Page 9 - KobiEfor-Kasim-2020
P. 9

%à/àáà0 3$125$0$               Vodafone’dan yerli ekosistem için işbirliği                           Amazon.com.tr

                                  Türkiye’nin teknoloji haritasında önemli bir yere sahip  en çekici işveren
                                olan Vodafone, yerli tedarik kapasitesinin oluşması ve yerli
                                alım yükümlülüğünün karşılanması konusunda son 5 yılda   141 adayın arasında bu
                                önemli projelere imza attı.                          yıl ilk kez listelenen Ama-
                                  Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thiba-  zon, Universum’un bu yıl
                                ud Rerolle, şunları söyledi: “Satın alma süreçlerimizde yerli   Türkiye’de sekizincisini dü-
                Thibaud                                                              zenlediği ‘En Çekici İşveren-
                Rerolle         üreticilere öncelik veriyoruz. Bugün 71 farklı yerli üretici
                                ile çalışıyoruz. Rize, Artvin, Ardahan ve Kars’ta toplam 250   ler Araştırması’nda e-ticaret
               ULAK yerli baz istasyonunu canlıya aldık. Türkiye’de en yüksek sayıda canlı   sektöründeki ‘En Çekici İşve-
               ULAK baz istasyonu devrede olan operatörüz. İstanbul’da İTÜ Vodafone Future   ren’ seçildi.
               Lab adı altında bir akıllı teknoloji merkezi kurduk. Neredeyse tamamı yerli 30   2020 Türkiye raporu, 55
               çözüm ortağımızla birlikte geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümü sunuyoruz.   üniversite ve çeşitli bölüm-
               Kendi Ar-Ge şirketimiz Vodafone Teknoloji’de yerli sertifikalı ürün üretiyoruz.”     lerden 53.597 öğrenciye ge-
                                                                                     lecekte çalışmak istedikleri
               Zyxel Armor G5                    Platin Bilişim                      işverenlerin özellikleri ve en
                                                                                     fazla çalışmak istedikleri şir-
               Router’dan yüksek hız KOBİ’leri uyarıyor                              kete yönelik birçok soru yö-
                                                                                     netilerek hazırlandı.
                  Zyxel Networks, video yoğun ve   Platin Bilişim Genel Müdürü Ay-     Universum’un En Çekici İş-
               IoT ağırlıklı ağlar için, WiFi 6 yete-  han Bamyacı’nın verdiği bilgiye göre   verenler Araştırması her yıl 61
               nekleriyle veri ihtiyaçlarını yüksek              Türkiye’de yaz ayla-  farklı ülkede 3.000’den fazla
               verimlilik, kapasite ve Gigabit hızlar-           rında toplamda 300   üniversiteden 1.100.000’den
               la karşılayan Armor G5 AX600012-                  binin üzerinde kötü   fazla öğrenciyle anket uygu-
               Stream Multi-Gigabit Security WiFi 6              amaçlı yazılım sal-  lanarak gerçekleştiriliyor.
               Router adlı yeni ve güçlü yönlendiri-             dırısı tespit edildi.
               cisini tanıttı.                                      Geçen yıla kıyasla
                                                          Ayhan
                  Zyxel Networks Zincir Mağazalar        Bamyacı  yüzde 37 oranında
               Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, “Her                  artış gerçekleştiğini   AssisTT’ten 5 bin
               ne kadar erken benimseyenler WiFi   hatırlatan Bamyacı, en popüler dolan-  kişiye istihdam
                                  6’nın tam po-  dırıcılık scripti olan Trojan.Gnaeus’a
                                  tansiyelinden   karşı küçük ve orta boyuttaki işletme-  Türk Telekom’un çağrı mer-
                                  faydalanama-   leri uyardı. Bamyacı siber korsanlara   kezi  AssisTT, istihdam ola-
                                  sa da uyum-    karşı önlem almak için iş dünyası pro-  naklarıyla Türkiye ekonomi-
               lu bir WiFi 6 yönlendiriciye ihtiyaç   fesyonellerine; tarayıcılarını en son ya-  sine destek vermeye devam
               duyuluyor. Bu olmadan ağdan fay-  malarla güncel tutmalarını, reklam en-  ediyor. Mart’tan bugüne ka-
               dalanmaya çalışmak bir spor oto-  gelleyici kullanmalarını ve kötü amaçlı   dar 3 bin 400 kişiyi işe alan
               mobili ikinci viteste kullanmaya   yazılımdan koruma motoru kullanma-  AssisTT, 2020 sonuna kadar
               benziyor” dedi.                   larını tavsiye etti.                ise 16 farklı ilde bin 600 kişiye
                                                                                     daha istihdam sağlayacak.
               Paylink’ten ödeme kolaylığı                                             AssisTT Genel Müdürü
                                                                                     Haktan Saran, “Pandemi sü-
                  Müşterinin ödeme anında satış veya hizmet noktasında                              recinde  ih-
               bulunma zorunluluğunu ortadan kaldıran “uzaktan tahsilat”                            tiyacın  art-
               yöntemleri, yepyeni hizmet modellerine de kapı aralıyor.                             masıyla  da
                  Paynet uzmanlığıyla geliştirilen Paylink, e-posta veya SMS                        büyümemizi
                                                                               Onur
               yoluyla müşteriye gönderilen tek bir ödeme linki üzerinden,   Ertürk                 sürdürdük.
               güvenli ve zahmetsiz ödeme olanağı sunuyor.                                          AssisTT ça-
                  İşletme sahipleri, Paylink üzerinden oluşturdukları ödeme bağlantısını müşte-  Haktan  tısı  altında
               risiyle SMS, e-posta veya anlık uygulamalar üzerinden paylaşıyor. Müşteri, telefo-  Saran  sürekli büyü-
               nuna gelen web adresinde kart bilgilerini girerek, hızlı ve kolay ödeme yapabiliyor.   yen yaklaşık
               Tüm işlemler, TCMB onaylı Paynet’in güvenli altyapısı üzerinde gerçekleşiyor.   14 bin kişilik ailemizle müşte-
                  Paynet CSO’su Onur Ertürk, “Müşterinin fiziksel mevcudiyetine gerek ol-  ri hizmetleri standartlarımızı
               madan yapılan ‘uzaktan tahsilatlar’ kısa sürede yoğun ilgi gördü ve özellikle   da geliştiriyoruz” dedi.
               KOBİ’lerin vazgeçilmezi oldu” dedi.

                                                                                            .DVÜP      KobiEfor 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14