Page 4 - Dijital-KobiEfor-Mayıs-2021
P. 4

KAPAK
                                          Serkan
                                          Çelik


                 PAYNET CEO’su SERKAN ÇELİK:

               ´'ä-ä7$//(ã(1 .2%ä/(5


         )ä1$16$/ 2/$5$. '$ *hd/(1ä<25µ     Paynet, ödeme teknolojilerinde          yakınının pandemi döneminde
     Türkiye’nin lider şirketlerinden         cirolarında yüzde 40’a varan
     biri. Bugüne kadar 20 binden           kayıplar yaşadıklarına dikkat

     fazla işletmenin tahsilat ve           çeken Paynet CEO’su Serkan Çelik,
     ödemelerine aracılık ederek           KOBİ’lerin büyümesinin ancak
     finansal süreçlerini dijitalleştiren       dijital dönüşümle sağlanacağını
     şirket, son olarak TÜRKONFED           ifade ediyor. Çelik, “Yakın zamanda
     ile birlikte “KOBİ’lerin Dijital ve       bu farkındalığı artırmak üzere
     Finansal Karnesi” araştırmasını         bir etkinlik serisi başlatacağız.
     gerçekleştirdi. Araştırma            KOBİ’lerin büyüme yolculuklarını

     KOBİ’lerin dijitalleşmede geldiği        desteklemek amacıyla yeni
     noktanın yanında finansal anlamda finansal ürün ve çözümlerimizi
     nasıl bir dönemden geçtiklerine         hızla devreye almaya devam
     de ışık tutuyor. Araştırmaya           edeceğiz.” diyerek yakın gelecek
     katılan KOBİ’lerin yüzde 60’a          stratejilerine dikkat çekiyor.


     4 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9