Page 12 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 12

KAPAK
                      Temkinli ve tedbirli
                  çalışmak ve yaşamak zorunlu


                    ‘Yeni Normal’                     EKOS‹STEM      ‘Yeni Normal’e Türkiye ekonomisi,       Sürecin yeni bir dalgalanmaya
      10 sektörden 7’sinde hızlı bir         mahal bırakılmadan gelişmesi,
      toparlanmayla başladı.             iş dünyası / toplum bütünlüğünün
      Haziran’da 3 sektör yeni istihdam       salgına karşı mücadele standartlarına
      sağlayarak umut verdi.             harfiyen uymasına bağlı olacak.
      P   andemi’de dünya ve Türkiye aldıkları önlem- katkı sağlamayı amaçladık.

         leri kademeli olarak kaldırdılar ve duran
                               Kapak konumuzda öncelikle; küresel ekonomik
         ekonomilerini harekete geçirdiler. Mayıs-
      Haziran ayları ‘Yeni Normal’e dönüş bağlamında gelişmeye, Türkiye ekonomisinin genel gelişmesi-
                              ne ve 2020 / ikinci yarı için ekonomik öngörülere sı-
      küresel bir ilk deneyim oluşturdu.       rasıyla baktık. Buna güncel gelişmeleri, çalışmala-
       KobiEfor Dergisi olarak Türkiye’nin ‘Yeni Nor- rı ve raporları da ekleyerek yapılacak ekonomi de-
      mal’e dönüş deneyiminin Mayıs-Haziran aylarına ğerlendirmelerine ve iş planlarına yardımcı olmaya
      yakından bakarak vizyon oluşturmada okurlarımıza çalıştık.

      12 KobiEfor A€ustos 2020
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17