Page 10 - KobiEfor Eylül 2021
P. 10

áà5.(7 3$125$0$      VakıfBank’tan Türkiye bilançosuna                    Vodafone
      584 milyar TL katkı                          FreeZone’dan

       2021 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlara göre VakıfBank’ın milli ekonomiye des- 11 yılda 250 milyon
               teği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak
               584 milyar TL’ye ulaştı.              TL’ye yakın yatırım
                VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Top- Vodafone FreeZone, 2021’in
               lumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun çö- ilk 6 ayında da oyun, müzik ve
               zümleri üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve  sosyal medya alanlarına yap-
               729 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan VakıfBank, toplam kre- tığı yatırımlarla gençlerin tut-
      Abdi       dileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek 459 milyar TL oldu” dedi.  ku alanlarını desteklemeye
      Serdar       VakıfBank’ın toplam aktifleri ise yıllık bazda yüzde 35  devam etti. 11. yılını kutlayan
      Üstünsalih
               büyüyerek 729 milyar TL seviyesini aştı.      Vodafone FreeZone’un genç-
                                         liğe yaptığı yatırım tutarı 250
      ING’den,              Kuveyt Türk’ün           milyon TL’ye yaklaştı.
                                          Vodafone Türkiye İcra Kuru-
      47.3 milyarlık destek        ekonomiye desteği         lu Başkan Yardımcısı Meltem
       2021 yılının ilk yarısına dair konsolide 93 milyar TL’ye ulaştı   Bakiler Şahin, “Sunduğumuz
      finansal sonuçlarına göre konsolide ser-                        avantajlarla
      maye yeterlilik oranı yüzde 19.65 olarak  Kuveyt Türk, 2021 ilk yarısına ilişkin   gençlerin
                        finansal sonuçlarına göre toplanan fon
      gerçekleşen ING Türkiye, 40.8 milyar TL’si                       bütçelerine
                                  büyüklüğünü
      nakdi olmak üzere toplam 47.3 milyar TL                        99 milyon TL
                                  2020 yıl sonu-         katkı sağla-
      tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiyi
                                  na göre yüz-          dık. Sadece
      destekledi.
       ING Türkiye Genel Müdürü Alper            de 18 artışla  Meltem     müzik yatı-
      Gökgöz, “Müşterilerimizi finansal            144.5 milyar  Bakiler    rımlarımızın
                                          Şahin
      açıdan desteklemeye devam ettik ve           TL’ye çıkardı,         tutarı 120
              mevduatta yüzde            kullandırılan  milyon TL’yi aştı” dedi.
              12 oranında büyü- Ufuk        fon büyüklü-
              dük. Ayrıca banka-           ğünü de yüz-
                        Uyan
              mızın sürdürülebi-           de 18 artışla  ‘Yemeksepeti
              lirlik bağlantılı ilk  93 milyar TL’ye ulaştırdı.
              işlemi olma özel-  Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Mahalle’ için ilk adım
              liği taşıyan 300  Uyan, “Müşteri deneyimi odaklı yakla-
              milyon Euro tuta- şımımız, teknoloji-inovasyon çalışma-
      Alper
      Gökgöz     rındaki sendikas- larımız, dijital dönüşüm yolunda attı-
              yon kredisine imza  ğımız adımlarla öncü konumumuzu
      attık” diye konuştu.        sürdürüyoruz” dedi.
      Sürdürülebilirlik kriterleri içeren ilk repo işlemi           Yemeksepeti, ‘Yemeksepeti
                                         Mahalle’ hizmeti öncesinde aldı-
       Akbank, Deutsche Bank ile sürdürülebilirlik kriterleri içeren 300 milyon  ğı stratejik kararla Marketyo’yu
      dolarlık ESG bağlantılı bir repo işlemi gerçekleştirdi. İşlem bu özelliğiyle Orta  satın aldı.
      ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ilk ESG-KPI bağlantılı repo  Yemeksepeti CEO’su Nevzat
      anlaşması olma özelliği taşıyor.                    Aydın, Yemeksepeti Mahalle ile
       Akbank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğ-   esnafı da dijitalleştirerek yerel
      lu, “Bankamızın iddialı ve vizyoner ESG stratejisi, Akbank’ı sadece bankacılık  ekonomiye katkı sağlamayı he-
              sektöründe değil, tüm özel sektörde en iyi       deflediklerini, Yemeksepeti İş
                                         Geliştirme’den Sorumlu Genel
              örneklerden biri olarak öne çıkıyor” dedi.
                                         Müdür Yardımcısı Mert Baki,
               Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdü-
                                         mahallenin esnafına sahip çık-
              rü ve Orta Avrupa, Balkanlar, Israil ve
              Türkiye’den Sorumlu Yöneticisi Orhan          tıklarını vurguladı. Marketyo
                                         CEO’su Özer Fırat, aile oldukları
              Özalp, Deutsche Bank’ın sene başın-
                                         yerel market zincirleriyle daha
              dan bu yana Türkiye’ye sağladığı yeşil ve
      Şebnem     sürdürülebilir fonlamanın 5 milyar Türk  Orhan    büyük bir işbirliğine girebilme
      Muratoğlu                       Özalp      şansını yakaladıklarını kaydetti.
              Lirası’nı aştığını ifade etti.
       KobiEfor (\OÖO
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15