Page 4 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 4

KAPAK                 KOBİ’lerin dijital dönüşümünü sağlıyor


         Insha Ventures’tan dört dörtlük destek        Henüz bir yıl önce
        hayata geçen FinTech
        girişim kurucusu
        Insha Ventures,
        adeta girişim
        fabrikası gibi çalışıyor.
        10’a yakın markayı
        hayata geçiren

        Insha Ventures
        özellikle 4 markası
        ile KOBİ’lerin dijital
        dönüşüm yolculuğunu
        hızlandırıyor.

           lbaraka Türk Katılım Ban-
           kası tarafından 2020 yılında
        Ahayata geçirilen FinTech
        girişim kurucusu Insha Ventures,
        geliştirdiği ürün ve hizmetler ile
        FinTech ekosisteminde adından
        sıkça söz ettiriyor. Insha Ventures
        çatısı altında bugün, Almanya’da
        faaliyetlerini sürdüren Avrupa’nın
        ilk tam dijital katılım bankacılı-
        ğı hizmeti Insha’nın yanı sıra çok
        sayıda farklı marka yer alıyor.
         Bunlardan yeni nesil dijital öde-
        me uygulaması Alneo şirketlere
        zamandan ve mekândan bağımsız
        tahsilat alma olanağı sağlarken,
        APIConnect açık bankacılık işlem-
        leri servisleri sunuyor.    yönetmeyi istediği senetleri de  işletmeleri, bireysel kullanıcılar
         Kısa bir süre önce hayata ge- hatasız bir şekilde yönetebiliyor.  ve pazar yerleri için sanal POS ve
        çen dijital senet tahsilat platfor-               yenilikçi ödeme çözümleri suna-
        mu Semosis; senet oluşturma,    Yeni markalar yolda      cak olan PosBasit ürünlerinin de
        yönetme, devretme ve tahsi-    Kimlik yönetim  platformu  planlamalarını gerçekleştirdi ve
        lat süreçlerini dijitalleştiriyor.  Identify Türkiye iş birliği ile ha- altyapıları kurulmaya başlandı.
        Semosis ile kullanıcılar senet  yata geçirilen yeni nesil uzaktan  DİJİTAL KobiEfor olarak biz-
        ödemelerini nakit taşımaya ge- müşteri edinme platformu Kim-  ler de söz konusu markalar-
        rek olmadan ve banka şubesine  likBasit ile uzaktan müşteri edi- dan Alneo, Semosis, Kozmos ve
        gitmeden istediği zaman hızlı ve  nim süreçleri tamamen dijitale  PosBasit’in yöneticileri ile bir
        güvenli bir şekilde yapabilirken;  taşınırken; dijital tahsilat platfor- araya geldik ve sundukları hiz-
        sadece ödeyeceği veya alacak-  mu Kozmos, mağazaların finan-   metlerden hedeflerine, KOBİ’lere
        lısı olduğu senetleri değil, devir  sal hizmet noktasına gelmesini  getirdiği avantajlara yönelik so-
        (ciro) yöntemi ile tek noktadan  sağlayan NakitBasit ve e-ticaret  rularımızı kendilerine yönelttik.
        4 KobiEfor Dijital Nisan 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9