Page 6 - Dijital KobiEfor-Haziran 2021
P. 6

KAPAK                     fakat olduk-          işimize yaradı. Wix sayesinde
                     ça zorlandım.          şu anda online siparişleri kabul
                     2016  yılında         edebiliyor ve bağımsız olarak
                     Wix’le tanış-          çalışabiliyoruz. Müşterilerimizi
                     tıktan sonra          Wix tarafından sağlanan verileri
                     işletmemi çok          kontrol ederek analiz ediyoruz.
                     daha hızlı ve          Sitemizde online mağaza ve on-
                             Murat
                     kolay bir şe- Kocataş     line sipariş özelliklerini kullanı-
                     kilde interne-         yoruz ve dijital bir menümüz var.”
                     te taşıyabildim. Wix’in sunduğu  Andrés Pieschacón,
                     %100 mobil uyumlu entegras-   Carolina Zuñiga,
     ni de hızla web sitemize entegre
                     yonlardan blog yazılarına, rande- Hatem J Elrayes
     ederek ziyaret sayımızda ve kul-
                     vu sisteminden online mağazaya
     lanıcı deneyiminde fark yarattığı-
                     tüm özellikleri kullanıyorum. Üs-
     mızı düşünüyoruz. Bununla bir-                   Reşat Balık Market
                     telik bu özellikleri istediğim her
     likte, entegre e-posta pazarlama,                 www.resatbalik.com
                     yerde Wix mobil uygulamasıyla
     kupon oluşturma gibi pazarlama
                     takibini yapabilmek bana oldukça
     araçları da daha fazla müşteriye
                     zaman kazandırıyor ve işimi ko-
     ulaşmamızı ve onlara farklı satış
                     laylaştırıyor. Geniş yelpazeli özel-
     argümanları sunabilmemizi sağ-
                     likleri ve özgür ve kolay kullanım
     ladı. Bu araçlarla ciromuzu 3 kat
                     sunan arayüzüyle Wix benim için
     kadar arttırırken bir yandan da
                     vazgeçilmez oldu.”
     yine entegre CRM sistemi saye-
                     Murat Kocataş
     sinde artan satışlarımızı ve müş-
     teri portföyümüzü çok rahatlıkla  Avokado Bar
     takip edebildik. Büyüyen hacmi-  www.avokadobar.com
     mizi, analiz araçlarıyla sürekli iz-               “Reşat Balık Market 1941’den
                      “Avokado Bar üç arkadaş, iki
     lerken, eksik ve gelişmeye açık ol-               bugüne Beyoğlu balık pazarında
                     ülke ve bir şehrin güzel bir kar-
     duğumuz konuları da hızlıca tespit                bulunan tarihi deniz mahsulleri
                     şılaşmasından doğdu. Restoranı-
     edebildik. Hangi ürünümüzün,   mızda sunduğumuz her yemek,   ve taze balık satan bir işletme.
     hangi sayfamızın, hangi içeriğimi-                4 kuşaktır babadan oğula; özel
                     Güney  Amerika  lezzetleriyle
     zin en çok dikkat çektiğini ve hangi               tarifler ve Beyoğlu nezaketiy-
                     Orta Doğu dokularını harmanlı-
     konulara odaklanmamız gerekti-                  le bugüne kadar geldik. Sosyal
                     yor. Müşterilerimize sadece yük-
     ğini yine Wix analizleri sayesinde                medyayla başlayan günümüz
                     sek kaliteli, taze ve işlenmemiş
     rahatça belirleyip, kolayca aksiyon               koşullarına uyum, Wix desteği
     alabiliyoruz. Tüm bu süreç boyun-                sayesinde online mağazacılığa
     ca Wix kullanım kolaylığı ve en-                 kadar uzandı.
     tegre birçok fonksiyonu sayesinde                 Wix sitemiz sayesinde dükkan-
     bizlere e-ticareti ve pazarlamayı                da bulunan bütün ürünler artık
     öğretti.”                            ülke sınırları içerisindeki her nok-
     Merve Uçar Filiz                         taya kolayca ulaşıyor. Hızlı mağa-
                                     za sistemi ve güvenli ödeme en-
      Platin Peruk Antalya     malzemeler sunmaktan gurur   tegrasyonuyla tarihi dükkan artık
      www.platinperukantalya.com  duyuyoruz. Kendi küçük mut-   modern izler barındırıyor. 2020
     “Güzellik sektöründe çalışıyo-  fağımızda yarattığımız işimizi  Şubat ayında Wix’le açtığımız on-
     rum, kuaförüm. Randevuyla çalı- herkesle paylaşmak için Wix’i  line mağaza, pandemi dönemin-
     şan bir işletmeyiz. Bunun için bir  kullandık. 2019’dan beri Wix’i ve  de gerekliliğini ve önemini çok
     alt yapıya ve sektörle ilgili bilgiler  tüm araçlarını kullanıyoruz. Wix  net şekilde gösterdi. Bu dönem-
     içeren bir blog sayfasına sahip  bize bir butik restoranın ihtiyaç  de yaşanan ticari ve ekonomik
     olmamız çok önemli. Günümüz-   duyduğu tüm temel ihtiyaçları  sorunlara rağmen online satış
     de e-ticaretin yaygınlaşmasıyla  ve diğer uygulamalarla sorunsuz  bizi bir nebze olsun ayakta tuttu.
     saç bakım ürünlerinin satışı için  bir entegrasyon sağlıyor. Profes- Reşat Balık Market işletmesi on-
     online mağazaya da ihtiyacımız  yonel bir web sitesi tasarlamak  line satışla birlikte uzun süreler
     var. İşimi hiçbir ajanstan yardım  hiç bu kadar kolay olmamıştı.  daha kuşaktan kuşağa lezzetle-
     almadan, kendi araştırmalarım-  Covid salgını döneminde resto- rini aktarmaya devam edecek.”
     la dijitalleştirmeye çalışıyordum  ranımızı geliştirmek için de çok  Reşat Berke Yazgüneş

     6 KobiEfor Dijital Haziran 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11