Page 1 - KobiEfor Dijital Agustos 2022
P. 1

DIJ TAL                                  www.kobi-efor.com.tr

                     I
                                           )h^dK^ ϮϬϮϮ
                                          ^ĂLJŦ͗ ϮϮ
                  E-ticarete yönelik kanun,
                Resmi Gazete’de yayımlandı:

                      E-ticarette               Yeni Yükümlülükler
   1   2   3   4   5   6