Page 10 - KobiEfor Mayıs 2022
P. 10

áà5.(7 3$125$0$
     TR Karekod ile         Akbank’tan yüzde100 üzerinde yenileme
     ödeme kolaylığı          Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 700 milyon
                     dolar destek sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterleri ekle-
                              yerek gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 15 ülkeden 32
                              banka katıldı.
                               Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bankalardan
                              kredi yenileme tutarımızın yaklaşık
                              yüzde 108’ine karşılık gelen taleple
                              sendikasyon kredimizi hedefimizin
      Türkiye İş Bankası, müşterileri-        üzerinde yeniledik” dedik.
     ne, İşCep ve Maximum Mobil’den TR          Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel
                     Hakan
     Karekod ile ödeme özelliğini sundu. Binbaşgil  Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu,
      Özellik ile İşCep ve Maximum          Akbank’ın Nisan ve Ekim 2021’deki
     Mobil uygulamalarından kredi kart- ESG temalı sendikasyonlarındaki tüm hedeflerine başa- Levent
     ları ya da Bankamatik Kartları ve ön  rıyla ulaştığını vurguladı.         Çelebioğlu
     ödemeli kartların yanı sıra mevdu-
     at hesaplarının kullanılmasıyla da  Anadolubank,         Çiftçiler finansmana
     ödeme kolayca gerçekleştirilebiliyor.
      Müşteriler, Maximum Mobil veya  ‘Vaktimiz Sizin’ diyor     avantajlı ulaşacak
     İşCep’te ‘Karekod işlemleri’ me-
                      Anadolubank, ‘Vaktimiz Sizin’ olarak  Şekerbank, çiftçilere özel mobil uy-
     nüsünü seçerek, açılan kameraya
                     belirlediği kurumsal marka vaadiy- gulaması ‘Hasat Mobil’ ile çiftçilere tar-
     POS cihazında oluşan karekodu           le hizmet odaklı  lalarının anlık takibini yaparak, verimli
     okutuyor, ödeme yapılacak kre-
                              güçlü bir söyleme  üretim faaliyetleri ve hastalık, zarar,
     di kartı, Bankamatik Kartı veya
                              imza atıyor. 25 yıl- meteorolojik olay risklerine karşı önce-
     MaxiPara Kart’ı seçerek işlemini
     hızlı, temassız ve güvenli şekilde        dır müşterileriyle  den bilgi sahibi olma imkanı sunacak.
     tamamlıyor.                    kurduğu güçlü ile-
                              tişimle öne çık-
                              tığını vurgulayan
                              Anadolubank’ın
     Tüpraş, yeni bir         Namık
                     Ülke       önceliği; müşteri-
     dönem başlatıyor                 lerine ihtiyaç duy-
                     duğu vakti ayırmak.
      Tüm süreçlerinde dijitalleşme ve  Anadolubank Genel Müdürü Na-  Tuğbay
     inovasyona öncelik veren Tüpraş,  mık Ülke, “İhtiyaç her ne olursa ol- Kumoğlu
     tanker dolum operasyonlarında te-
                     sun, müşterimizi dinlemekten, an-
     massız hizmet sunmaya başlarken,
                     lamaktan ve en güvenilir finansal   Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım
     Sürücü Portalı Mobil Uygulaması ve  ortağı olmaktan dün ve bugün oldu- Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğ-
     Randevu Sistemi’ni de devreye aldı.
                     ğu gibi yarın da mutluluk duyacağız”  bay Kumoğlu, Anadolu’daki tüm üretici-
                     dedi.               lerin verimliliğini artırmayı hedefliyor ve
                      Anadolubank’ın ‘Vaktimiz Sizin’ uygulamamızı kullanımlarına sunmak-
                     stratejisinin anlatıldığı reklam filminin  tan büyük mutluluk duyuyoruz” açıkla-
                     başrolünde Engin Hepileri oynuyor. masını yaptı.


                     Hızlı ve kolay uluslararası para transferi
                Özgür
             Kahramanzade  Fibabanka’da
      Tüpraş Satış Pazarlama’dan So-
                      Fibabanka, dünyada 12 milyondan fazla kullanıcıya sahip uluslararası para
     rumlu Genel Müdür Yardımcısı Öz- transferi şirketi Wise ile işbirliği yaptı.
     gür Kahramanzade, “Uygulanmaya
                      Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Fibabanka ola-
     başlanan Kara Dolum Temassız Sa-
                     rak kurulduğumuz günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir
     tış Projesi’ni yakın zamanda vagon,  iş yapış biçimi benimsiyoruz” açıklamasını yaptı.
     boru hattı ve deniz dolum süreçle-
                      Wise’ın Türkiye Partneri ve Birleşik Ödeme Türkiye Ülke Direktörü Adem Ay-
     rine de entegre etmeyi planlıyoruz”
     açıklamasını yaptı.       kın, “Globaldeki partnerlerimizden Wise ile Fibabanka müşterilerine daha hızlı ve
                     daha uygun ücretlerle yurt dışına para transferi imkânı sağlıyoruz” dedi.
    10 KobiEfor 0D\ÜV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15