Page 10 - KobiEfor-Haziran-2021
P. 10

áà5.(7 3$125$0$
   Yapı Kredi’den        Kredilerin yüzde 54’ü KOBİ ve çiftçilere
   bir yenilik daha        Şekerbank T.A.Ş. 31 Mart 2021 tarihli konsolide olmayan fi-
                  nansal tablolarını açıkladı.
    Kripto varlıkların alım-satı- Bankanın toplam kredi portföyünde KOBİ’lere ve tarıma yö-
   mının yapılabildiği kripto para  nelik tahsis edilen krediler, sektör ortalamasının 2 katına işa-
   borsalarına para transferi ar- ret eden bir oranla yüzde 54 olarak gerçekleşti.
   tık Yapı Kredi Mobil’den ger-  Şekerbank, yüzde 70’i bireysel birikimlerden oluşan tabana
   çekleştirilebilecek.     yaygın mevduat portföyünü, bir önceki yılın aynı dönemine göre
    Kullanıcılar, Yapı Kredi yüzde 29 artırarak 31.7 milyar TL’ye yükseltti.
   Mobil’den Btcturk ve Paribu
   kripto para borsalarına IBAN
   veya hesap bilgisi girmeleri- TKYB aktiflerini yüzde Fibabanka ile evrak ve
   ne gerek kalmadan 7/24 para
   gönderebilecek.       47 oranında artırdı        kurye trafiğine son
    Yapı Kredi COO’su Cahit Erdo- 2021’in ilk çeyreğinde büyüme-
   ğan, “Dijital bankacılık alanında  sine devam eden Türkiye Kalkınma
   örnek ve öncü konumumuzu
                  ve Yatırım Bankası’nın aktifleri bir
   sürdürerek yeni teknolojileri en
                  önceki yılın aynı dönemine göre
           kullanışlı şe- yüzde 47 oranında artarak 30.7
           kilde müşte-
                  milyar TL’ye ulaştı.        Ömer
           rilerimizin
                   Kalkınma ve Yatırım Bankası Ge- Mert
           hizmetine
           sunmay a   nel Müdürü İbrahim Öztop, “Yerli ve  Fibabanka, evrak ve kurye trafiği-
    Cahit     devam ede-          iklim dostu proje- ne son vererek, uzaktan müşteri olma
    Erdoğan    ceğiz” dedi.         lerin yanında yer  imkânı sağlayan ‘Görüntülü Bankacılık’
                          alıyor, enerji ve
                                   hizmetini hayata geçirdi.
                          enerji verimliliği
                                    Fibabanka müşterisi olmak ve hesap
                          projelerini des-
   Ülker’in 2021                 teklemeye devam  açtırmak isteyenler, bankanın mobil
   ilk çeyrek cirosu               ediyoruz. Bu pro- bankacılık uygulamasından görüntülü
                   İbrahim    jelere desteğimi- görüşme yaparak bulundukları yerden,
   2.7 milyar TL         Öztop              hızlı ve kolayca müşteri olabiliyorlar.
                          zi sürdürmek için
    Ülker Bisküvi, 2021’in ilk  Japon Uluslararası İşbirliği Bankası  Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim
   çeyreğinde satışlarını, 2020’nin  (JBIC) ile 170 milyon ABD doları tuta- Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Teknolojiye
   aynı dönemine göre yüzde 13  rında ‘Yeşil’ temalı bir kredi anlaşma- dayalı esnek, hızlı finansal çözümler
   artırarak 2.7 milyar TL’ye ulaş- sı imzaladık” dedi.     sunma vizyonuyla yatırımlarımızı sür-
   tırdı. Türkiye operasyonları  Öztop, 200 milyon TL tutarında- dürürken müşterilerimizin bankacılık
   cirosu yüzde         ki, Türkiye’nin ilk düşük karbonlu  ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz
   10, ihracat ve        ekonomiye geçiş tahvil ihracına  bir bankacılık deneyimi sunmayı hedef-
   yurt dışı ope-        aracılık ettiklerini söyledi.   liyoruz” diye konuştu.
   rasyonları ise
   yüzde 19 büyü-
   dü. Konsolide        Ford Otosan’a 3 ödül
              Mete
   FAVÖK marjı    Buyurgan
   yüzde 17 oldu.         Ford Otosan, Çalışma ve Sos-
    Ülker CEO’su Mete Buyur-  yal Güvenlik Bakanlığı tarafından
   gan, şunları dile getirdi: “Üret- 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Hafta-
   meye ve ürünlerimizi dağıt- sı kapsamında gerçekleştirilen
   maya aralıksız devam ederek,  “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri İyi
   ekonominin çarklarının işlemesi  Uygulama Yarışması” ödül programında hem Kocaeli hem de Eskişehir Fab-
   için var gücümüzle çalışıyoruz.  rikaları ile 3 ayrı dalda 3 ödül birden almaya hak kazandı.
   Ortadoğu’da bisküvideki liderli- Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ‘Çalışan Katılımlı Dijital Risk Bildirim Sis-
   ğimizi güçlendirerek sürdürmeyi
                  temi’ ile ‘Çalışan Katılımı ve Ortaklık Ödülü’ne layık görüldü.
   hedefliyoruz. Kazakistan ve Orta
                   Ford Otosan Kocaeli Fabrikası çalışanlarının yazıp, oynadığı ‘Gümbür Güm-
   Asya ülkelerinde de güçlü büyü- bür İSG Tiyatrosu’ ile ‘Jüri Özel Ödülü’nün, Eskişehir Fabrikası ise ‘İSG Selfie’
   me trendimiz devam ediyor.”
                  projesiyle ‘Amaca Uygun Çalışma Ödülü’nün sahibi oldu.
     10 KobiEfor Haziran 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15