Page 10 - KobiEfor_Mayıs_2020
P. 10

B‹L‹fi‹M PANORAMA
   Paraşüt’ten yerli      Vodafone Business’ten dijital çözümler
   markalara destek               İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, koronavi-
                         rüs salgını sebebiyle evden çalışmaya başlayan işletmelerin
                         ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. 8 bini aşkın çekici,
                         kurtarıcı, rent a car, ambulans, ev onarım, otel gibi hizmet
                         sağlayıcının oluşturduğu dev bir hizmet ağı olan Tur Assist,
                  Meltem    çalışanların sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağ-
                  Bakiler Şahin
                         lamak için Vodafone Business Bulut Santral Çözümü’nü seç-
     Sean X Yu        ti. Tur Assist, sabit veye mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetme-
                  yi sağlayan Bulut Santral Çözümü’nü kullanarak hem çalışanlarının hem hiz-
     KOBİ’lerin finansal ope- met sağlayıcılarının sağlığını korurken müşteri memnuniyetini de sürdürü-
   rasyonlarını daha verimli  lebilir kılıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Baki-
   yönetebilmesini destekle-  ler Şahin, işletmelere koronavirüs yüzünden yaşanan olağanüstü dönemde
   mek hedefiyle hizmet veren
                  ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını söyledi.
   online ön muhasebe progra-
   mı Paraşüt, Koronavirüs’e  Mitsubishi Electric’ten      Philips Online Satış
   karşı mücadeleye üretim   yeni uydu üretim tesisi      Mağazası tüketicilerle
   desteği veren yerli firmala-
   ra, ücretsiz kullanım imkanı  Dünya genelinde uzay araştırma buluştu
   sunacağını duyurdu. Ücret-  ve uydu sistemlerinin öncüsü ve ay-  Tüketicilerin
   siz Paraşüt kullanımı için  nı zamanda Türksat 4A-4B uyduları- hayatını kolay-
   iletisim@parasut.com adre-  nın üreticisi olan Mitsubishi Electric, laştıran ürünler
   si üzerinden iletişime geç- Japonya’daki Kamakura Works yer-  sunan Philips
   mek yeterli. Paraşüt Kurucu leşkesinde yeni bir uydu üretim tesi- Türkiye, Kişisel
   Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, si inşa etti.           Sağlık portföyündeki ürünlerinin satı-
   üretim yapan yerli markala-   Bugüne kadar ana yüklenici ve üst lacağı www.philips.com.tr online ma-
   ra sundukları ücretsiz Para- düzey tedarikçi olarak 600’den fazla ğazasını açtı.
   şüt kullanımıyla firmaların Japon ve ulus-            Philips Türkiye, 10 Nisan 2020'de
   finansal operasyonlarını da- lararası uydu-          kullanıma açtığı online mağaza ile
   ha hızlı yönetebilir hale ge- nun üretiminde          müşterilerine 7/24 destek vermeyi he-
   leceğini ifade etti.     yer alan Mitsu-          defliyor. Philips Kişisel Sağlık Ortado-
                  bishi Electric,          ğu ve Türkiye Genel Müdürü Milena El-
   Sağlıkta Technopc      Kamakura Works tesisindeki yıllık masoğlu, “Günümüzde dijitalleşme ve
   çözümleri          toplam 10 uydu üretim kapasitesini, tüketicinin değişen ihtiyaçları alışveriş
                                   deneyimine yeni bir boyut kazandırdı.
    Technopc Kurucu Ortağı   eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 18 Kişiselleştirilmiş bir hizmet ve kulla-
   Murat Yücel, elektronik tıbbi uyduya çıkarttı. Teknoloji devi, bu yeni nım kolaylığı arayan tüketicilerimizi
   kayıtların paylaşılabilmesi, yatırımıyla Japonya’da kamu sektörü- her zaman dinleyip, onların hayatları-
   tele-tıp hizmetleri, tabletler nün yanı sıra dünya genelinde özel na dokunan çözümler sunmaya özen
   ve akıllı telefonlarla sağlığın sektör iletişim uydularına yönelik ar- gösteriyoruz. Bu sebeple güvenli ve
   mobilleştiril-        tan talebi karşılamayı hedefliyor. Yak- keyifli müşteri deneyimini en iyi şekil-
   mesi ile sağ-        laşık 11 milyar Yen tutarında yatırım- de sunmak için önemli bir adım atarak
   lık sektörü-         la hayata geçirilen tesis, 13 bin 300 m 2 online mağazamızı açmaktan büyük
   nün teknoloji-        zemin alanı üzerine inşa edildi.  mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.
   yi daha sık         İşverenlerden Ramazan yardımı MultiGift ile
   kullanmaya     Murat
              Yücel
   başladığını           Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı Multi-
   söyledi. Tech-        Gift ile geleneksel olarak çalışanlara verilen Ramazan koli
   nopc’nin bu alanda önemli  yardımlarına teknolojik, pratik ve hijyenik bir alternatif sunu-
   ürünleri bulunduğunu akta-  yor. MultiGift ile işverenler operasyonel, lojistik ve vergisel
   ran Yücel, dokunmatik özel- avantaj sağlıyor; çalışanlar ise bakiyelerini gıdadan giyime
   likli görüntüleme ve iletişim 20.000’e yakın noktada özgürce harcayabiliyorlar. MultiGift,
   sistemi altyapısına sahip  çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor.  Didem Kuş
   Mids 200 ve Mids 400 pansu-   Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş,
   man ve tedavi arabasının yer- “Sosyal yardım ve özel gün hediyeleri birçok kurum için çalışana verilen değe-
   li üretim olduğunu belirtiyor. rin güzel bir ifadesi olabiliyor. Özellikle Ramazan ayında yardımlaşma gelene-
                  ğinin yaşatılması açısından da Ramazan yardım paketleri öne çıkıyor” dedi.

     10 KobiEfor May›s 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15