Page 7 - Dijital KobiEfor-Ocak 2022
P. 7

'à-à7$/ 5((/
      Hibrit çalışma kası               MESS ve Vodafone Business

      güçlenecek                   işbirliği
                               MESS; Vodafone Business
                              işbirliği ile MESS Teknoloji
                              Merkezi’nde (MEXT) 5G altyapısı
                              ile çalışan Türkiye’nin ilk Özel-
                              leştirilmiş Mobil Şebeke (MPN)
                              kurulumunu tamamlayarak sa-
                              nayinin kullanımına açtı.
                                                 Özgür
                               MESS Yönetim Kurulu Baş-
                                                 Burak
                              kanı Özgür Burak Akkol, MESS     Akkol
                              ve Vodafone olarak sanayinin
                              dijitalleşmesi yolculuğunda ekonomiye değer katma
       Microsoft, Teams uygulamasının küçük ve
                              vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşadıklarını,
      orta ölçekli işletmeler için geliştirdiği yeni sürü-
                              Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise Türkiye’de
      mü olan Teams Essentials çevrimiçi profesyonel
                              Sanayi 4.0’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak
      toplantıların kolaylıkla yapılmasını; kesintisiz
                                      MEXT’e Türkiye’nin ilk 5G MPN
      iletişim için çevrimiçi sohbet edebilmeyi ve böy-
                                      kurulumunu gerçekleştiriyor ol-
      lece işbirliklerin güçlendirilerek hibrit çalışma
                                      maktan mutluluk duyduklarını
      modelinde esneklik kazanmayı kolaylaştırıyor.
                                      söyledi.
       Microsoft Teams Essentials ile ilgili görüşlerini
                                       Ericsson Türkiye Genel Mü-
      paylaşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent
                                      dürü Işıl Yalçın, “Ericsson ola-
      Özbilgin, “Limitli teknolojiyle üstün bir çaba göste-
                                      rak 5G ve bilgi iletişim teknolo-
      ren küçük işletmeler, özel ihtiyaçlarını karşılamak
                                      jilerinin, işletmelerin pek çok iş
      üzere tasarlanan Teams Essentials sayesinde her  Engin     fırsatına ulaşmalarını sağlaya-
      zamankinden daha güçlü hale gelecekler” dedi.  Aksoy
                                      cağını öngördüğünü paylaştı.
      Veri yönetim stratejisini            İstanbul Üniversitesi
      güçlendiriyor                  işbirliğinde e-ticaret

               Garanti BBVA, Iron Moun-   sertifika programı
              tain işbirliğiyle veri yönetim
                               İstanbul Üniversitesi ile Ticimax E-ticaret Sistem-
              stratejisini güçlendiriyor.  leri işbirliğinde ‘E-ticaret uzmanlığı sertifika progra-
               Garanti BBVA Arşiv Servisi
                              mı’ başlatıldı.
              Yönetmeni Aydın Canikli, “Veri-
                               Temel e-ticaret bil-
              nin ve belgenin saklanması ve
                              gileri ve e-ticaret faali-
              yönetimi alanlarında 50’den faz-
                              yetlerinde gerekli olan
              la ülkede 230 bin müşteriye hiz-
      Aydın                     pazarlama teknikleri ile
      Canikli     met veren bir sektör lideri konu- ilgili kapsamlı eğitimle-
              munda olması, Iron Mountain’ı
                              rin verileceği programda
      tercih etmemizde çok önemli rol oynadı” dedi.
                              başarılı olan katılımcılar, İstanbul Üniversitesi Cer-
       Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcı-
                              rahpaşa işbirliği ile sertifika almaya hak kazanacak.
      sı, Türkiye ve BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı,
      “Müşterilerimizin iş sürekliliğini        A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasının paylaşılacağı
                              programla kişisel beceriler geliştirilecek, sektör pro-
      sağlamak ve onlara destek ola-
                              fesyonellerinin deneyimlerinden fikir edinebilecek
      bilmek için yenilikçi çözüm öne-
                              ve işi e-ticarete taşımak için gerekli olan tüm bilgi-
      rileri sunuyoruz. Garanti BBVA
                              lere sahip olunabilecek. E-ticaret’e başlamak isteyen
      ile yaptığımız görüşmelerde ihti-
      yaca yönelik çözümlerimizi ken-         girişimciler ve KOBİ’lerle e-ticaret alanında kariyer
                              yapmak isteyen herkes programa kayıt yaptırabilir.
      dileriyle paylaştık ve şirket için
      en uygun dijital yolculuğu planla-  Cenker    8-30 Ocak’ta, haftasonları online olarak gerçekleş-
                        Özhelvacı  tirilecek eğitim programı, toplamda 40 saat sürecek.
      dık” diye konuştu.
                                         Ocak 2022 KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12