Page 10 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
      ‘Kenar            Turkcell’den tersine beyin göçüne destek
      Teknolojileri’ne        Tersine beyin göçünü destekleyen Turkcell, önümüzdeki dönemde kapı-
      dikkat            larını yurt dışındaki Türk profesyonellere açıyor. Turkcell İnsan Kaynakları,
                     2020 İşe Alım Stratejileri kapsamında başlattığı ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ pro-
       Hewlett Packard Enterp-  jesiyle yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına şirkette kendilerine uygun
      rise şirketi Aruba’nın yaptığı        olan pozisyonlara başvuruda bulunma çağrısı yaptı.
      yeni araştırmaya göre şir-           Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından So-
      ketler, veriden daha yüksek         rumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Yurt dışındaki
      katmadeğer yaratma yolunda          vatandaşlarımıza Türkiye’nin sahip olduğu yerli ve milli kay-
      ‘Kenar Teknolojiler’in top-         naklarla, farklı alanlarda çalışmak için çekici bir konumda
      lama, işleme, depolama ve          olduğunu hissettirmek istiyoruz” dedi. ‘Yıldızlar Geri Dönü-
      analiz yeteneklerine giderek  Serhat    yor’ projesi kapsamında adaylarda aranan özellikler: Yurt dı-
      daha fazla bağlı kalıyorlar.  Demir     şında yaşıyor olmak, en az 2 yıllık iş deneyimine sahip olmak,
       2.400 BT liderinin katıldığı  lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak, yenilikçi ve vizyoner bir ba-
      küresel araştırma, Türkiye’de- kış açısına sahip olmak, teknoloji trendlerini yakından takip etmek.
      ki katılımcıların yüzde 82’sinin
      yeni iş sonuçları almak için  Gamer’lara bol          ZerOnline yenilendi
      ‘Kenar Teknolojiler’i halihazır-
      da kullandığını ve yüzde 9’unun hediyeli fiber internet      Koç Topluluğu Şirketleri arasında
      ise gelecek yıl kullanmayı plan-                yer alan Zer, uz-
      ladığını gösteriyor.      Dijital oyun platformu Playstore  man kadrosu satın
       Hewlett Packard Enterpri- ile ortak olan Türk Telekom, şimdi de  alma zorluklarını
      se şirketi Aruba’nın CTO’su  oyun tutkunlarına bir kampanya hazır- fırsata çevirebile-
      ve HPE’nin Kıdemli Yöneticisi  ladı.              cekleri satın alma
      Partha Narasimhan, “Yapılan   Türk Telekom Sabit Hizmetler Pa- uzmanlığının ya-
      bu araştırma, BT liderlerinin  zarlama Direktörü Nilay Altan, “Ke- nında teknoloji ve
      büyük çoğunluğunun ‘Kenar  sintisiz yüksek hız sayesinde oyun  inovasyon odağıy-
      Teknolojiler’i halihazırda be- severlerin heyecanını katlamayı he- la şekillenen ürün ve hizmetler su-
      nimsediklerini ya da hazırlık  defliyoruz” dedi.        narak işbirliğine değer katıyor.
      yaptıklarını gösteriyor” dedi.  24 ay boyunca Türk Telekom’da kal- Zer, malzeme satın alma alanın-
                     ma sözü ve-
                                      da geliştirdiği uzmanlığını firmadan
                     ren oyuncular
                                      firmaya sipariş yönetimi çözümü ile
                     için hazırlanan
      Lenovo’dan          kampanyadan            birleştirerek şirketlere 80 alt kate-
                                      goride 400 bin çeşit ürünü maliyet
      yeni imaj          en yüksek hızla          avantajı ile satın alma imkânı sunan
                     yararlanmak            ZerOnline’ı geliştirdi. ZerOnline, Zer
       Teknoloji         isteyenler 100
      şirketlerin-         mbps için 159 TL ödüyor. Kampanyadan  tarafından anlaşması yapılan mal-
                                      zemelerin katalog olarak listelendiği
      den Lenovo,         giriş seviyesinde yararlanmak isteyen- ve sipariş verilebildiği, yenilikçi tek-
      Türkiye’de          ler için ise 20 mbps limitsiz fiber inter- nolojilerle tasarlanmış online sipariş
      her segmentte pazar liderliği- net paketi aylık 89 TL’den sunuluyor. yönetim platformudur.
      ni sürdürürken Türkiye’de ilk
      kez imaj reklam filmi çekti.  HUAWEI MateBook X, Türkiye’de ön satışta
       Lenovo reklam filminde
      yüksek performanslı bilgisa-
                               HUAWEI, MateBook Serisi’nin en son üyesi HUAWEI
      yarlarının enerjisini renkli gö-
                              MateBook X’i Türkiye’de ön satışa sundu. Ultra taşına-
      rüntüler ile ekrana yansıttı.
                              bilir deneyim, 1 kg ağırlığında ultra hafif ve inceliği yal-
       Bilgisayarın kullanım ama-
                              nızca 13.6 mm olan gövdede bir araya gelen kompakt
      cını renkli ve eğlenceli bir şe-
                              dizüstü bilgisayar ile yeniden tanımlanıyor.
      kilde tüketici ile paylaşan Le-
                               13 inçlik gövdesi ile bir dergi gibi herhangi bir sırt
      novo, pandemi ile birlikte artık
                     çantasına kolayca sığıyor. Yeni Huawei dizüstü bilgisayarın ince form faktörü,
      her yerde ihtiyaç duyduğumuz
                     dayanıklılık açısından hiçbir ödün vermiyor. CNC kesim işlemiyle üretilen hafif
      Lenovo bilgisayarlara gönder-
                     magnezyum alüminyum yekpare gövdeye sahip HUAWEI MateBook X, sağlam-
      me yaparak “Onsuz Olmuyo’’
                     lık düşünülerek üretildi. Yüzeyde pürüzsüz görünüm elde etmek için gelişmiş
      sloganını duyurdu.
                     bir püskürtme işlemi de uygulanıyor ve bu da cihaza zarif bir stil katıyor.
         KobiEfor .DVÜP
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15