Page 16 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 16

.H\LIOL YH NDOLWHOL DO×åYHULåLQ DGUHVL

                    2QXU +LSHUPDUNHW        Perakendecilik alanında 33 yılı geride bırakan Onur Hipermarket, yüksek kalite
      standartlarında hizmet sunarak, sektöründe saygın şirketler arasında yer alıyor. Onur
     Hipermarket Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Doğan, “150 metrekare gibi küçük bir dükkanda
     başlayan hizmetimizi bugün toplam 40 bin metrekare alanda 30 mağaza ile sürdürüyoruz.
       Bundan sonra da keyifli ve kaliteli alışverişin adresi olmaya devam edeceğiz” dedi.

        izmetler sektöründe 33 yıldır               zorlanabiliyoruz. Öte yandan elektrik
        faaliyet yürüten Onur Şirketler              ve doğalgaz gibi temel giderlerde cid-
     HGrubu, bünyesinde barındırdı-                  di artış yaşanıyor” dedi.
     ğı 4 şirketiyle ülke ekonomisine kat-
     kıda bulunuyor. Onur Şirketler Gru-                ‘Çiftlikten tezgaha’
     bu çatısı altında; Onur Hipermarket,                Et ve et ürünlerinde müşterilerine
     Onurum İnşaat, Ferhat Dayanıklı Tü-               sağlıklı ve kaliteli ürün sunabilmek
     ketim Malları ve Onuray Tarım şirketi              adına 2008 yılında Lüleburgaz’da
     yaklaşık 1000 kişinin istihdam kapısı              100 dönüm alanda büyükbaş besi
     olarak faaliyet yürütüyor.                    çiftliği kurduklarını anlatan Rıza
      Onur Hipermarket’in temelle-                 Doğan, “2500 büyük baş hayvan
     ri, Tuncelili İş İnsanı Rıza Doğan ve              kapasiteli tesisimizden elde ettiği-
     kardeşlerinin ortaklığında 1988 yı-               miz günlük taze et ve et ürünlerini
     lında atıldı. Mücadeleci bir kuruluş               müşterilerimize sunuyoruz. Satışla-
     öyküsüyle başlayan çalışmalarında                rımızın yüzde 80’ini kendi tesisimiz-
     müşterileriyle ‘güven’ ilişkisi oluştu-             den sağlıyoruz. ‘Çiftlikten tezgaha’
     rarak bugünlere ulaştıklarını payla- Rıza            sloganıyla hem müşterilerimize
     şan Doğan, “Esnaflıktan başlayarak  Doğan            kaliteli üretim sağlarken hem de
     insanları incitmeden, kırmadan iyi                Lüleburgaz’da istihdama katkı sağ-
                     güler yüzlü personeli, geniş yelpa-
     insan, iyi esnaf kimliğimizle bugün-               lıyoruz. Ekonomik şartların uygun
                     zede ürün çeşitliği ile A’dan Z’ye hiz- olması halinde mevcut tesisimizde
     lere ulaştık. Çocukluğumuzdan bu
                     met veriyor. Kozmetikten zücaciyeye,
     yana her daim sorumluluklarımızın                yüzde 100 kapasiteye ulaşmak isti-
                     elektronik ürünlerden kitap ve teks-
     bilincinde olduk. Kazancımızı işimize              yoruz” diye konuştu.
                     tile geniş ürün yelpazemizle müşte-
     yatırıp, işimizi büyütmeyi tercih ettik.              Kurum olarak sosyal sorumlu-
                     rilerimizin gereksinimini karşılıyor,
     150 metrekare gibi küçük bir dük-                luğu yüksek bir firma olduklarını,
                     koşulsuz müşteri memnuniyetini ön
     kanda başlayan hizmetimizi bugün                 sokak ve barınak hayvanlarının
                     planda tutuyoruz. Müşterilerimize
     toplam 40 bin metrekare alanda 30                beslenmesi için belediyelerle iş-
                     daima modern, güvenilir, hesaplı ve  birliği yaparak gerekli desteği ver-
     mağaza ile sürdürüyoruz. Müşterimi-
                     yüksek kalitede hizmet sunuyoruz.” diklerini ifade eden Doğan, proje
     ze, personelimize ve tedarikçimize en
                      Ekonomik koşulların faaliyet alan- kapsamında Tunceli Belediyesi ile
     iyi, en güzel hizmeti sunuyoruz” dedi.
                     larını yakından etkilediğini belirten  de çalıştıklarını, ayrıca; ihtiyaç da-
     Onur Hipermarketleri, İstanbul Av-
                     Rıza Doğan, Pandemi’nin ilk ayların- hilinde bazı okullarda öğrencilere
     rupa yakasında; Beylikdüzü, Avcılar,
                     da özellikle satışlarında başarılı bir  burs desteğinin yanı sıra kırtasiye,
     Bahçeşehir, Yeşilköy, Yeşilyurt, Sarı-
                     dönem geçirdiklerini ve cirolarında  giysi gibi destekler sağladıklarını
     yer, Başakşehir, Esenkent, Mimarova,
                     yüzde 30 büyüme sağladıklarını ak- da paylaşıyor.
     Çorlu’da müşterileriyle buluşuyor.
                     tardı. Ardından satış grafiklerinin
                     normalleştiğini kaydeden Doğan,
      Modern, güvenilir, hesaplı,  artan dolar kurunun ise satışlarını
      yüksek kaliteli hizmet    olumsuz etkilediğini paylaştı. Eko-
      Rıza Doğan, sürdürülebilirlik nok- nomide istikrarın perakende sektörü  Onur Hipermarketleri
     tasında tüketici ile gönül bağı kurduk- için de önemli olduğunu vurgulayan  www.onurhipermarketleri.com.tr
     larını ve sektörde her daim en iyi ol- Doğan, “Artan enflasyon oranları ne- Kuruluş yılı: 1988
     mayı hedeflediklerini söyledi: “Keyifli  deniyle ürünlerde öngörülemez fiyat  Rıza DOĞAN
     ve kaliteli alışverişin adresi olan Onur  artışları yaşanıyor. Satışını gerçek- Yönetim Kurulu Üyesi
     Hipermarketleri her daim taze ürün,  leştirdiğimiz ürünü yerine koymakta  info@onurhipermarketleri.com.tr
      KobiEfor 786*ñ' .DVÜP
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21