Page 11 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 11

Can Meşrubat’ta ikinci kuşak devrede;
      ¶<HQL QHVLOOH VUGUOHELOLU E\PH KHGHIOHQL\RU·     Marmara Bölgesi’nde 3 bin 500          Haydar Kaya, “Sürdürülebilir büyüme için
     satış noktasıyla 1.5 milyon, Edirne       ikinci nesle geçişi sağladık. Faaliyet
     Bölgesi’nde ise 2 bin 500 satış noktasıyla    alanımızda klasik modelden modern
     300 bin insana ulaşan Can Meşrubat,       sürece geçişi sağladık, şimdi ise geleceğe
     sürdürülebilir büyümeye odaklandı.        uyum sağlamak için dijital dönüşümü
     İş hayatında yarım asrı deviren         sağlayacağız” dedi.

       uncelili İş İnsanı Haydar Kaya’nın             ortalama ömrü 25 yıl. Bu süreci uzat-
       hayatının dönüm noktası ilko-                mada esas sorumluluk ise kurucuya
     Tkuldan sonra sınava girerek ka-                 ait. Kuşaklar arası geçişi sağlayan ve
     zandığı Malatya’da Akçadağ Öğretmen               kurumsallaşma sürecini başarıyla
     Okulu’na kayıt yaptırmasıyla başlıyor.              yürüten işletmeler, bu tehlikeyi ber-
     6 yıl yatılı eğitim gören Kaya, okulu              taraf edebiliyor. Türkiye’de işletme-
     kazanmayı ‘başarı’ olarak nitelendi-               lerin ancak yüzde 30’u ikinci kuşağa
     rirken okulun kazandırdıklarını ise               geçiyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin ikin-
     ‘sosyo kültürel’ dönüşümünün anah-                ci nesle geçiş ve kurumsallaşma ala-
     tarı olarak görüyor. Sınırlı imkanlar-              nındaki eğitimlerini alan Haydar Kaya,
     la büyüyen bir çocuktan, aldığı eği-               Can Meştrubat’ta ikinci kuşağa geçişi
     timle; ayakları yere basan, sorumlu,               sağladıklarını anlattı: “Belirli bir yaş-
     dayanışma kültürü gelişmiş, sosyal                tan sonra verimlilik düşüyor. Gelişen
     ekonomik farkındalığı yüksek bireye               teknolojiye ayak uydurmak da zorla-
     geçiş yaptığını kaydeden Kaya, “11                şıyor. Oğlum, yurtdışında, kızım ise
                                Haydar
     kardeşli yoksul bir ailede büyüdüm.           Kaya  kendi alanında yerli ve yabancı firma-
     Bir yandan eğitime devam ederken bir               larda deneyim kazandı. Çocuklarımın
     yandan da şehrimizdeki büyüklerimi- rımlarla modern,      eğitimi, işlerimizin dijital dönüşümü-
     zin yaptığı gibi yazları şehre çalışmaya  katmadeğeri yük-   nü hızlandırdı. Özellikle Pandemi’de
     giderdik. 1970’te Coca Cola’nın dağı- sek ve örnek bir     bu dönüşümün çok faydasını gördük.
     tımında çalışmaya başladım. Benim  iş modeli oluş-       Uzaktan çalışma, siparişlerin online’a
     sektöre adım atmam aynı zamanda  turmaya gayret ettiklerini söyledi:  kaymasıyla faaliyetlerimizde aksama
     içecek sektöründe klasik dağıtımın  “Birçok ilkin sahibi Can Meşrubat  olmadan süreci geçirdik. İkinci kuşa-
     modern sisteme geçişinin hikayesidir.  olarak, güçlü markalarımız, depola- ğın yenilikçi, yaratıcı vizyonu büyük
     Çünkü hayatım; ilk at arabasıyla baş- ma alanımız, verimli iş modelimizle;  önem kazandı. Pandemi bize büyük
     layan dağıtımın modern sisteme geçiş  satış, depolama ve dağıtımını yaptı- bir fırsat sundu.”
     hikayesiyle özdeşleşiyor” dedi.   ğımız markalarımızı bulunur ve say-
      İstanbul Esenler’de Kaya Meş- gın bir konuma getirmek ilk hedefi- “Tunceli’ye
     rubat unvanıyla faaliyetlerin başla- mizdir. Bu nedenle yatırımlarımıza  gönül borcumuz var”
     masına ve 1994’te Ergün Kaya Gıda  devam ediyoruz.” Can Meşrubat’ın  Can Meşrubat dışında Kaya Royal
     Sanayi’ye dönüştürülmesine ortak  Edirne’de 7 bin dönüm, İstanbul’da  Düğün Salonu konseptini hayata ge-
                        2
     olan Haydar Kaya, 1996’da Coca  4 bin m depolama alanı, Marmara  çirdiklerini açıklayan Haydar Kaya,
     Cola İçecek A.Ş.’nin yeni oluşum sü- Bölgesi’nde 3 bin 500 satış nokta- “Pandemi öncesinde Avcılar’da 4
     recinde İstanbul Esenyurt Bölge Ba- sıyla 1.5 milyon, Edirne Bölgesi’nde  tesis açtık. İş devrini gerçekleştir-
     yisi oldu, Can Meşrubat Gıda ismiyle  ise 2 bin 500 satış noktasıyla 300 bin  diğim için buranın gelişim vizyonu
     faaliyetlerini bağımsız sürdürmeye  insana, kendilerine ait 80’in üzerinde  ikinci nesle ait. Bireysel olarak; sos-
     başladı. Ticari hayatta yaratılan en  araç filosuyla ulaşıyor.  yal sorumluluk alanında çalışmalara
     önemli marka ‘güven’dir. Haydar                 odaklanmayı tercih ediyorum. Örne-
     Kaya’nın ismiyle özdeşleşen güven,  Can Meşrubat ikinci kuşak  ğin; doğup büyüdüğümüz, gönül bor-
     ticari hayatında yeni kapıların açıl- ile sürdürülebilir büyüme  cumuzun olduğu yer; Tunceli. Yoksul
     masına vesile oldu. 2000’de Tuborg  hedefliyor          çocukluktan öğretmenlik mesleğine
     A.Ş.’nin Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt  İş hayatında yarım asrı deviren  geçmiş biri olarak imkansızlığı, pa-
     Bayiliği’ni, 2013’te Edirne’de HayZe  Haydar Kaya’nın en önemli vizyonu;  rasızlığı çok iyi biliyorum. Bu neden-
     Meşrubat adı altında Coca-Cola bayi  Can Meştrubat’ın sürdürülebilir bü- le yaklaşık 20 yıldır öğrencilere burs
     ortaklığını üstlenen Kaya, yeni yatı- yümesi. Türkiye’de aile şirketlerinin  vermeye devam ediyorum” dedi.

                                        .DVÜP   KobiEfor 786*ñ'
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16