Page 10 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 10

fi‹RKET PANORAMA
    Anadolubank’tan        Daikin’den yüzde 100 taze hava çözümü
                    Yenilikçi ürünleriyle sektörün nabzı-
    2 yeni şube
                   nı tutan Daikin, kullanıcılarına sadece
                   cihaz çözümü değil, sistem çözümü
                   (toplam çözüm) sağlama vizyonuyla
     Anadolubank sürdürülebi-  her yıl daha fazla ürün geliştiriyor.
    lir büyüme stratejisiyle faali- İç hava kalitesinin önem kazandığı gü-
    yetlerini sürdürüyor.     nümüzde mekanlarda bu konforu sağlayacak çözümlerle dikkat çeken Daikin,
     Turgutreis ve Yalıkavak şu- C901ACVM-T isimli ürünü ile fark yaratıyor. Daikin VRV klima sistemine bağla-
                   nabilen ‘yüzde 100 taze hava ile çalışabilen tavan tipi iç ünite’ kompakt yapısı,
    beleriyle Bodrum’daki şube
                   kolay kullanımıyla iç ortam hava kalitesini en iyi düzeye taşıyor. Cihaz, iç piya-
    sayısını üçe çıkaran Anadolu-
                   sa ihtiyaçları doğrultusunda Daikin Türkiye’nin Sakarya fabrikasında üretiliyor.
    bank, yeni şubeleriyle tüm
    bankacılık işlemlerinde müş- TOBB ve Trendyol’un        Toyota Otomotiv Sanayi
    terilerine destek verecek.
    2019’da başlattığı yeni şube KOBİ Destek Programı        30. yılını kutluyor
    atılımına devam eden banka,  başladı               Toyota’nın ikinci Avrupa üretim
    bireysel ve ticari bankacılığa Türkiye Odalar          tesisi olarak 1990’da kurulan ve
    yönelik sunduğu yenilikçi çö- ve Borsalar Birliği        1992’de temelleri atılan ve üretim
    zümlerle müşterilerine hiz-  (TOBB) ve Trend-          faaliyetlerine 1994’te Sakarya’da
    met vermeyi sürdürüyor.    yol, daha çok sayıda        başlayan Toyota Otomotiv Sanayi
     Anadolubank, ülkemizin her KOBİ’nin e-ticarete Rifat     Türkiye (TMMT) başarılarla dolu 30.
    noktasındaki müşterilerinin  başlamasını sağla- Hisarcıklıoğlu yılını kutluyor.
    yanında olmaya devam edecek. mak için “Trendyol          Her yıl
                   ile İşini Büyüt” KOBİ destek progra- 150’yi aşkın
                   mını başlattı. Trendyol’da satıcı ol- ülkeye ih-
    Siemens ve          mak için ilk defa programa özel refe- racat ger-
    Salesforce’den        rans koduyla başvuran tüm şirketler, çekleştire-
    işbirliği           bir ay süreyle 30 bin liraya kadar sıfır rek 30 yıllık
                                     süreçte rekor üretim ve ihracat sa-
     Siemens ve Salesforce, şir- komisyonla satış yapabilecekler.  yılarına ulaşan Toyota Otomotiv Sa-
                    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
    ketlerin pandemi sonrası yeni- internette satılabilecek ürünü olan tüm nayi Türkiye, 5.500 çalışanıyla da ül-
    den güvenli bir şekilde çalış- işletmeleri bu fırsatı değerlendirmeye ke istihdamına katkı sağlıyor.
    ma ortamına dönüşünü des-   çağırdı. Trendyol Kurucu ve CEO’su  Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
    teklemek için geleceğin akıllı Demet Mutlu, “Hedefimiz, ticareti diji- Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko
    ve bağlantılı çalışma ortamla- talleştirerek Türkiye’nin en fazla pozitif Kudo, “Kuruluşumuzdan bu yana bi-
    rını kuruyor.         etki ortaya çıkaran şirketlerinden biri zimle birlikte olan ve hedeflerimizi
     Siemens’in Akıllı Altyapılar olmak. Anadolu’daki KOBİ’lerin e-tica- gerçekleştirmemizi sağlayan tüm
            çözümlerini  retle büyümelerini destekliyor, böyle- çalışanlarımızın ve tedarikçilerimi-
            Salesforce’un likle istihdam artışına ve yerel kalkın- zin emeklerini en içten dileklerimle
            Work.com çö-  maya katkı sunuyoruz” dedi.    takdir ediyorum” diye konuştu.
            zümleriyle bir
            araya getiren İş Bankası’ndan e-ticarette ileri seviye güvenlik
            işbirliğiyle şir- Türkiye İş Bankası, Mastercard ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesin-
            ketlere akıllı
    ve veriye dayalı kararları hızlı de 3D Secure (üç boyutlu güvenlik) doğrulama altyapısının güncel versiyo-
                           nu olan EMV 3D Secure 2.0’ı üye işyerlerine açan ilk banka
    bir şekilde almaları için gere-       oldu. Bu altyapı ile kart sahipleri ve üye işyerleri daha hız-
    ken araçlar sunulacak. Böylece        lı ve güvenli işlem yapabiliyor.
    çalışma alanlarının küresel          İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “İş
    çapta güvenli bir şekilde yeni-       Bankası olarak teknolojideki son gelişmeler ile kendi ürün-
    den açılması sağlanacak.           lerimizi birleştirerek müşterilerimiz için değer yaratan ça-
     İki şirketin teknolojik altya-    Yalçın
    pılarına dayanan ortak çözüm-     Sezen lışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi. Mastercard Türki-
                           ye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “3D secure 2.0 hem ticari
    ler arasında ‘temassız ofis’ ve işletmeler ve tüketiciler hem de bankalar için çok daha hızlandırılmış ve ge-
    ‘gelişmiş temas takibi’ de yer liştirilmiş bir ödeme fırsatı sunuyor. Türkiye’deki ilk başarılı 3DS 2.0 işlem
    alıyor.
                   kabulünü İş Bankası ile yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
      10 KobiEfor A€ustos 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15