun
                   Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
                                             Özata
                 cısı Ceyhun Özata iş ortaklığında yerli ve milli şirketlere ayrı
                 bir önem verdiklerini söyledi: “Dijital ekosistemimizdeki tüm şirketleri bir araya
                 getirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu programımızı aynı
                 zamanda genç girişimcilerimizin de katılımına açık hale getirdik.”

     8 KobiEfor Ekim 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13