Page 10 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 10

Partner Republic, müşterisinin satışını 4 kat artırdı

        Yurtdışında 16 ülkeye odaklandı


       Yapay zeka tabanlı hizmetiyle müşterilerinin gelirini ve verimliliğini artırmaya
       odaklanan Partner Republic, Pamukkkale Teknokent ve İstanbul ofisleriyle
      firmaların dijital dönüşümüne aracılık ediyor. Müşterilerinin dijital kanallardaki
     trafikleri üzerinden satışlarını 4 kat artırmayı başaran firma, 2’si yurtdışında olmak
      üzere toplam 7 proje yürütüyor. Firma önümüzdeki dönem 16 ülkeye odaklandı.

       ijital dönüşüm sürecinin öncü                öngörüyor: “Şu an ki hayat ile geç-
       firmalarından Partner Repub-                 miş arasında hibrit bir yapı kurula-
     Dlic, yaklaşık 1 yıl önce pande-                 cak. Biz buna ‘fijital’ diyoruz. Fijital;
     miyle eş zamanlı olarak Pamukkale                fiziki yapı ile dijital yapının birleş-
     Teknokent ve İstanbul Ofisleri ile                mesiyle oluşan ortak bir iş modeli.
     kuruldu. Pandeminin dijitalleşmeyi               Vizyoner bir bakış açısıyla dijitale en
     hızlandırdığı süreçte hizmetleriyle               uzak sektörlerden biri olan gayri-
     dönüşümde verimlilik ve katma de-                menkul sektörü de ‘fijital’ bir yapıda
     ğer sağlayan Partner Republic, web               hizmet verebilir noktaya gelmeli.”
     sitesi üzerinden müşterilerinin geli-
     rini 4 kat artırma iddiasıyla farkında-              16 ülkeye hizmet verecek
     lık oluşturuyor.                         Partner Republic, farklı sektör-
      Partner Republic Kurucu Ortak            Demet  lerde 15-20 yıl deneyime sahip eki-
                                 Yarkın
     ve Genel Müdürü Demet Yarkın,                  biyle 2’si Gürcistan ve Ukrayna’da
     “İki temel misyon üzerinde ilerliyo-              olmak üzere 7 proje yürütüyor.
                      Uygulanan modelde müşteri
     ruz: İlki; web sitesi üzerindeki tra-               Demet Yarkın, “Yıl sonuna kadar
                     web sayfasından ayrıldığında ileti-
     fiği 350’yi aşkın farklı parametreyi               yurtdışında bazı ülkelerde ofis açma
                     şimi kaybetmemek için onun ihtiya-
     kullanan yapay zeka tabanlı uygu-                stratejisiyle ilk aşamada Romanya,
                     cına uygun önermelerde bulunma-
     lamamız ile çözümleyerek satış                 Macaristan, Sırbistan, Rusya gibi
     oranını 4 katına çıkarıyoruz. İkinci- sını sağlıyoruz. Uygulamalarımızda  Balkan ve Türk Cumhuriyetleri’nde
                     veriyi anlamlandırarak organizas-
     si ise üretim ve tedarik zinciri opti-             toplam 16 farklı ülkeye odaklanmak
                     yonda kişiselleştirilmiş deneyim ve
     mizasyonu ile firmaların gelirini ve               istiyoruz” diye konuşuyor.
     karlılığını artırmak” diyor.  içerik sağlıyoruz, dış kaynaklı veri- Demet Yarkın, fiyatlamada re-
                     leri de anlamlandırarak verimliliği
                                     kabetçi bir politika sergilediklerini,
                     artırmaya odaklanıyoruz.”
      Yapay zeka 350                        sektör ve ölçek bağımsız hizmet
                      Önümüzdeki dönem sektör bazlı
      parametreyi kullanıyor                    verdiklerini; aylık bazda 900 milyon
                     paketleme yapacakları yeni ürün-
      Partner Republic’in yapay zeka                trafik alan dijital kanallara sahip
                     lere ağırlık vereceklerini kaydeden
     uygulaması, uyguladığı özel al-                 kurumlarla çalıştıkları gibi; aylık 10
                     Yarkın, CRM konusunda özel bir
     goritma setiyle işlem yapıyor. Fir-               bin trafik alan KOBİ segmentinde-
                     yazılım altyapısı sunacak ürün üze-
     manın web sitesine konulan özel                 ki işletmelerle de çalıştıklarını dile
                     rinde çalıştıklarını açıklıyor: “Sek-
     yazılım ile web sayfasındaki trafik               getiriyor: “İhtiyaca göre hizmet be-
     incelenip, kişiye özel veri ortaya çı- törel uzmanlıkları olan kişilerle iş  deli oluşturarak firmaların erişebi-
                     ortaklıkları kurmak amacındayız.
     karılıyor. Demet Yarkın, dinleme ve               lecekleri ücretlendirme modelleri
                     Yıl sonunda kendi girişimcimizi
     önerme içeren algoritmanın kendi                oluşturuyoruz.”
     yazılım ekipleriyle sektörlere özel  oluşturmak amacıyla altyapımızı ve  Pamukkale Teknokent’te ofis-
     hale getirildiğini anlatıyor: “Sas  ürünlerimizi hazırlıyoruz.”  leri bulunduğunu aktaran Yarkın,
     platformlarıyla 350 veri modelinin               “Pamukkale Üniversitesi’nin genç-
     bulunduğu kütüphaneden fayda-   “Fijital” bir süreç başladı  lerinden destek alıyoruz. Şu anda
     lanıyoruz. Kural bazlı yazılım yeri- Demet Yarkın, perakende kanal- girişimci ruhuyla 7 kişiyiz ve ekibe
     ne gerçek bir yapay zeka altyapısı  larında özellikle tüm AVM’leri dijital  yıl içinde 2 kişinin daha katılması-
     sağlıyoruz. İnsan karar vermedi- platform haline getirmeyi amaç- nı, 2021 sonu itibarıyla 2020’deki
     ğinde uyaracak, yönlendirecek bir  ladıklarını söylüyor ve gelecekte  müşteri adedimizde iki katı büyü- Advertorial
     altyapıdan bahsediyoruz.    eskisi gibi bir hayatın olmayacağını  meyi hedefliyoruz” diyor.
     10 KobiEfor Teknopark Haziran 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15