Page 1 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 1

DIJ TAL                                  ǁǁǁ͘ŬŽďŝͲĞĨŽƌ͘ĐŽŵ͘ƚƌ
                    I

                                         , 7Z E ϮϬϮϭ


                       ŝƔŝŶŝnjŝ                    ŝŶƚĞƌŶĞƚĞ                      ƚĂƔŦLJŦŶ


       Nesnelerin İnterneti     Uzaktan Çalışma ve       Dijitalleşme Yolunda
       (IoT) Uygulamaları      Eğitim Metotları        Türkiye 2021 Raporu
   1   2   3   4   5   6