Page 8 - KobiEfor Ekim 2021
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
   İşletmelerin         ‘Anında Dijital Kredi’ devrede
   korkulu rüyası:         Paynet, hem tüketiciler hem işletmeler için önemli avantajlar içeren Master-
   ‘Dijital Tükenmişlik’     pass Anında Dijital Kredi çözümünü kullanıma sunuyor. Uygulama, kullanıcıları
                         için tamamen dijital olarak birkaç saniye için-
    Workcube Türkiye Yöneticisi        de ödeme imkanı veriyor.
   Olgar Ataseven’e göre, verimlili-
                          Paynet CEO’su Serkan Çelik, yurt dışında ba-
   ğin birinci koşulu dijitalleşme-      şarıyla uygulanan hızlı kredi uygulamasını Tür-
   den geçiyor ve işletmelerin far-
                         kiye pazarında da hayata geçirdiklerini söyledi.
          kında olmadığı         Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel
          en önemli de-  Serkan                             Yiğit
                  Çelik     Müdürü Yiğit Çağlayan, uygulamanın ekosis-  Çağlayan
          tay ise ‘Dijital
          Tükenmişlik’.         temdeki müşteri işyerleri ile tüketiciler arasın-
                  daki güven ve müşteri deneyimini optimize ederek dijital ekonomiye katmadeğer
          Bu bir çeşit
          verimlilik pa- sağlayacağını kaydetti.
    Olgar    raziti ve işlet-
    Ataseven
          melere büyük  Axess’ten            Türk Telekom’a
   zarar veriyor.        20. yıl buluşması        uluslararası 13 ödül
    Ataseven, “Uymayanları zor
   ve sonu belli günler bekliyor.  Axess, baştan sona yenilenen mar- Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Rapo-
   Günümüzdeki işletmelerin bir- ka kimliği, yeni reklam yüzü Gülse  ru, uluslararası çapta yüzlerce şirketin
   çoğu sadece modaya uymak   Birsel ve yepyeni özelliğiyle 20. yılını  faaliyet raporlarının değerlendirme-
   için dijital dönüşüm araçlarını  kutluyor.          ye alındığı ‘LACP Vizyon Ödülleri’nde 4
   hiçbir strateji olmadan alıp kul- Akbank           farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü.
   lanıyor” dedi.        Strateji, Diji-          Rapor, jüri tarafından, telekomüni-
    Ataseven, dijital tükenmişli- tal Bankacı-         kasyon ana sektöründe ve aynı zaman-
   ğin tek çaresinin ise bütünleşik  lık ve Ödeme        da şirket grupları,
   yazılım ya da platformları kul- Sistemleri  Burcu  Şebnem
   lanmaktan geçtiğini belirtti.       Civelek Yüce Dağ Güven holdingler kategori-
                  Genel Müdür           sinde, faaliyet ve en-
                  Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Sek-
                                   tegre rapor özellikle-
                  törde bir ilk ve tek olan bu özelliğimiz  ri ile değerlendirildi.
   Siber hırsızlara       sayesinde müşterilerimiz biriktir- Türk Telekom Fi-
                  dikleri kaybolmayan chip-paraları
   fidye ödeme devri       ile diledikleri harcamalarını Axess  nans Genel Müdür    Kaan
   kapanıyor           Mobil’den tek tuşla, saniyeler içeri- Yardımcısı Kaan Ak-  Aktan
                  sinde silebiliyor” dedi.     tan, “Türk Telekom
    Stratejik işbirliği anlaşması- Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm  olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği
   na imza atan Rubrik ve Micro- Başkanı Şebnem Dağ Güven, “İlk kez  faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; ye-
   soft, siber hırsızlara fidye öde-                nilikçi bakış açımızı yansıtan modern
                  Axess sahibi olanlar, internet harca-
   me devrini kapatmayı hedefliyor. malarında yüzde 10, ayda 75 TL, yılda  çizgiler ve yalın mesajlarla donattığı-
    Rubrik CEO’su Bipul Sinha,  toplam 900 TL’ye varan kaybolmayan  mız raporumuzu paydaşlarımızın be-
   Rubrik’in Zero Trust Veri Yöne-                ğenisine sunuyoruz” dedi.
                  chip-para kazanıyor” diye konuştu.
            timi mima-
            risini kul-
            lananların,  İstanbulkartlılara sıfır faizli destek avans
            saldırı ya-  DenizBank, BELBİM işbirliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri
            şasa da ve- ödemeli 600-1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL’ye kadar faizsiz
            rilerini kur-       taksitli nakit avans imkânı sunan kampanyayı hayata geçirdi.
    Bipul      tarıp fidye
    Sinha                    DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşe-
            ödemekten         nur Hıçkıran, “Nakit ihtiyacı duyan İstanbullu vatan-
   kurtulduğuna dikkat çekti.         daşlarımıza kolaylık sunmaktan, aile ekonomisine
    Microsoft Küresel İş Ortağı       katkı sağlamaktan ve dolayısıyla ülkemiz için bu
   Çözümleri Kurumsal Başkan         adımı atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
   Yardımcısı Nick Parker ise “Tüm  Ayşenur  BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz,
   sektörlerden şirketler, dijital dö- Hıçkıran
                         “Her çalışmanın altında, İstanbulluların haya-
   nüşümü sağlamak ve büyümek
                  tını daha kolay hale getirmek amacı taşıyoruz ve bunun verdi- Yücel
   için buluta geçiyor” dedi.                                Karadeniz
                  ği motivasyonla çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.
     8 KobiEfor Ekim 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13