Page 14 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 14

=à59(                  XVI. KOBİ Zirvesi’nin çözüm önerisi:


         “KOBİ merkezli stratejik plan”        XVI. KOBİ Zirvesi, TOSYÖV, KOSGEB,       platformda gerçekleştirildi.
        TOBB ve TİM işbirliğiyle; DenizBank       TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı
        ana sponsorluğunda, dergimiz          Nezih Kuleyin, uzun vadeli, merkezine
        KobiEfor, MAİB, LOGO Yazılım çözüm       KOBİ’lerin konulduğu bir stratejik plan
        ortaklığında, “Pandemi Süreci          oluşturulmasını önerdi ve süreçten tek
        ve İhracat” ana temasıyla dijital        çıkış yolunu işaret etti: ihracat.


                                demi Süreci ve İhracat” ana temasıyla düzenlenen
                                XVI. KOBİ Zirvesi, dijital platformda; TOSYÖV Youtu-
                                be kanalında canlı olarak yayınlandı.
                                 STK’ların ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı
                                ve yoğun ilgi gören Zirve’de, ilk gün Pandemi’nin
                                ekonomiye etkileri, tehditler ve fırsatlar konuşuldu,
                                KOBİ’lere sağlanan ihracat destekleri anlatıldı. İlk
                                ve ikinci gün; makine imalat, ambalaj ve plastik, bi-
                                lişim ve hizmet, gıda, tekstil ve hazır giyim ile kimya
                                sektörlerinin durumu, ihracatı, sorunları ve çözüm
                                önerileri ele alındı.
          OSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
          ler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler  Tek çıkış yolumuz ihracat
        TVakfı) tarafından, KOSGEB (Küçük ve Orta Öl-               Zirvenin açılışında
        çekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi            konuşan TOSYÖV Yö-
        Başkanlığı), TOBB (Türkiye Odaları ve Borsalar Bir-           netim Kurulu Başkanı
                                            Nezih Kuleyin, Pande-
        liği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) işbirliğiyle,
        DenizBank ana sponsorluğunda, dergimiz KobiEfor,             mi nedeniyle dünyada
        MAİB-Makine İhracatçıları Birliği (Türkiye’nin Maki-           8.5 trilyon dolarlık zarar
        necileri) ve LOGO Yazılım çözüm ortaklığında, “Pan-           ile karşı karşıya olun-
        14 KobiEfor Ocak 2021
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19