Page 3 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 3

÷®QVLMSQTMZ
                www.kobi-efor.com.tr
                MAYIS 2021

    Mayıs 2021                             4                    8
                                   Dijital dönüşümde işletmeleri
                                     geleceğe yakınlaştırıyor
           PAYNET CEO’su SERKAN ÇELİK:          ERP Sistemleri ve
           ´'ä-ä7$//(ã(1 .2%ä/(5
        )ä1$16$/ 2/$5$. '$ *hd/(1ä<25µ              Uygulamaları


   ćOVK[C\ 5CJKDK 'FKVÑT 5QTWONW ;C\Æ ćĩNGTK /×F×T×
   ;CNÁÆP 5ÑPOG\
   )GPGN ;C[ÆP &CPÆĩOCPÆ                                   20
   *KNOK &GXGNK
   )GPGN -QQTFKPCVÑT
   0WTFCP 5ÑPOG\
   PWTFCPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT
   *CDGT -QQTFKPCVÑTNGTK
   -CFGT -CTCÁC[ ;ÆNOC\
   MCFGTMCTCEC["MQDKGHQT EQO VT
   &GPK\ ;CPÆMVCĩ
   FGPK\[CPKMVCU"MQDKGHQT EQO VT
   *CDGT /GTMG\K
   ;CUGOKP 6QRQþNW
   [CUGOKPVQRQINW"MQDKGHQT EQO VT

   (KPCPU XG 1RGTCU[QP -QQTFKPCVÑT× 'PFGT 5ÑPOG\
   GPFGTUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT

   4GMNCO 5CVÆĩ -QQTFKPCVÑT×                         Organizasyonların insan kaynakları
   <G[PGR -QEC                      varlığını geleceğe taşıyor:
   \G[PGRMQEC"MQDKGHQT EQO VT
                      İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
   4GMNCO 2TQLG &CPÆĩOCPÆ
   0WTI×N 2CÁCTQ
   PWTIWNRCECTQ"MQDKGHQT EQO VT
   &KLKVCN ;C[ÆP &KTGMVÑT× 'PIKP 5ÑPOG\
   GPIKPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT     PAYNET CEO’su Serkan Çelik:   TBD, Cumhurbaşkanlığı
                     “Dijitalleşen KOBİ’ler Finansal  Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
   ;C[ÆP 6×T× ;C[IÆP U×TGNK C[NÆM XG WNWUCN
                     Olarak da Güçleniyor ................ 4 Desteğiyle Projeyi Hayata
                     ERP Sistemleri ve
   ;ÑPGVKO ;GTK 1TVCO 4GMNCO &CPÆĩOCPNÆM .6& Ĩ6ć           Geçirdi: Dijital Türkiye Endeksi .. 18
   $CþFCV %CFFGUK 6GXſMRCĩC 5QMCM 0Q      Uygulamaları ............................ 8
      -CNCOÆĩ  -CFÆMÑ[ ć56#0$7.  2021 IAS’nin Atılım Yılı    İnsan Kaynakları Yönetim
   6GNGHQP         2$: (CMU                 Çözümleri ................................ 20
   9GD YYY MQDKGHQT EQO VT      Olacak ..................................... 14
   ' RQUVC MQDKGHQT"MQDKGHQT EQO VT  “ERP’yi Unutalım! Artık    Bilişim A.Ş. 2021’de Globalde de
   $CUMÆ 'IG 4GMNCO XG $CUÆO 5CPCVNCTÆ 5CP 6KE .VF ĨVK   Holistik İş Dönemindeyiz” ....... 15 Büyüyecek ............................... 23
   'UCVRCĩC /CJ <K[CRCĩC %CF 0Q   #VCĩGJKT  ćUVCPDWN       Makale / Cerebrum Tech
   6GNGHQP          (CMU          Login Yazılım Şirketlere Özel
   9GD YYY GIGDCUKO EQO VT    5GTVKſMC 0Q     Çözümler Üretiyor .................. 16 Kurucusu ve Yönetim Kurulu
                     ‘Müşteri Takıntılılık’     Başkanı Dr. R. Erdem Erkul .... 25
   $W FGTIKFGMK [C\Æ XG TGUKONGTKP V×O JCMNCTÆ -QDK'HQT FGTIKUKPG CKVVKT
   ć\KP CNÆPOCM UWTGVK[NG MC[PCM DGNKTVKNGTGM MWNNCPÆNCDKNKT  Farklılaştıracak ....................... 17 Dijital Reel ............................... 26
        0D\ÜV   KobiEfor Dijital 3
   1   2   3   4   5   6   7   8