Page 14 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 14

=à59(


               45 ülkenin ve 17 Cumhurbaşkanın katıldığı
           23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, çözüm için ön koşulu:

             KÜRESEL İŞBİRLİĞİ ŞART


        Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlediği,      Barışın, demokrasinin, küresel
        Dergimiz KobiEfor’un çözüm ortağı ve      işbirliğinin ve dayanışmanın öneminin
        medya sponsoru olduğu 23. Avrasya        vurgulandığı Zirve,
        Ekonomi Zirvesi’ne 2’si aktüel,         “Kuşak ve Yol Girişiminin Aydınlığında
        17 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan,          Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya”
        6 Bakan, 8 milletvekili olmak üzere,      temasıyla, 2 günde 7 oturumda
        dünyanın 45 ülkesinden üst düzey        dijital platformda gerçekleştirildi ve
        katılım oldu.                  uydudan küresel canlı yayınlandı.

           armara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırma- Azerbaycan’ın haklılığını, Ermenistan’ın savaş suçu
           lar Vakfı (Marmara Grubu Vakfı) tarafından  işlediğini, uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgu-
        Mdüzenlenen, Dergimiz KobiEfor’un çözüm     ladı ve ayrı ayrı Ermenistan’ı kınadılar. 2 gün süren
        ortağı ve medya sponsoru olduğu, 23. Avrasya Eko- çalışmalarda; dünyaca tanınan düşünce insanları
        nomi Zirvesi, “Kuşak ve Yol Girişiminin Aydınlığın- ekonomi ve enerji konularında sundukları tebliğle-
        da Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya” temasıyla, 7-8  rinde, pandemi sonrası dünya düzeninde Avrasya’nın
        Ekim 2020’de, 7 oturumda, Pandemi nedeniyle di- konumunun önem kazandığını vurguladı.
        jital platformda gerçekleştirildi ve uydu aracılığıyla
        tüm dünyada canlı yayınlandı. Zirve’de çözümün ön
        koşulunun küresel işbirliği olduğu belirtilerek; ba-
        rış, demokrasi ve dayanışmanın önemi vurgulandı.
         23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, dünyanın 45 ül-
        kesinden 2’si aktüel 17 Cumhurbaşkanı, 4 Başbakan,
        6 Bakan, 8 Milletvekili olmak üzere; Cumhurbaş-
        kanları, Başbakanlar, Senato ve Meclis Başkanları,
        milletvekilleri, devlet insanları, akademisyenler, din
        adamları ile üst düzey kuruluşların yetkilileri, diji-
        tal platformda, küresel canlı yayında biraraya geldi.
        Canlı yayın stüdyosu olarak, Bakırköy Yunus Emre  1. GÜN 1. OTURUM
        Kültür Merkezi’nde çalışmalarını gerçekleştiren  23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Vakfı
        23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, Asya, Avrupa, Afrika,  Genel Başkanı ve Marmara Grubu Vakfı Onur Madal-
        Amerika ve Avustralya kıtalarında uydu aracılığıyla  yası Sahibi (2007) Dr. Akkan Suver ve Genel Başkan
        izlendi. Zirvede konuşmacılar sundukları tebliğle- Yardımcısı, eski Milletvekili, Marmara Grubu Vakfı
        rinde Azerbaycan’da yaşanan olaylara değinerek,  Onur Madalyası Sahibi (2013) Yüksel Çengel’in mo-

        14 KobiEfor .DVÜP
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19