Page 1 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 1

www.kobiefor.com.tr
                                           #;.+- 5#0#;ć '-101/ć &'4)ć5ć
                                           MONTHLY INDUSTRY ECONOMIC MAGAZINE
                                           KASIM / NOVEMBER 2023 SAYI / ISSUA: 290


                                      Kutlu Olsunn
                                           n
                  Ortalama %5 istikrarlı ve
                  dengeli büyüme hedefi ile

                     12. Kalkınma Planı
                        (2024-2028)


            7UNL\H <]\×O× UHKEHUL    KobiEfor
     DİJİTAL
    Dergimizle
     birlikte


             .$/ø7( .21*5(6ø    << ¶'$ 8/86/$5$5$6, 7h5.ø<( $)5ø.$   <(ùø/ /2-ø67ø. 9(
              .$6,0¶'$     *gd .21)(5$16, 9,,  øù 9( (.2120ø )25808 <(ùø/ /ø0$1/$5
   1   2   3   4   5   6