Page 5 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 5

Wix Bookings randevu siste-   Çeşitli ihtiyaçlar için
     miyle müşteriler hizmetler için  çeşitli Wix platformları
     site üzerinden randevu alabilir ve  Kullanıcılarının başarılı olma-
     online ödeme yapabilir. Kullanı- sını sağlamak için sürekli olarak
     cılar hizmetlerini üyelikler veya  yeni araçlar geliştirdiklerinin al-
     paketler olarak sunabilir. Zoom  tını çizen Benzeray, kullanıcıların
     entegrasyonuyla online randevu- Wix Editör ile tamamen tasarım
     lar düzenlemek de mümkün.    özgürlüğüne sahip  olduğunu
      Wix Restaurants sayesinde   ifade etti: “Wix ile kendi web si-
     restoran sahipleri sitelerinde  tenizi oluşturmak için ister sıfır- ve Instagram reklam otomasyon-
     profesyonel bir menü oluşturabi- dan başlayın, ister profesyonelce  ları işimi büyütüp geliştirmemde
     lirler, komisyon ödemeden online  tasarlanmış 500’ü aşkın şablon  çok faydalı oldu. Wix’i e-ticaret
                                     için kullanan biri olarak çevrem-
     yemek siparişi ve rezervasyon  arasından seçim yapın. Dünyanın
                                     deki herkese öneriyorum. Bunun
     alabilirler.          en yenilikçi sürükle ve bırak web
                                     en büyük sebepleri; her özelliğe
                     sitesi kurucusuyla Wix Editör’ün
                                     hızlıca erişim sağlayabilmem,
                     kullanımı kolaydır ve her şey ta-
                                     gereksiz ve fazla ücret ödemek
                     mamen özelleştirilebilir. Wix ADI
                                     durumunda kalmamam, 7/24
                     (Yapay Tasarım Zekası) size sa-
                                     kuvvetli bir destek alabilmem,
                     dece birkaç basit soru sorar ve
                                     gelişmiş bir e-ticaret sitesinde ol-
                     dakikalar içinde size özel metin
                                     ması gereken her türlü detaya ko-
                     ve görüntülerle tamamlanmış ve
                                     layca ve yazılım/kodlama gerek-
                     kişiselleştirilmiş bir web sitesi
                                     meden ulaşabilmem... Her geçen
                     oluşturur. Velo daha ileri düzey
                                     gün kendini geliştirip yenileyen
                     kullanıcılar için gelişmiş web
                                     bir platform olan Wix’le markamı
                     uygulamaları  oluşturulabilen
                                     büyütmeye de-
      Wix Hotels otel ve konaklama  ve düzenlemeye açık bir yazılım
     tesisi sahiplerine siteleri üzerin- geliştirme platformudur. Web  vam edeceğim.”
     den komisyonsuz rezervasyon   projenizi oluşturmanız, yönetme- Asya Çekem
     alabilme ve takvimlerini yönete- niz ve uygulamaya koymanız için  108 Niyettaşı
     bilme imkanı sunuyor.      sunucusuz bilgi işlem, sorunsuz
      Wix’i rakiplerinden ayıran bir- kodlama ve yüzde 100 tasarım  www.108niyettasi.com
     çok unsur bulunuyor. Bunlardan  özgürlüğü sunar. Editor X daha  “‘Intentional Living’ sloganıyla
                     duyarlı ve gelişmiş web siteleri- 2018 senesinde İstanbul’da kurul-
     biri de kullanıcılarının marka-
                     nin tasarlanabileceği, profesyo- muş bir markayız. Uzun yıllardır
     laşma sürecine verdikleri önem.
                     neller tarafından profesyoneller  içerisinde bulunduğum spiritüel
     Silvya Benzeray, sundukları hiz-
                     için geliştirilmiş bir platform.  yolculuğumun tüm bilgi birikimi-
     metlere ilişkin şunları söyledi:
                     Web tasarım ve geliştirme, dijital  ni tasarımlarıma yansıtarak, niyet
     “Wix size sadece bir web site-
                     pazarlama veya SEO alanında uz- farkındalığında bir yaşamı, do-
     sinden çok daha fazlasını sunu-
                     man olan kişiler Wix Uzmanı olup  ğaltaş kristallerden oluşan çeşitli
     yor. Özel domainler, kurumsal
                     Wix Marketplace’e katılarak Wix  ürünler aracılığıyla yaygın kılmayı
     e-posta adresleri, Wix Logo
                     kullanıcılarından iş alıp, kendi  amaçlıyoruz, Yaklaşık 3 yıl önce
     Oluşturucu’yla özel logo tasarla-
                     ajanslarını büyütebilirler.”          başlayan or-
     ma ve Wix Video Oluşturucu’yla
                                             taklığımızda
     reklam ve tanıtım videoları ha-  İşini Wix’le internete
     zırlama gibi özelliklerle işletme                        Wix altyapısını
     sahipleri markalarını köklüce   taşıyanlar anlatıyor             tercih etme-
     kurabilirler.           Atelier Minerva                mizin ilk se-
      Wix SEO Wiz sayesinde kul-   www.atelierminerva.co             bebi tasarım
     lanıcılarımızın SEO’sunu geliş- “Markam Atelier Minerva için  Merve      olsa da ilerle-
                                     Uçar
     tirmesine ve internette kolayca  2019 yılından beri Wix’le çalışma- Filiz   yen zamanlar-
     bulunabilmelerine de yardım   larımı sürdürmekteyim. Yalnızca         da anladık ki
     ediyoruz. Ascend by Wix pazarla- güzel bir site arayüzü oluştura- fonksiyonellik ve kullanım kolay-
     ma ve müşteri ilişkileri yönetimi  cağını düşünerek oluşturduğum  lığı Wix altyapısını özel kılan ana
     paketiyle kullanıcılarımız müş- üyelik sonrası bünyesinde barın- unsurlar. Sadece bir ana sayfa ile
     terileriyle iletişim kurabilir ve iş  dırdığı yüzlerce farklı özellikle ta- başladığımız serüvende, online
     akışlarını otomatikleştirebilirler.” nışmış oldum. Özellikle Facebook  mağaza, blog, ödeme sistemleri-
                                        Haziran 2021 KobiEfor Dijital 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10