Page 12 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 12

áà5.(7 3$125$0$
      Garanti BBVA’dan       Tam Faktoring’den Papara Card
      Bonus Piu            Tam Faktoring, ekonominin lokomotifi olan esnaf ve KOBİ’lerin hayatını ko-
                     laylaştıracak ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek, faktoring sektöründeki ilk
                     ön ödemeli sadakat kartını geliştirdiğini duyurdu.
                      Tam Faktoring’in yine önde gelen elektronik
                     para kuruluşu Papara ile birlikte hayata geçirdiği
                     Tam Faktoring Papara Card, Tam Faktoring’in sa-
                     yısı 100 bine ulaşan, ağırlıklı esnaf ve KOBİ’lerden
                     oluşan müşteri portföyüne özel olarak geliştirildi.
       Garanti BBVA, internette gü- Tam Faktoring Papara Card, ücretsiz ve aidatsız sahip olunacak bir ön öde-
                     meli sadakat kartı olarak tanıtıldı.
      venle alışveriş yapabilecekleri
                      Tam Faktoring müşterileri, Tam Faktoring Papara Card ile Papara Card’ın
      ön ödemeli Bonus Piu sanal
                     kullanıcılarına sunduğu tüm avantajlara sahip olurken; önümüzdeki dönem-
      kartını pazara sundu.
                     de kendilerine özel sunulan kampanya ve avantajlardan da yararlanacaklar.
       Garanti BBVA müşterisi ol-
                      Tam Faktoring CEO’su Hakan Karamanlı “Esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatını
      sun veya olmasın her kullanıcı,
                     kolaylaştıracak yenilikçi ve alternatif hizmetlerimiz devam edecek” dedi.
      bir banka hesabı açması ge-
      rekmeksizin bonuspiu.com.tr  Albaraka Türk,          N Kolay 42. İstanbul
      sitesine girerek Bonus Piu ön
      ödemeli sanal kartını hemen  TSE sertifikası aldı        Maratonu koşulacak
      oluşturup, anında yükleme ya-  Albaraka Türk, bankacılık sektö-
      pıp, anında kullanabiliyor. Kre- ründe bir ilke daha imza atarak ‘Co-
      di kartı veya banka kartı (Debit)  vid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alan
      bulunmayan ancak internet-  ilk banka oldu.
      ten alışveriş ihtiyacı olan her- Albaraka Türk İnsan Kıymetleri  İstanbul Büyükşehir Belediyesi
      kes, hayatı kolaylaştıran ön          ve İdari İşlerden
                                       iştiraki Spor İstanbul tarafından N
      ödemeli Bonus Piu’ya kart           Sorumlu Genel   Kolay’ın isim sponsorluğunda düzen-
      ve kullanım ücreti ödemeden          Müdür Yardım-   lenecek N Kolay İstanbul Maratonu 8
      sahip oluyor.                 cısı Süleyman  Kasım 2020 Pazar günü koşulacak.
                              Çelik, “Pande-   42. kez start alacak maratonda bu
                              mi  döneminde  yıl yine pandemi önlemleri dolayısıyla
      Şekerbank’a                  uyguladığımız   Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu
                         Süleyman tedbir ve düzen-
      uluslararası               Çelik lemelerle başta  da ‘tek başına bizimle koş’ sloganıyla
                                       gerçekleşecek. Etkinliğin basın top-
      kaynak            çalışan ve müşterilerimizin sağlığını  lantısı İstanbul Büyükşehir Beledi-
       Şekerbank, Dünya Bankası  önceliğimize alarak bir takım uygu- yesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor
      kuruluşu International Finan- lamaları hayata geçirdik. TSE’nin  İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur,
      ce Corporation (IFC) ve Alman  genel müdürlük binamızdaki dene- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan
      Kalkınma Bankası (KfW) tara- timlerini başarı ile tamamlayarak  Vekili Mustafa Yasin Taş ve Aktif Bank
      fından kurulan yatırım fonu  Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi al- Genel Müdürü Serdar Sümer’in katı-
      Mikrofinans Kredi Kuruluşu  maya hak kazandık” dedi.      lımıyla gerçekleşti.
      (Microfinance Enhancement
      Facility/MEF) ile 3 yıl vadeli  QNB Finansbank’tan
      10 milyon dolarlık kredi söz- ihracatçı müşterilere hizmet
      leşmesi imzaladı.
       Türkiye’de ilk ve tek olan  QNB Finansbank, ihracat yapan müşterileri için bir yeni-
      mikrofinansman kredilendirme  liği daha hayata geçirdi. Bankanın KOBİ ve tüzel bankacılık
      yöntemi ile daha evvel sisteme  müşterileri banka şubesine gitmesine gerek kalmadan İh-  Ömür
      dahil olmamış çiftçi, esnaf ve  racat Bedeli Kabul Belgesini QNB Finansbank Dış Ticaret   Tan
      kadın girişimcileri bankacılık- Tüzel İnternet Şube üzerinden kolayca düzenleyebilecekler.
      la tanıştıran Şekerbank, aldığı  QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür
      mikrofinansman kredisiyle es- Tan; “Önceden şubeye gitmeyi zorunlu kılan İBKB düzenleme işlemleri artık QNB
      naf ve işletmeler ile çiftçilerin  Finansbank Tüzel İnternet Şube üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İnternet şube-
      orta ve uzun vadeli finansman  mizin sunduğu bu kolaylık, müşterilerimizin işlemlerini hızla yapabilmelerine ve
      ihtiyaçlarına destek olacak. zaman yönetimi açısından avantajlı konuma gelmelerine aracılık ediyor” dedi.


        12 KobiEfor .DVÜP
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17