Page 8 - KobiEfor-Nisan-2021
P. 8

áà5.(7 3$125$0$
      Çalık Holding ve       QNB Finansbank’tan KOBİ’lere özel kredi
      Aktif Bank’tan         QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni
                     döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ’lere des-
      Gambiya ziyareti       tek olmak amacıyla yeni bir kredi paketi daha sunuyor.
                             QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı
                            Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden
                            olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere 2020 Mart
                            ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini,
                            KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını, yeni işe
                            devam kredisiyle de, nakit akışında zorlanan, yeniden işine
                     Erkin     devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz
                     Aydın
       Çalık Holding ve Afrika kı-        dönem ile destek olmak istediklerini belirtti.
      tasına yönelik ihracat odaklı
      faaliyetler yürüten Aktif Bank
      üst düzey yöneticileri, Gam- Deniz Ventures’ten         Garanti BBVA Müşteri
      biya Cumhurbaşkanı Adama   Midas’a 1 milyon          İletişim Merkezi’ne
      Barrow’u ve çeşitli bakanlıkları
      ziyaret etti.        dolar yatırım ödülü        ödül
       Çalık Holding Yönetim Kuru-                   Garanti BBVA, Contact Center World
      lu Üyesi Serdar Sümer ve Aktif
                                       tarafından 2 ödüle birden layık görül-
      Bank Uluslararası Bankacılık
                                       dü. Garanti BBVA 70 ülkeden 2.000’in
      Grubu Genel Müdür Yardımcısı
                                       üzerinde başvurunun değerlendirildiği
      Muzaffer Suat Utku, Türkiye ile                 organizasyonda Avrupa, Orta Doğu ve
      Gambiya arasında devam eden                   Afrika bölgesinde “En İyi Çağrı Merkezi”
      projeler ve potansiyel işbirlikleri               ve “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategori-
      için görüş alışverişinde bulundu.  DenizBank, Deniz Ventures çatısı
                     altında ilk yatırımını gerçekleştirdi.  lerinde birinci oldu. Bu başarı sonrası,
                     Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse  “Kuzey & Güney Amerika”, “Avrupa, Or-
      Türkiye Finans’tan      senetlerine kolay ve komisyonsuz ya- tadoğu, Afrika” ve “Asya Pasifik” olmak
                     tırım imkanı sağlayan Midas uygula-        üzere 3 ayrı bölgenin
      yapay zeka          masına 1 milyon dolar yatırım yaptı.       kazananları ile dünya-
      destekli sistem         DenizBank Dijital Kuşak Banka-         nın en iyisi olmak için
                     cılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon        yarıştı ve Gümüş Ma-
       Türkiye Finans, müşterileri- & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü       dalya ile ödüllendirildi.
      nin finansman kararlarını sağ- Gürhan Çam, “Bu çatı altında hem      Işıl  Garanti BBVA Ge-
                                         Akdemir
      lıklı ve yönetilebilir şekilde ala- kurumumuzdaki hem Türkiye’deki  Evlioğlu nel Müdür Yardımcısı
      bilmelerini sağlamak amacıyla  girişimcilik ve inovasyon ekosiste-      Işıl Akdemir Evlioğlu,
      makine öğrenmesi algoritmaları  minin gelişimine katkı sağlamayı  “Müşterilerimizin memnuniyeti ve ku-
      ile geliştirilen yapay zeka des- amaçlıyoruz. Ülkemizdeki girişim- sursuz bir müşteri deneyimi için tüm ka-
      tekli yeni bir sistem devreye aldı.  cilik potansiyeline çok güveniyoruz”  nallarımızda en iyi hizmeti sunabilmek
       Sistem, bireysel müşterilerin  diye konuştu.         için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
      gelirlerini, somut veriler üze-
      rinden en doğru       Mercedes-Benz Türk,
      şekilde tahmin-
      leyerek finans-        patentte Türkiye üçüncüsü oldu
      man taleplerinde        Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge Ekibi 84 adet, Mercedes-Benz Türk
      onlara en uygun       Otobüs Ar-Ge Ekibi de 93 adet olmak üzere toplamda 177
      limitlerin belir-   Emre  adet patent başvurusunda bulundu. Başvurulan patentler
      lenmesinde des-   Ertürk ile Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında en çok patent başvu-
      tek oluyor.         rusunda bulunan üçüncü firma oldu ve 2015’ten bu yana 5
       Türkiye Finans Krediler Gru- yıllık süreçte toplam 334 adet patent başvurusuna ulaştı.
      bu Genel Müdür Yardımcısı    Mercedes-Benz Türk Otobüs Ar-Ge Direktörü Emre Kuzu-
      Emre Ertürk, “Müşterilerimizin  cu; “Sadece 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 93 adet patent
      finansal sağlıklarını korumayı  başvurusuyla, alanımızda liderliğimizi pekiştirirken, ülke eko- Emre
      önceliğimize alıyoruz” dedi.  nomisine de katkı sağlamaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.  Kuzucu

        8 KobiEfor Nisan 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13