Page 8 - Teknopark-KobiEfor-Haziran-2021
P. 8

2020’de yenilikçi yaklaşımlarla yüzde 15 büyüme sağladı

          Funika, pandemiyi fırsata çevirdi            Denizli tekstil sektörünün önemli kuruluşlarından Funika,
       pandemiyi fırsata çevirerek, Ar-Ge sonucu geliştirdikleri anti-bakteriyel ve
       anti-mikrobiyel ürünlerle yüzde 15 büyüdü. Funika Yönetim Kurulu Başkan
       Yardımcısı Civan Sözkesen, Pandemi döneminde dermatolojik test edilmiş
      antivirüs kumaş geliştirdiklerini belirterek, istenen kokuda kumaş, yanmayan
       kumaş, sinyal kesici kılıf (FonX), antibakteriyel havlu gibi çok sayıda ürünleri
             bulunduğunu ve 200 patente sahip olduklarını anlattı.

        enizli’de tekstil sektörünün                harcama eğiliminin daha sonra
        önemli kuruluşlarından Fu-                 telafi edileceğini kaydetti. Yurt-
     Dnika, pandemiyi fırsata çevir-                 dışında ciddi bir likitide bolluğu
     di. Havlu ve bornoz boya üretiminde               olacağı için önümüzdeki 10 yılda
     yüzde 95 oranında ihracatla çalışan               büyüme öngördüklerini dile geti-
     firma, 2020’nin son 6 ayında pan-                ren Sözkesen, bu gelişmeye ha-
     demiye rağmen yüzde 15 büyüme-                 zır olmak adına Funika’nın dijital
     sini sürdürdü.                         dönüşümüne ağırlık verdiklerini
      Özellikle Ar-Ge yoğun yeni üre-                açıkladı. Detayları ise şöyle an-
     tim modellerinin bu büyümeye ze-                lattı: “Funika kuruluşundan bu
     min hazırladığını belirten Funika                yana icatçı bir firmadır. 200 tane
     Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                patentimiz var. Kemoterapi gören
     Civan Sözkesen, şunları söyledi:                hastaların, menopoz dönemindeki
     “Yüzde 70 Avrupa, yüzde 30 Ame-                 kadınların, terleme problemleri
     rika pazarına yönelik çalışıyoruz.               olanların kullandığı çok özel bir
     Pandeminin ilk 5 ayında perakende                kumaşımız ABD pazarında halen
     alanlarının kapanması neticesinde                yoğun ilgi görüyor. Teknolojimizi
     tüm markalar dükkanlarını kapat-                farklı alanlara yayacağız. İstenen
     tı. Biz ise çalışmaya devam ettik.               kokuda kumaş, yanmayan kumaş,
     Haziran sonunda ise normalleşme  Civan             bakteri oluşturmayan kumaş gibi
     çalışmalarının ağırlık kazanmasıy- Sözkesen          knowhow’lara sahibiz. Sinyal ke-
     la son 6 ayda kayıpları telafi edip               sici kılıf (FonX), antibakteriyel
                     üyesinin farklı bir havlu kullanımı
     yüzde 15 büyümeye ulaştık. Havlu                havlu gibi çok sayıda ürünümüz
                     sözkonusu. Ayrıca pandemide bor-
     ve bornozun hijyen ürünü olması                 bulunuyor. Boyahane kumaşın su
                     noz kullanım alışkanlığı yeniden or-
     ve kullandığımız e-ticaret sistemi,               ile buluştuğu nokta. Kumaşın do-
                     taya çıktı. Ürünlerimizin anti bakte-
     bu toparlanmada etken oldu. Aynı                kunuş hissi, kırışık önleyici özel-
                     riyel veya anti mikrobiyel olması ise
     zamanda Ar-Ge yoğun geliştirdiği-                liği başta olmak üzere her türlü
                     tercih edilirliğini artırıyor. Pandemi
     miz anti bakteriyel ürünlerimiz re-               yenilik boyahane bölümünde şe-
                     döneminde ise dermatolojik test
     kabette Funika’ya avantaj sağladı.”               killeniyor. Boyahane için tekstilin
                     edilmiş antivirüs kumaş geliştirdik.
      2021’in ilk 3 ayının da kendilerini              kalbi de diyebiliriz. Ar-Ge ağırlık-
                     Rakamlarla ifade edersek; senelik
     memnun ettiğini kaydeden Sözke-                 lı çalışmalarımız devam edecek.
                     üretimimiz 18 bin ton kumaş. O da
     sen, bu yıl ise yüzde 20’lik bir bü-              Bugüne kadar Ar-Ge çalışmala-
                     yaklaşık 100 milyondan fazla havlu
     yüme beklediklerini açıkladı. Söz-               rını kendi bünyemizde yürüttük.
                     anlamına geliyor.”
     kesen, Pandemi sürecinin hijyen                 Önümüzdeki dönem destek ve
     yaklaşımında toplumun genelinde                 teşviklerden yararlanacak ölçekte
     farkındalık yarattığının altını çizdi:  Funika dijital     bir Ar-Ge merkezinin kurulmasını
     “Banyo ve tuvalet gibi ortak kulla- dönüşümünü         planlıyoruz. Yeni ürün geliştirme,
     nım alanlarında alışık olmadığımız  gerçekleştirecek      enerji verimliliği, iş zekası ve ya-
     bir alışkanlık kazanıyoruz. Avrupa  2021 sonrasında tekstil tarafın- pay zekanın işin her noktasında
     ve ABD gibi pazarlarda da benzer  da büyümenin artacağını öngören  olduğu bir dijital dönüşüm süreci
     bir yaklaşım var: Artık her bir aile  Sözkesen, pandeminin ötelediği  üzerinde çalışıyoruz.”
     8 KobiEfor Teknopark Haziran 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13