Page 9 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 9

KOBİ’lerin ofis maliyetini düşüren yazıcı:

                     EcoTank L6580        Epson, KOBİ’ler için yüksek performansı tablet ve dizüstü bilgisayardan
        düşük maliyetlerle sunan EcoTank         kolay bağlantı özellikleriyle hayatı
        serisini, L6580 modeliyle bir üst        kolaylaştırıyor. EcoTank L6580,
        basamağa taşıyor. 4’ü 1 arada yazıcı       tasarruflu mürekkep şişeleriyle
        olma özelliği taşıyan seri, baskı, tarama, ilk alımda bile tek set ile birlikte
        kopya ve faks özelliklerinin yanı sıra      7.500 sayfa siyah beyaz, 6 bin sayfa ise
        10,9 cm LCD ekranı ile mobil telefonlar,     renkli baskı yapabiliyor.


          pson, yüksek performansı dü-                 Bunu nasıl başarıyor?
          şük maliyetlerle sunan Eco-                  EcoTank, Micro Piezo baskı ka-
        ETank serisine eklediği EcoTank                 fasıyla güvenilir bir baskı çözümü
        L6580 modeliyle KOBİ’ler için şık                sunuyor. Sadece Epson’a ait olan
        ve kompakt tasarımı, mobil baskı                 Micro Piezo teknolojisiyle belge-
        özelliği ve verimli teknolojisiyle bir-             lerin yüksek hızlarda basılabil-
        leştiriyor. EcoTank L6580, mürek-                mesi için mürekkep damlacıkları
        kep kartuşlarını değiştirmenin ma-                her bir nozülden saniyede 40.000
        liyeti ve zorluğu olmadan binlerce                kez püskürtülüyor. Bu sayede
        yüksek kaliteli sayfa yazdırabilir-               inanılmaz derecede kesin sonuç-
        ken Isısız PrecisionCore teknolojisi               lar veriyor ve böylece kaliteden
        sayesinde enerji tüketimini mini-                ödün vermeden net baskılar alı-
                        layan bir mekanizma bulunuyor.
        muma düşürüyor. L6580 modelin-                  nabiliyor. Uçtan uca baskı ve DU-
                        Epson EcoTank L6580, tasarruflu
        deki uzatılmış 3 yıllık garanti ve ye-              RABrite ET pigmentli mürekkep,
                        mürekkep dolum sistemiyle ilk
        rinde servis imkanı da KOBİ’ler için  alımda bile binlerce sayfalık baskı  özel projelerde olağanüstü baskı
        büyük kolaylık sağlıyor.    imkanı sunuyor. Mürekkep setleri  kalitesi sunuyor.
                        6 bin sayfa renkli ve 7.500 sayfa si-
                        yah-beyaz baskı yapabiliyor.
                         5,5 saniyede ilk yazdırma!
                         Epson L6580’de makine ba-
                        şında beklemeye gerek kalmıyor.
                        Yazdır düğmesine basıldığı anda
                        sadece 5,5 saniyelik ilk sayfa çı-
                        kış süresi ve dakikada 25 sayfaya
                        kadar baskı hızı sunabiliyor. Oto-
         İlk alımda bile binlerce   matik belge besleyici dakikada
         sayfa basıyor        27,5 görüntüye kadar tarama ya-  Her yerden baskı imkanı
         Epson’un yenilikçi tasarımı, ya- parak zamandan tasarruf ettirir- EcoTank L3160, kablosuz bağ-
        zıcının ön tarafına yerleştirilmiş  ken verimliliği artırıyor. lantı desteği ile geliyor. Ürünü
        mürekkep tankı sayesinde kom-                  Wi-Fi ve Wi-Fi Direct aracılığıyla
        pakt bir görünüm sunarken, do-                  elektronik cihazlara, akıllı telefon
        lum için erişimi kolaylaştırıyor ve               ve tabletlere bağlamak mümkün.
        mürekkep düzeylerini net bir şekil-               Ayrıca Epson’un kolay kullanım
        de görme imkanı veriyor. Sıçrama                 için hazırladığı Epson iPrint uygu-
        ve kirlilik riskini en aza indirecek               laması Android ve iOS marketler-
        şekilde geliştirilmiş bir mürekkep                den ücretsiz olarak indirilebiliyor.
        dolum sistemine sahip olan model                 Epson, tüm çok işlevli yazıcıları
        için yeni dolum şişeleri hazırlandı.  Epson EcoTank L6580, yerinde servis  için uzun ömürlü sorunsuz kulla-
        Modelde, sadece doğru tankların  imkanıyla KOBİ’ler için büyük kolaylık  nım ve kaliteli baskı için orijinal
        ilgili renkle doldurulmasını sağ-      sağlıyor.      mürekkep kullanımını öneriyor.
                                            Nisan 2021 KobiEfor Dijital 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14