Page 13 - KobiEfor Eylül 2021
P. 13

Multinet Up’ın yeni e-ticaret platformu                iyzico’dan, üreten
      MultiGift Shop açıldı                         kadınlara destek

       Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümü
      MultiGift’in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop’u haya-
      ta geçirdi. Geniş ürün yelpazesi ve online ödeme ayrıcalı-
      ğıyla hizmet vermeye başlayan MultiGift Shop, kurumsal
      hediye kartlarının online adresi olacak.
       Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “MultiGift Shop
                                           iyzico’nun, iş ortakları Go-
      ile KOBİ ve mikro işletmelerden binlerce çalışanı olan
      büyük ölçekli firmalara, operasyonel kolaylık ve ma-     Demirhan  ogle, Good4Trust, IdeaSoft,
                                     Şener  Paraşüt, Mükellef ve Webtu-
      liyet avantajı sağlarken kart kullanıcılarımıza online
                                         res ile birlikte hayata geçirdiği
      alışveriş imkânı sunacağız” dedi.
                                         “iyzico Kadın Girişimci Destek
       MultiGift Shop ile çalışanlar yüzlerce prestijli markanın ürünlerinden uygun fi-
                                         Programı”nda başvuru süreci
      yat avantajlarıyla yararlanacak.
                                         tamamlandı.
                                           İlk etapta kabul edilen 70
      İndeks Bilgisayar ilk altı MetropolCard,               kadın girişimciye finanstan eği-
      ayda yüzde 43 büyüdü        e-Dönüşüm             time, pazarlama ve tanıtımdan
                                         özel indirimlere kadar birçok
       İndeks Bilgisayar, 2021 yılı ilk altı çözümlerinde         avantaj sunulacak.
      ay konsolide mali sonuçlarına göre  Uyumsoft’u seçti           iyzico CEO’su Barbaros Öz-
      net kârını yüzde 58 artırarak 55.3 mil-                buğutu, “Her koşulda üretim
                         Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Tek-
      yon TL’den 87.1 milyon TL’ye çıkardı.                 yapmak için mücadele eden
                        nolojileri A.Ş. ile Metropol Kurumsal
       Index Grup Şirketleri Yönetim Ku-                  kadınlara destek vermek, ka-
                        Hizmetler A.Ş. arasında, e-Dönüşüm
      rulu Başkanı Erol Bilecik, “2021’de                  dın girişimcilerin gücünü iyiden
                        çözümlerinde işbirliği anlaşması
      önceliklerimizin başında  satış,                   iyiye artırmak için her zaman
                        imzalandı.
               kârlılık, nakit                  onların yanında olmaya devam
                         İşbirliği ile MetropolCard üyesi
               akışı ve alacak                   edeceğiz” dedi.
                        olan işyerlerinin e-Dönüşüm süreci-
               riski yönetimi
                        ne geçişlerinin kolaylaştırılması sağ-
               yer alıyor” dedi.
                        lanırken, Uyumsoft’un kaliteli ve hızlı  bp ve Trendyol
                 Bilecik, di-
                        hizmet anlayışı sayesinde mali sü-
               jitalleşmenin                    Express’ten akıllı
                        reçlerdeki ope-
               etkisiyle 2021                    kargo otomatı ağı
                        rasyonel yükler
               senesinin ikin-
                        azaltılıp, verim-
               ci yarısında ve                    bp Türki-
      Erol                liliğin artırılması
      Bilecik      sonrasında da                    ye, Trendyol
               kişisel  bilgi- hedefleniyor.            Express ile
                         İşbirliği kapsamında Metropol-  Türkiye’de
      sayarlar başta olmak üzere birçok
                        Card üye işyerleri yüzde 55 indirim  akıllı kargo
      teknoloji ürününün ticaretinde büyü-
                        ile e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygu- otomat ağını kurdu.
      menin devam etmesini beklediklerini
                        lamasına geçebiliyor.         Trendyol müşterileri, plat-
      ifade etti.
                                          formdan yaptıkları alışverişleri
      GoDaddy: “Microsoft® 365, üretkenliği artırmaya             artık seçili bp istasyonlarında
                                          bulunan Trendyol Express akıllı
      yardımcı oluyor”                            kargo otomatlarından 7 gün 24
                                          saat boyunca istedikleri zaman
       Uzaktan çalışmanın ‘yeni normal’ haline gelmesine
                                          güvenli ve kolay şekilde teslim
      dikkat çeken GoDaddy, Microsoft® 365 kullanmanın
      küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin üretkenlik-        alabilecekler.
                                           Ağustos sonu itibariyle İs-
      lerini artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini anlattı.
                                          tanbul, İzmir, Ankara, Bursa,
       4 farklı Microsoft® 365 planı sunan GoDaddy, kolay
                                          Antalya’yı içeren 5 ilde ve 40’a
      kurulum ve uzman desteğinin yanı sıra akıllı bulut hiz-
                                          yakın bp istasyonunda buluna-
      metleri ve gelişmiş güvenlik sağlıyor.            Selina
       GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli Bölge Direktörü Se-     Bieber  cak akıllı kargo otomatlarının
      lina Bieber şunları söyledi: “Microsoft® 365 gibi teknolo-       yıl sonuna kadar 20 ilde 100’ün
                                          üzerinde istasyonda konum-
      jiler, küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin mobil olmalarını ve bağlantıda
                                          landırılması hedefleniyor.
      kalmalarını kolaylaştırarak ekip içi üretkenliği artırmaya yardımcı olabilir.”
                                              (\OÖO   KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18