Page 8 - KobiEfor Agustos 2022
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
    2022’de e-ticaret      Bulut tabanlı teknolojiler çevreyi de koruyor
    büyüyor ama          Bulut tabanlı teknolojiler, karbon emisyonunun önü-     Suha
                   ne geçme konusunda büyük katkı sağlıyor.            Onay
    hız kesti
                    DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, şu bilgileri ver-
                   di: “Bulut tabanlı hizmet sağlayıcılarının çok büyük bir
                   bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanı-
                   yor. Şirketler bulut tabanlı teknolojilere geçiş yaparak,
                   esneklik, ölçeklenebilirlik ve tasarruf elde edebilecek-
                   lerini öğrendiler. Fakat bulut bilişim sadece şirketlere
     Seyhun
     Özkara           değil, çevreye de büyük fayda sağlıyor. Veri yönetimini
                   kendi bünyesindeki sunucularda yapan şirketler ise ne
                   yazık ki karbon emisyonunu büyük ölçüde artırıyorlar.”
     Pandemi’yle birlikte patla-
    ma yaşayan e-ticaret, 2021’de
    yüzde 69 artarak 381.5 milyar  Kripto paralarda yeni      TP-Link Tapo’dan
    TL olarak gerçekleşti.
     IdeaSoft CEO’su ve TOBB coin’ler umut veriyor         dış mekan kamerası
    E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun
    Özkara, e-ticarette büyümenin  Başta ABD olmak üzere gelişmiş ül- Tapo markalı akıllı ev çözümleriyle
    hızla devam ettiğini ancak Pan- kelerin faiz artırımları, Bitcoin’in yüzde  güvenli evler hedefleyen TP-Link, yeni
                   75 gerilemesine neden oldu.     dış mekan güvenlik kamerasını satışa
    demi dönemine göre yavaş-
                    Bitay Araştırma Direktörü Onur  sunuyor.
    ladığını açıkladı. Özkara, özel
    günlerin son çeyrekte olduğu- Uzun, faiz artırımlarının 2023 sonun- Tapo C320WS model kamera, 2K
                   da tamamlanacağı beklentisi bulun- QHD görüntüler sunan, kablolu ya da
    nu hatırlatarak 2022 dördüncü
                   duğunu hatırlatarak bu süreçte yatı- kablosuz ağ desteği ile kurulum kolaylığı
    çeyrekte e-ticaretin eski hızına
    tekrar kavuşacağını da belirtti.  rım fırsatı arayanlar için yatırımcısına  sağlayan, dış mekan koşullarına uygun
                   yüzde 100’e yakın coinlerin ön plana  olarak tasarlanıp üretildi. Gece bile tam
                   çıkacağını ifade etti.       renkli görüntüler sunan Tapo C320WS,
                    Uzun, “Bitay olarak kendi kaynak- daha fazla renk
    24 milyar kullanıcı      larımızla geliştirdiğimiz ve yatırım- yakalayabilen yük-
    adı ve parolası                cılara sunduğu-  sek çözünürlüklü
                           muz BITAY Coin   sensör ve dolgu
    karanlık ağda                 ürünümüz kripto  ışığı ile donatılmış.
                           para piyasaların- 2560x1440 çözü-
                           daki sert düşüş ve  nürlükte (QHD) ve
                           yüksek volatilite- daha net ve keskin görüntüler sunabilen
                           nin olduğu bu dö- kameranın 8X büyütme özelliği sayesin-
                           nemde ön satışla- de ayrıntıları daha iyi görüyor.
                   Onur
                   Uzun      rın ve listelemenin  Tapo C320WS, hareket algılama
     Kayıt dışı siber suç ekono-         daha ilk aşamasın- özelliğine sahip ve bir hareket algıladı-
    misinin yıllık değeri trilyon- da yüzde 100 yükseliş ile büyük bir başarı  ğında bildirim göndererek kullanıcıları
    larca dolara ulaşıyor.    gösterdi” diye konuştu.       uyarıyor.
     ESET, yasa dışı yollarla ele
    geçirilen yaklaşık 24 milyar  Monster Notebook, uluslararası pazarda Tulpar oldu
    kullanıcı adı ve parolanın bu tür
    sitelerde dolaşımda olduğunun  Monster Notebook, Türkiye’den çıkan küresel bir teknoloji mar-
    tahmin edildiğini paylaştı. En  kası olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’daki operas-
    fazla rağbet görenler arasında  yonlarını Almanya’nın başkenti Berlin’de açtığı deneyim mağazası
    ise yeni kart bilgileri yer alıyor.  ile başlatan şirket, uluslararası pazardaki markasını Tulpar olarak
     ESET, bilgisayar korsanları- değiştirdiğini açıkladı.
    nın kredi kartı bilgilerini ele ge- Monster Notebook CMO’su Göktuğ Okan Oğuz, “Değişiklik  Göktuğ
    çirmek için kullandığı en yaygın  amacımız; Türkiye’den çıkan ve bir dünya markası olma yolunda  Okan
    5 yöntemi araştırdı: Kimlik avı,  ilerleyen markamızı uluslararası pazarda faaliyet gösteren ve bi- Oğuz
    kötü amaçlı yazılımlar, dijital kart  zimle isim benzerliği taşıyan diğer markalardan ayrıştırmak oldu. Müşteri deneyimi-
    bilgisi kopyalama, veri ihlalleri,  ne büyük önem veren bir marka olarak muhtemel karışıklıklardan kaçınmak ve bir
    halka açık Wi-Fi bağlantıları.  Monster Notebook markası olan Tulpar ile kendi yolumuzdan yürümek istedik” dedi.

      8 KobiEfor $ðXVWRV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13