Page 10 - KobiEfor-Şubat-2021
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$                     İşNet’ten bulut platformu, bluuty.com
      BiP’e 1 günde
      1 milyon kullanıcı       İşNet anında sanal sunucu oluşturma ihtiyacı olan ve uygun fiyatlı çö-
                     zümler arayan kurumsal şirketler, yazılım şirketleri ve girişimciler için blu-
       Tüm operatör kullanıcılarına  uty adını verdiği bulut platformunu pazara sundu.
      açık Türkiye’nin iletişim ve ya- bluuty verimlilik, hız, maliyet avantajı, sürekli-
      şam platformu BiP’in kullanıcı  lik ve yüksek kullanıcı deneyimi gibi bulut tekno-
      sayısı son 24 saat içerisinde 1  lojisi özellikleriyle birlikte verilerin yurt içinde saklanması dolayısıyla çoğu
      milyon 124 bin kişi daha arttı.  mevzuata uyumu bir arada sunuyor.
       Üstün mesajlaşma, HD     İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can, “bluuty.com çevik işletmelerin su-
      sesli ve görüntülü arama
                     nucu ihtiyaçlarına donanım, erişim, barındırma, altyapıyı yönetecek perso-
      özellikleriyle BiP’i dünyanın  nel maliyetlerini düşünmeyecekleri bir çözüm sağlıyor” dedi.
             192 ülkesinde
             53 milyon kişi
             kullanıyor.   Figopara’ya 4.6 milyon ESET’ten 2021 için
              BiP’teki tüm  dolarlık yatırım          ilk güvenlik önerileri
             veriler yüksek
      güvenlikli şifreleme ile Türki-                  ESET İstanbul Teknik Müdürü Gür-
      ye’deki Turkcell veri merkez-                  can Şen, 2021’e girerken online gü-
      lerinde korunuyor. Gece Modu,                  venliği sağlayacak ipuçlarını paylaştı.
      Kişiselleştirilmiş Menü gibi                    Şen’in uyarıları şöyle: “Zoom’a veya
      farklı özellikleri de bulunan                  başka görüntülü görüşme platform-
      BiP’e özel kaybolan mesaj ye-  Tedarik finansmanına aracılık eden  larına güvenli şekilde erişim sağlayın.
      teneğiyle gönderilen mesajlar  FinTech girişimi Figopara, 2020 yılının  Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi pay-
      seçilen süre boyunca takipçi- son gününde yatırımcıdan 16 milyon  laşmadan önce iyi
      nin sohbet ekranında görünü- doların üzerinde değerleme ile 4.6 mil- düşünün. Kiminle ne
      yor ve belirlenen süre dolunca  yon dolar yatırım aldı.     paylaştığınızı ve na-
                      Bugüne kadar KOBİ’lere 1.2 milyar
      otomatik olarak siliniyor.                    sıl bir etkisi olacağı-
                     TL’lik işlem hacmine aracılık eden Fi- nı tartın. Arkadaşınız
                     gopara, böylece 2020 yılını toplamda  yeni bir sosyal med-  Gürcan
      TP-Link,           5.6 milyon dolarlık iki yatırım turuyla  ya hesabı mı oluş-  Şen
                     tamamlamış oldu. İkinci yatırım turuy- turdu? Bunun arka-
      yeniliklerini tanıttı    la birlikte Figopara yatırımcı ailesine  daşınızın hesabını taklit eden bir hesap
                     Fibabanka’nın iştiraki Finberg, Eczacı- olmadığından emin olun. Resmi uygu-
       Dünyanın en büyük tek-   başı Momentum, Lima Ventures, Kerim
      noloji fuarlarından biri olan                  lama mağazalarını kullanın ve uygula-
                     Şengir ve Yasemin Şengir de katıldı.  malarınızı düzenli olarak güncelleyin.
      CES, bu yıl online olarak  Şirketin yatırımcı listesinde ayrıca Fi-
      düzenlendi. TP-Link’in CES  gopara kurucu ortakları olan Ahmet  Online arkadaşlıklarda, dolandırıcılara
      standında, ağırlıklı olarak  Bilgen ve Koray Gültekin Bahar’ın yanı  karşı dikkatli olun. Online oyun dolandı-
                                       rıcılığı oldukça yaygın. Size gelen teklif,
            Wi-Fi 6E tekno-  sıra Dünya Bankası’nın kardeş kurulu-
            lojili ürünler yer  şu IFC, Revo Capital, Endeavor Catalyst,  kulağa gerçek olamayacak kadar güzel
                                       görünüyorsa, mutlaka kontrol edin. Si-
            alıyor; en dikkat  Figopara CTO’su Arman Eker, Hasan
            çekici ürün dahi- Davcı, Ayhan Boyacıoğlu yer alıyor.  ber zorbalığa karşı dikkatli olun. Ayrıca
                                       sakın bir zorba da olmayın.”
            li Alexa’ya sahip
            yeni Mesh Wi-Fi
            6 sistemi.    Vodafone TV’nin kullanıcı sayısı arttı
             CES 21 İnovas-
      yon Onur Ödülü’nü kazanan    Kullanıcılarına 90’ı aşkın TV kanalı ve 6 binin üzerinde
      Deco Voice X20, en yeni WiFi  seç-izle içeriği sunan Vodafone TV, bugüne kadar 5 mil-
                     yondan fazla indirildi. 2020’de Vodafone TV’nin aylık aktif
      6 ve Mesh teknolojileriyle evin
      her yerinde yüksek hızlı ve dü- kullanıcı sayısı 10 kat, Vodafone TV’yi mobil cihazlarından
                     izleyen kişi sayısı ise 7 kat arttı.
      şük gecikmeli bir WiFi kapsa-                           Fatih
      ma alanı sunuyor. Aynı zaman-  Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu,  Otluoğlu
      da dahili Alexa’ya sahip ürün  “Vodafone TV, 2020’de seç-izle içeriklerin izlenme süresini 3
                     katına çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Vodafone TV,
      ile kullanıcılar ayrı bir akıllı
      hoparlöre ihtiyaç duymadan  2020’de pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim almaya başlayan öğren-
                     cilere de destek oldu. Yaklaşık 480 bin Vodafone TV kullanıcısı, EBA TV kanalla-
      evlerini yönetebiliyorlar.
                     rını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izledi” dedi.
        10 KobiEfor ìXEDW
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15