Page 8 - KobiEfor_Mayıs_2020
P. 8

B‹L‹fi‹M PANORAMA
   Türk Telekom’dan       Turkcell’den evden çalışma çözümleri
   dijital sağlık atağı      Turkcell, güçlü altyapısıyla şirketlerin yanında olarak sabit
                  internetin yanı sıra 4.5G altyapısı üzerinden çalışan ve ev inter-
    Türk Telekom, kurumsal
                  netini yeniden tanımlayan Superbox’ı da müşterilerine sunuyor.
   girişim sermayesi şirketi TT
                  Ayrıca kurumların ihtiyaçları doğrultusunda çağrı merkezi çalı-
   Ventures ile                                     Ceyhun
                  şanlarının evden işlerine devam etmesini sağlayan Akıllı Çağrı Özata
   dijital sağlık
                  Merkezi çözümü de sunuluyor. Tek Ofis ürünü ile şirketler,
   hizmetleri ya-
                  işyerlerine gelen çağrıları cep telefonundan cevaplayabildiği gibi arama da ya-
   tırımlarına bir
                  parak görüşmelerini sürdürebiliyor. Toplantıların evden de devam edebilmesini
   yenisini daha
              Barış  sağlayan video konferansları gerçekleştirmesi ve ofis uygulamalarını uzaktan
   ekledi ve sağ- Karakullukçu yönetebilmesi için gerekli ürünler de Turkcell’in evden çalışma çözümleri ara-
   lık sektörüne
                  sında yer alıyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
   yönelik yenilikçi çözümleriyle
                  Ceyhun Özata, “Önümüzdeki günlerde de şirketlerin değişen ihtiyaçlarını yakın-
   başarılı projelere imza atan
                  dan gözlemleyerek onlara özel yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
   yerli yazılım firması Vira-
   soft’un yüzde 12.2’sine ortak HUAWEI WATCH GT 2e       Xiaomi 2019 yılını 29 milyar
   oldu. TT Ventures, Virasoft’un Türkiye’de           dolar gelirle tamamladı
   dijital patoloji alanındaki
   ürünlerinin geliştirilmesinde HUAWEI  Tüketici        Xiaomi, yıl sonu rakamlarını açıkla-
   önemli rol üstlenecek. Türk Elektroniği Grubu,        dı. Tüm segmentlerde büyüme kayde-
   Telekom Strateji, Planlama ve HUAWEI WATCH GT         den Xiaomi, beklentilerin üzerine çıka-
   Dijital Genel Müdür Yardımcı- 2e’yi, Huawei Online      rak 2019’da yaklaşık 29 milyar dolar
   sı Barış Karakullukçu, “Sek- Mağazası üzerinden        gelir elde etti. Şirketin net karı yakla-
   törün ilk kurumsal girişim  satışa sunuyor. Aktif bir     şık 1.6 milyar dolar oldu. Xiaomi Kuru-
   sermayesi şirketi TT Ventures yaşam tarzını destekleyen    cusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve
   ile büyüme aşamasındaki ye- yeni akıllı saat, geleneksel sporlar- CEO'su Lei Jun, “Çin-ABD ticaret sa-
                                   vaşı ve küre-
   nilikçi teknoloji girişimlerine dan popüler egzersiz formlarına ka- sel ekonomik
   yatırım yaparak ülke ekono- dar 100 egzersiz izleme moduna sa- krizden kay-
   misine katmadeğer oluştur-  hip. İki haftalık pil ömrüyle destekle- naklanan sert
   mayı hedefliyoruz” dedi.   nen cihaz, küresel tüketicilerin gün- esen rüzgâr-
                  lük yaşamına bilimsel, ancak sportif
                                   lara rağmen
   Kyocera ‘Büyük        bir katkı getirmek için tasarlandı. Ye- Xiaomi övgü-
   Oyuncu’           ni akıllı saat, kullanıcıların sağlık du- ye değer bir sonuç dizisiyle bu yılı son-
                  rumlarını gerçek zamanlı anlamala-
                                   landırdı” dedi. Xiaomi 2019’da toplam
                  rını sağlayan hassas kalp atış hızı iz-
                                   124.6 milyon adet akıllı telefon sevki-
                  leme, anormal kalp atış hızı uyarıları, yatı gerçekleştirdi. Dördüncü çeyrekte
                  basınç seviyesi ve uyku izleme özel-
     Dünyanın önde gelen do-                   sevkiyatlar, yıllık yüzde 30.5 artışla
                  liklerini de destekliyor.
   küman çözümleri şirketlerin-                  yaklaşık 32.6 milyon adete ulaştı.
   den Kyocera Document Solu-
   tions Inc., IDC MarketScape Türkiye’de binlerce sahte HP ürünü ele geçirildi
   tarafından ‘Dünya Çapında   HP'nin işbirliği ile ‘Sahtecilikle Mücadele Ekipleri,’ sahte
   Güvenlik Çözümleri ve Hiz-  HP DeskJet GT mürekkepleri satan büyük bir dolandırıcılık
   metleri 2019-2020 Tedarikçi şebekesini ortaya çıkardı. Aralık 2019'da Türk yetkililer, İs-
   Değerlendirmesi’ raporunda  tanbul'da bazı satış noktalarına baskınlar düzenledi. Bu bas-
   "Büyük Oyuncu" olarak tanın- kınların sonucunda sahte ürün üretiminde kullanılan birçok
   dığını duyurdu. “Bizler, cihaz- bileşenin yer aldığı 14.500 adet sahte ürüne el koyuldu. HP Emre
   larımızı ve çözümlerimizi  Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, ”HP olarak müşterileri-   Alaman
   sektör lideri güvenlik özellik- mizi dolandırıcılığa karşı koruma faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyo-
   leriyle sürekli geliştiriyoruz” ruz” dedi. Orijinal HP ürünleri, HP'nin yatırım ve test alanlarındaki uzun geç-
   diyen Kyocera Turkey İş Ge- mişini temel alan kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılayacak şekilde ta-
   liştirme ve Pazarlama Direk- sarlanıyor. Orijinal HP Toner ve Kartuşları, sahtelerinin aksine üstün perfor-
   törü Türkay Terzigil, böylece mans sunuyor. Son 5 yılda EMEA bölgesinde yaklaşık 12 milyon adet sahte
   müşterilerine güvenli, risksiz ürün ve bileşen, HP'nin desteklediği yerel yetkililer tarafından ele geçirildi.
   bir ofis ortamı sağlamayı  HP aynı zamanda iş ortaklarına ve müşterilerine yapılan şüpheli teslimatlara
   hedeflediklerini söyledi.  yönelik 4.500'den fazla denetim gerçekleştirdi.

     8 KobiEfor May›s 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13