Page 8 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 8

B‹L‹fi‹M PANORAMA
    Zyxel Nebula         GoDaddy, küçük işletmelere
    ürün ailesi büyüyor     pazarlama ipuçları veriyor
     Ağ teknolojileri alanında  GoDaddy, işletmeler için kişiselleştirmenin önemini vurgula-
    uçtan uca ürünler sunan   yarak bunu satış ve pazarlama faaliyetlerine nasıl entegre ede-
                   bileceklerine yönelik ipuçları paylaştı.
    Zyxel, bulut tabanlı Nebula
                    GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Di- Selina
    Çözüm Ailesi’ne yeni ürün-                             Bieber
    ler ekledi.         rektörü Selina Bieber, 19 milyondan fazla müşterisiyle global
     Zyxel Networks, Nebula   bir şirket olarak hedef kitlesinin dilini konuşabilmenin; onların
                   ihtiyaçlarının, ilgi alanlarının ve ürünlerini nasıl kullandıklarının farkında olma-
    Bulut Çözümleri yönetim pa-
                   nın önemli olduğunu bildiklerini ve müşterilerine online yolculuklarında yardım-
    neline entegre edilen “Dina-
           mik Ön Pay-  cı olmaya odaklandıklarını aktardı: “GoDaddy Web Siteleri+Pazarlama Araçları
           laşımlı Kişi- platformumuz Türkiye’deki müşterilerimize dijital pazarlama faaliyetlerini kişi-
           ye Özel Wi-Fi selleştirmelerini sağlayarak yönetim araçları sunuyor.” GoDaddy’nin ipuçları
                   şöyle: “Müşterinizi tanıyın, satın alma yolculuğunda onlara eşlik edin, kitlenizi
           Şifresi Oluş-
                   gruplara ayırın ve onlara yönelik kişiselleştirilmiş mesajlar sunun.”
           turma Özel-
        Ömer liği” ile kü-
        Faruk çük ölçekli  Turkcell’in           Siber güvenliğin geleceği
        Erünsal        dijital güvenlik servisi     Türk Telekom’a emanet
           işletmelerin
    veri güvenliğini en üst seviye- sızıntı taraması yapıyor    Türk Telekom, insan odaklı ve top-
    ye taşımayı hedefliyor.    Turkcell’in müşterilerine interneti lumsal sorumluluk yaklaşımıyla hayata
     Zyxel Kanal Satış Müdürü        daha güvenli şekilde geçirdiği projelerine devam ediyor.
    Ömer Faruk Erünsal, DPPSK         kullanabilmeleri için Türk Telekom’un, ‘Ulusal Siber Gü-
    (Dynamic Personal Pre-Sha-        sunduğu Dijital Gü- venlik Stratejisi’ne, siber vatan oluştur-
    red Key)-Dinamik Kişiye Özel       venlik Servisi artık e- ma vizyonuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın
    WiFi Şifresi oluşturma seçe-       posta, sosyal medya toplumda dijital farkındalık çağrısına
    neğinin AVM gibi toplu yaşam       hesabı, web siteleri, katkı sağlamak amacıyla başlattığı onli-
    alanlarında siber korsanlarla       uygulama ve servis- ne Siber Güvenlik Kampı’na 2 bin 500
    mücadelede etkin görev aldı-       lerde kullanılan şif-       genç başvurdu.
    ğını kaydetti.        relere yönelik sızıntı taraması da ya-      Türk Telekom İnsan
                                           Kaynakları Genel Mü-
                   pıyor. Servis, kullanıcıları geçmişteki
    Acer Predator        şifre sızıntıları konusunda bilgilendi-     dür Yardımcısı Mehmet
                                           Emre Vural, “Ülkeleri
    CG437KP ilgi çekiyor     riyor, yeni şifre ele geçirme girişimle-    ve özel sektörü tehdit
     Acer’ın 43 inçlik monitörü rinde de SMS ve e-postayla uyarıyor.  Emre  eden siber saldırılara
    CG437KP, ultra yüksek çözü-  Turkcell Dijital Servisler ve Çö- Vural   yönelik, yetişmiş insan
    nürlük arayan PC ve konsol  zümlerden Sorumlu Genel Müdür   kaynağına destek olmayı hedeflediğimiz
    oyuncuları için tasarlandı. Yardımcısı Ataç Tansuğ, servise ek- projemizin başvuru aşaması tamam-
     178 derecelik görüş açısı lenen yeni özellikle müşterilerine landı. Günümüz siber tehditlerine yöne-
    sunan 4K (3840 x 2160 piksel) daha güvenli bir mobil internet dene- lik kapsamlı bir programın ardından ka-
    çözünürlüklü Predator LFGD  yimi sunmayı amaçladıklarını belirtti.  tılımcılara sertifika verilecek” dedi.
            (Geniş bi-  Microsoft’tan işsiz kalanlara yeni fırsat
            çimli oyun-
            cu ekranı)   Microsoft’un LinkedIn ve GitHub ile işbirliği içinde geliştirdiği “Yeni Yetenek
                   Girişimi” programı, Covid-19 pandemisi nedeniyle işleri etkilenen insanların di-
            monitör,
                   jital yeteneklerini geliştirerek yeni meslekler edinmelerine imkan sağlayacak.
            144 Hz de-
                    500’ü aşkın çevrimiçi eğitime ücretsiz
            ğerindeki
                   erişim hakkı sunan girişime katılanlar,
    yenileme hızıyla oyunlardaki
                   edinmek istedikleri uzmanlık sertifikaları-
    sahnelerin son derece akıcı
                   na da düşük bütçeler karşılığında sahip
    olmasını sağlıyor.      olabilecek. Tüm bu kaynaklara opportu-
     1 ms Visual Response Bo-
                   nity.linkedin.com adresli merkezden İngi-
    ost özelliği ve NVIDIA® G-
                   lizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca
    SYNC® uyumluluğuyla tüm
                   olarak ulaşılabiliyor.
    oyun deneyimi akıcı ve yırtılma
                    Microsoft CEO’su Satya Nadella, “Pandemi nedeniyle işsizlik riskiyle karşı
    olmadan geçiyor, takılma, bo-
                   karşıya olan 25 milyon insanın yeni yetkinlikler edinerek geleceğin mesleklerine
    zulma, titreme engelleniyor.
                   hazır hale gelebilmesi için LinkedIn ve GitHub’ ile güçlerimizi birleştirdik” dedi.
      8 KobiEfor A€ustos 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13