Page 1 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 1

DIJ TAL                                  ǁǁǁ͘ŬŽďŝͲĞĨŽƌ͘ĐŽŵ͘ƚƌ
                    I

                                         < ^/D ϮϬϮϭ
                                         ^ĂLJŦ͗ ϭϯ

                           JURCOM ve Özdilek Hukuk Bürosu
                         Kurucu Ortağı Avukat Hafize Özdilek;                                    En Büyük GRC

                                        Hizmetleri

                                        Sağlayıcısı

                                            Olmayı


                                      Hedefliyoruz
   1   2   3   4   5   6