Page 14 - KobiEfor Eylül 2021
P. 14

KAPAK


           Ekosistemi korumak için yeni standart ve kurallar:
                  <HåLO 0XWDEDNDW      Küresel ısınmayla birlikte gelen         salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050’de
      iklim değişikliği, krizlere ve felaketlere    ise sıfır karbon salımını hedefliyor.
      neden oluyor. Ülkelerin acil gündeminde     AB bu dönüşüme 1 trilyon Avro bütçe
      ekosistemi korumak için yeni standart      ayırdı. Yaptırımlara uğramadan AB
      ve kurallar var. Avrupa Yeşil Mutabakatı     ile ticaret yapmak ve sürdürülebilir
      (European Green Deal) ile Avrupa         kalkınmak isteyen ülkeler yeşil ve dijital
      Birliği (AB), 2030’a kadar karbon        dönüşümünü gerçekleştirmek zorunda.

        ünya ve Türkiye gündemi, Pandemi ile mü-  Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin Çalıyor?” romanı-
        cadeleye odaklanmışken; uzun zamandır gö- nı anımsıyoruz; Dünya ve Türkiye için çanlar çalmaya
     D Dzardı edilen doğa, afetlerle kendini hatırlattı.  başladı, çanlar bizim için; insanlık için çalmaya başladı.
      İnsan ve canlı varlığının gezegende yaşamını sürdü- Dünya, ekonomisiyle sanayisiyle şehirlerdeki hız-
      rülebilmesi, doğayla uyumlu yaşamasına, onu koru- lı büyümesiyle son sürat, doğayı kirletmeye devam
      masına bağlı. Oysa süreç hep                    ederken; Pandemi (Koronavi-
      tersine işledi, insan doğaya                    rüs salgını) şokuyla karşılaştık.
      ciddi zararlar verdi, vermeye                    Doğa can çekişirken kulakları-
      de devam ediyor. Ne yazık ki                    nı tıkayan insanlar, Pandemi’de
      doğayla uyumlu yaşamayı,                      evlerine çekilmek, daha az
      ona saygı duymayı, sevmeyi,                     üretmek ve tüketmek zorunda
      korumayı öğrenemezsek so-                      kaldı. Üretimde, sanayide ve
      nuçlarının bedelini hep birlik-                   dolayısıyla karbon salınımın-
      te çok ağır ödeyeceğiz. Bugün                    daki bu azıcık değişim bile, do-
      gelinen noktada gündemde hep sonraki sıralara iti- ğanın biraz olsun nefes almasını sağladı, gelinen nok-
      len doğa ise sessiz uyarılarını, çığlığa dönüştürdü.  tada felekati az da olsa öteledi. Yine de tehlike kapıda.
       Küresel ısınmayla gelen iklim değişikliğinin sonuç- İklim değişikliğinin ötesinde; iklim krizi söz konusu.
      ları Türkiye’de ilk işaretini müsilajla verdi onu; aşırı  Pandemide zorunluluk nedeniyle kendisiyle baş-
      sıcaklık artışları, kuraklık, yangınlar ve seller izledi.  başa kalan insanlar için küresel salgın süreci, aynı
      Dünyanın dört bir tarafından gelen kuraklık ve yangın  zamanda doğaya karşı bir farkındalık oluşturma fır-
      haberleri de düşünülünce; dünyaca ünlü Yazar Ernest  satına da dönüştü. Günlük hayat telaşının mecburen

      14 KobiEfor (\OÖO
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19