banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

2017’de KOBİ’lere kredi yağacak: 250 MİLYAR TL

KOBİ’lerin kredi ihtiyacı yüksek fakat teminatları yok: KGF bu sorunu çözdü; KOBİ’lere yüzde 100’e varan teminat sağlayacak. Bankalar KGF ile imzaladıkları protokol çerçevesinde kredi musluklarını KOBİ’lere açtılar.

FİNANS 01.03.2017, 08:57 28.02.2017, 18:41
7507
2017’de KOBİ’lere kredi yağacak: 250 MİLYAR TL

Şu an Türkiye’de, 
Yatırımları hızlandırmak, İstihdamı artırmak ve Piyasayı canlandırmak;… 
Hükümet’in teşvik ve destek politikasının merkezine oturmuş bulunuyor. Bu üç amaca da esas itibarıyla KOBİ’ler üzerinden ulaşılabilecek.
KOBİ’lerin önemli bir sorunu ‘finansa erişim’dir. Teşvik ve destek sağlanan KOBİ’nin harekete geçirilmesi için kredi pastasındaki payının da artırılması gerekir. Hükümet 2017 yılının ilk iki ayında bu konuda önemli iki adım attı. Buna göre 2017 yılı boyunca KOBİ’lere kredi yağacak. Yaratılan KOBİ kredilerinin hacmi 250 milyar lirayı bulacak.
KOBİ’lerin finansa erişiminde önemli bir engel, ‘teminat’ sorunudur; bunun da Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefaletiyle aşılması sağlanıyor. KGF teminatı ihracatta yüzde 100, KOBİ’lerde yüzde 90 düzeyinde oluyor.
KGF ile Bankalar arasında KOBİ’ler için ‘teminat protokolleri imzalanıyor. Bu kapsamda;
Garanti Bankası, KOBİ’lere, yüzde 1.15’ten başlayan faiz oranları ile üç ayı ödemesiz 48 ay vadeli kredi veriyor. Garanti Bankası, KOBİ’lere yüzde 85 kefalet oranında, 2.5 milyon TL kefalet üst limitiyle kredi kullandıracak.
ING Bank, KOBİ’lere yüzde 85 kifalet desteğiyle 5 yıla kadar vadeli kredi verecek.
Yapı Kredi, Ödemesiz Dönemli Yatırım Destek Kredisi ile işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin, özellikle makine, üretim ekipmanı, hammadde ve ara mamül alımlarındaki finansman yükünün ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Kredi 36 aya varan vadelerle 1.5 milyon TL’ye kadar oluyor. Kredi faizi ise KOSGEB tarafından karşılanıyor.
İş Bankası, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla KOBİ’lere ve KOBİ ölçeği dışında kalan firmalara kredi sağlamaya devam edecek.
Akbank, esnaf ve sanatkarların üst kuruluşu (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) TESK ile de bir işbirliği anlaşması imzaladı. KOBİ’lere, ‘Olduğunda Öde’ ve benzeri avantajlarla kredi sağlıyor.
QNB Finansbank, 2017’de girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ve KOBİ'lerin büyümesini desteklemek üzere 3 yıl içerisinde 30 bin müşteriye 750 milyon TL kredi kullandırmayı hedefliyor.
DenizBank TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere yıllık yüzde 9.9 faiz oranı ile üst limiti 150 bin TL olan 12 ay vadeli Nefes Kredisi veriyor.


KOSGEB’in 2016’da 15 bin KOBİ’ye sağladığı, üst sınırı 50 bin lira olan 36 ay vadeli faizsiz kredilendirme, 2017 yılında, üst sınır 100 bin lira ve 10 milyar lira hacmine çıkarılarak sağlanacak.

Finansal Kurumlar Birliği 2016 sonuçlarını açıkladı

Banka dışı finansman olarak ifade edilen finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü 2016’da yüzde 21 arttı. Sektörün aktif toplamı yüzde 21 artışla 114.388 milyon TL'ye, işlem hacmi yüzde 4.8 artışla 163.567 milyon TL’ye, faaliyet konusu alacakları yüzde 20.3 artışla 102.903 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü yüzde 17.9 artışla 15.590 milyon TL’ye ulaştı. Net karlılık artışı ise yüzde 25.4 olarak gerçekleşti. Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, “Birliğimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için uzun vadeli kaynak sağlamaya devam ediyor. Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan sektörlerimiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla bakıyor” dedi.
Mehmet Cantekin, FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin şu bilgileri verdi:  “2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı, şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en sağlıklı çözümün finansal kuruluşlardan geleceğini beklemekteyiz. 2016 yılında ‘Finansal Kiralama’ sektörümüzün alacakları yüzde 19.9 artarak 44 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü son 1 yılda yüzde 19.3; öz kaynakları ise yüzde 12.6 oranında büyüdü. 
Faktoring sektörüne baktığımızda; 2016 yılı sonu rakamlarında işlem hacmi 122 milyar 761 milyon TL; alacakları ise 31 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 24’lük artışla 33 milyar TL seviyelerinde; öz kaynakları ise yüzde 10.9 büyüme ile 5 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. 62 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün 98 bini aşan müşterisine hizmet vermektedir. ‘Finansman Şirketleri’ne geldiğimizde ise 2016 yılı sonu rakamlarında yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi 2016 yılında yüzde 16.2 oranında büyüyerek, 22 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 33 milyar TL seviyesine erişirken mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayımız 2.439.186 milyon kişiye ulaştı. Alacak büyüklüğü ise 28 milyar TL’ye ulaştı. 2016 yılsonu itibarıyla; Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı; aktif büyüklüğüne göre yüzde 4.0 alacaklara göre yüzde 5.6 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4.9’a erişmiş durumda. Yine toplam işlem hacmimizin GSMH içindeki payı da yaklaşık yüzde 6.7 seviyesinde.”
2016 yılını ‘Bankacılık Dışı Finans Sektörü’ olarak başarılı bir şekilde geride bıraktıklarının altını çizen Cantekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlik olarak da önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve her üç sektör arasında giderek güçlenen sinerjinin de katkısıyla başarılı performansımızın devam edeceğine inanıyorum. Sadece finansman kaynakları ile değil; her geçen gün gelişen insan kaynağı kalitesi, ihtiyaçlara özel yenilikçi çözümleri, artan işbirlikleri ve yurt çapında genişleyen etki alanıyla reel sektörün artık daha da fazla yanında olacağız.
Ayrıca banka dışı finans kesimi olarak 2017 yılında teknoloji ağırlıklı finans çözümlerimizi arttırarak daha çok sayıda müşteriye ulaşmayı, bu sayede maliyetlerin düşürüldüğü, verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin arttırıldığı bir yıl olmasını bekliyorum. Bu kapsamda, 2017 yılında ‘Ticaret Zinciri Finansmanı’, ‘Mesafeli Sözleşmeler’ gibi teknoloji destekli projeler için Birliğimiz çatısı altında teknik ve hukuki altyapı çalışmaları devam etmektedir. 6728 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile aracılık maliyetlerini düşüren rekabet ortamını iyileştirici sat-geri kirala ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler sektörlerimizin motivasyonunu artırdı. Bu düzenlemeler çerçevesinde, katılım finansman altyapısının ve ürünlerinin geliştirilmesi ve büyütülmesine yönelik olarak da çalışmalara aktif olarak katılıyoruz.”
Sektörün 2017 yılı için sunduğu ürün

ve hizmetler şunlar:
‘Finansal Kiralama’nın sunduğu imkanlar: Projenizin yüzde 100'ünü finanse edebilir, böylece özkaynaklarınıza dokunmamış olursunuz. Fon akışınıza uygun esnek kira ödemeleri ile nakit akışınızı planlayabilirsiniz. Teşvikli yatırımınız için finansal kiralama şirketini teşvikten yararlandırabilirsiniz. Kiraladığınız malı, dönem sonunda temsili bir bedelle satın alabilirsiniz. Para değerlerinde ve faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı sabit kira ile risk yönetimi sağlarsınız.
Faktoring ile sağlanan avantajlar: Satıcının rekabet gücü artar, yeni pazarlara girme olanağı yaratır. Alacaklar uzman kuruluşlarca yönetilir. Düzenli nakit akışı sağlar. Alternatif kaynak yaratır. Aşırı kaynak kullanımı engellenir. Ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik eder. Kredi değerliliği artar. Zaman ve gider tasarrufu sağlar. Uluslararası faktoring işlemi yapılması halinde, yukarıdaki faydalara ek olarak; yüzde 100 tahsilat garantisi sayesinde yeni pazarlara açılma olanağı sağlar. Muhabir sayesinde yurtdışı satışlarla ilgili alacaklar takip edilir, vadede ödeme sağlanır, alıcılar disipline edilir. İhracatçı, lisan ve ihracat yaptığı ülkenin yasalarını bilmemekten dolayı doğabilecek sorunları yaşamayacaktır. Alıcının mali durumu hakkında kısa zamanda haberdar olur ve güvenli satış yapma imkanı elde eder. Faktor tarafından ithalatçı adına yurtdışına verilecek garanti limitinin ithalatçıya hiçbir maliyeti olmadığı gibi işletmeyi akreditif, vesaik mukabili gibi maliyetli işlemlerden kurtarır.
Finansman şirketlerinin olanakları: Taşıt kredisi, konut kredisi, ipotek teminatlı bireysel finansman kredisi. Dayanıklı tüketim malları ve hizmet sektörü kredileri. Stok finansmanı kredisi.
KGF daha fazla KOBİ’yi

hedefliyor
Kredi Garanti Fonu kurulduğu 1991 yılından itibaren KOBİ’lerin kefalet sorununa çözüm olmuş ve bu 25 yıllık süreçte 24 bin KOBİ’nin finansmana erişimini sağlamış. KOBİ’ler kefalet türüne göre KGF’ye doğrudan başvurarak ya da banka aracılığıyla kefaletlerden yararlanabiliyor. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, “Öz kaynaklarımızdan verdiğimiz kefaletlerde talepleri maksimum 7 günde cevaplandırıyoruz. Kredi Garanti Fonu; bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet verir. Son dönemde özellikle ihracat sektöründen yoğun talep alıyoruz.  Ayrıca imalat sanayi ve toptan-perakende ticaret yapan firmalar yoğun olarak KGF kefaletinden yararlanıyorlar” açıklamasını yapıyor.
KGF öz kaynaklarından 2015 yılı boyunca 1.888 KOBİ’ye kullandırılan toplam kefalet hacmi 541 milyon TL  iken 2016 yılı boyunca yüzde 90 artışla  3.170  KOBİ’ye toplam 1.033 milyon TL kefalet sağlandı. 2015 yılı sonu itibariyle KGF öz kaynaklarından verilen kefalet riski 695 milyon TL iken 2016 yılı sonu kefalet riski 1.243 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı boyunca 2.777 işletmeye toplam 1.307 milyon TL tutarında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanmışken 2016 yılında yüzde 213 artışla 16.336 işletme için toplam 4.094 milyon TL kefalet verildi. 2015 yılı sonu itibariyle Hazine Destekli KGF kefaleti riskimiz 1.883 milyon TL iken 2016 yılı sonu kefalet riski 5.032 milyon TL olarak gerçekleşti.
İsmet Gergerli, KGF olarak bankacılık sektörü ile reel sektörü aynı paydada buluşturan ve her iki tarafın da ortak çıkarlarını gözeten bir konumda olduklarını belirterek, “Bankaların menfaatlerini gözetiyoruz ancak aynı zamanda da reel sektörün daha düşük maliyetlerle finansmana ulaşımını sağlıyoruz. Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı Hazine kaynaklı kefaletlerin ‘Bankacılık Sistemi’ne olan pozitif etkisi hepinizin malumu. 1. Grup teminatlar içerisinde yer alan söz konusu teminatlar sayesinde, bankalar bu kredilere karşılık ayırmamakta, bununla birlikte kredi maliyetlerini düşürmekte ve sermaye yeterlilik rasyosu da bu uygulamadan son derece olumlu etkilenmektedir. Bu da KGF’nin piyasadaki öneminin ve katkısının altını çizmektedir” diye konuşuyor.
KGF ve Eximbank arasında imzalanan protokolle birlikte ihracatçılara Hazine destekli kefalet verilmeye başlandı. Bir ihracatçı Eximbank aracılığıyla KGF’ye başvurduğunda yüzde 100, bankalar aracılığıyla kullandığı ihracat kredilerinde ise yüzde 85 Hazine destekli kefalet kullanabilecek. İşletme ihracatçı bir KOBİ ise KGF’ye doğrudan başvurabilir ve azami 1.5 milyon dolara kadar Eximbank kredisi talebi yapabilir. 
Ayrıca ihracatçı KOBİ Eximbank kredisi talebini banka aracılığıyla yaparsa 3 milyon dolara kadar kefalet kullanabilir. KOBİ tanımı dışındaki ihracatçılar ise banka aracılığıyla yaptıkları Eximbank kredisi için 20 milyon dolar kefalet kullanabilir.
Eximbank’ın amacı daha fazla işletmeye ulaşmak
Kökenleri 1987’ye dayanan ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesini amaçlıyor.
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru olan Türk Eximbank, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank’ın, gelişmiş birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluşlarından farklı olarak kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamış olması, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır” diyor.
Türk Eximbank tarafından 2015 yılında ihracat sektörüne 20.2 milyar doları nakdi kredi ve 10.1 milyar doları sigorta/garanti imkanı olmak üzere toplam 30.3 milyar dolarlık destek sağlandı. Bu tutar, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 21’ine tekabül ediyor. Diğer taraftan 2016 yılında bu desteğin 20.4 milyar doları nakdi kredi ve 12.1 milyar doları sigorta/garanti imkanı olmak üzere yüzde 11'lik bir artışla toplam 32.5 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
Yıldırım, “Böylece, Türkiye ihracatının yüzde 23’üne destek sağlanacaktır. 2015 yılsonu itibariyle Banka’nın aktif büyüklüğü 44.4 milyar TL olup, ödenmiş sermayesi 2.5 milyar TL düzeyinde bulunmaktadır” bilgisini veriyor. Üstlendiği özellikli görevler nedeniyle nitelikli insan kaynaklarına sahip Türk Eximbank’ta, 2015 yılı sonu itibariyle toplam 541 personel görev yapıyor. Türk Eximbank’ın Genel Müdürlüğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştı. Halihazırda Banka’nın Ankara ve Ege’de Bölge Müdürlüğü, Gaziantep'te Şube, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Kayseri, Trabzon, Konya, Samsun ve İstanbul Avrupa Yakası'nda ise irtibat bürosu bulunuyor.
ING Bank’ı yenilikleri farklılaştırdı
ING Bank Türkiye’nin 2016 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla aktif toplamı 58 milyar TL, net karı ise 592 milyon TL olarak gerçekleşti.
ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “Bu yılı ING Bank Türkiye olarak başarılı bir performansla kapadık. İş kollarımızda hedeflerimizi yakaladık. Dijital bankacılık vizyonumuzla gerek iç süreçlerimizde gerekse müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve ürünlerde inovasyona yatırım yapmayı sürdürdük. Kurumsal ve KOBİ iş kollarında firmalarımıza sağladığımız kredilerle birlikte konut kredilerinde de büyüme kaydettik.
Krediler toplamımız 41 milyar TL’ye ulaşırken geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” dedi. ING Bank’ın dijital kanalları kullanan toplam aktif müşterileri içindeki mobil bankacılık müşteri payı yüzde 85’e ulaştı. Mobil bankacılık kullanıcı sayısı 500 bine ulaşırken, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 46’lık artış kaydedildi. Birçok dijital platformdaki ödeme işlemlerini tek bir uygulama aracılığıyla yapma kolaylığı sağlayan ParaMara, 120 bin aktif kullanıcıya erişti. Son olarak “Dijital Kod Ödemesi” özelliği eklenen mobil uygulama ile Facebook, Spotify gibi dijital servis platformlarında geçerli bakiye ve süreli üyeliklerin ödemelerinin yapılması mümkün hale geldi.
Geliştirdiği tasarruf ürünleri ile mevduatı tabana en yaygın banka haline gelen ING Bank, 2016’nın ilk çeyreğinde tek tıkla tasarruf imkanı veren e-Turuncu’yu pazara sunmuştu. E-turuncu 2016 yılsonu itibarıyla 75 bin müşteriye ulaştı. Son çeyrekte ise Turuncu Hesap ailesine Dolar ve Euro birikimleri de kapsayacak yeni bir ürün eklendi.

Denizbank KGF ile ‘Nefes Kredisi’
DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “DenizBank olarak, KOBİ’lerin güçlenmesine yönelik yapılan her türlü yatırımın Türkiye ekonomisinin güçlü geleceğine hizmet edeceğini biliyor, ekonominin ve sosyal kalkınmanın yapıtaşını oluşturan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarına yönelik, hayatlarına değer katacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Ülkemizin can damarı diye tabir ettiğimiz KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukları birlikte aşarak finansmana erişim imkanlarını arttırmak için onlara destek oluyoruz” dedi.
Özellikle teminat sıkıntısı yaşayan ve bu sebeple finansmana erişimde zorlanan KOBİ’lere KGF kefil oluyor. KGF kefaleti ile KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşırken bu durum ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Kulaksız, “DenizBank olarak, KGF kefaletlerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerimize bu konuda uzman kadrolarımız ile hizmet vermekteyiz. 
KGF teminatlı kredilerden faydalanmak isteyen KOBİ’lerimiz, KGF yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik numaralarını 3280’e kısa mesaj olarak gönderebilir, en yakın DenizBank şubesine uğrayabilir veya www.denizbank.com’dan başvuru talep formu doldurabilirler.
Ayrıca DenizBank olarak 0212 355 10 55 numaralı Kredi Garanti Fonu (KGF) destek hattımız ile detaylı bilgi almak isteyen tüm müşterilerimize uzman kadromuz ile 7/24 destek olmaktayız” bilgisini veriyor. Kulaksız sözlerine şu şekilde devam etti: “KOBİ’lerimizin finansmana erişimde karşılaştıkları bir diğer sorun yüksek faiz oranları. Bu kapsamda çözüm üretmek ve KOBİ’lerin finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla 2 Aralık’ta sayın Başbakanımız’ın da katılımı ile ülkemiz ve KOBİ’lerimiz için son derece önemli bir proje olan Nefes Kredisi’ne TOBB ve KGF ile birlikte imza attık. Piyasa faiz oranlarının oldukça altında, yıllık faiz oranı yüzde 9.9 olan TOBB DenizBank Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyoruz. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ’lere yıllık yüzde 9.9 faiz oranı ve 250 TL dosya masrafı ile 150.000 TL’ye kadar kredi imkanını 12 ay vadeli olarak sunmaktayız. Müşterilerimizin başvurularını aynı gün içinde sonuçlandırıp hızlıca ihtiyaçlarını gidermelerini sağlıyoruz. Nefes Kredisi’ne başvurmak isteyen tüm KOBİ’lerimizi şubelerimize davet ediyoruz.”

İş Leasing, sağlıklı büyümeye devam edecek
İş Leasing, 2016 yılsonu finansal sonuçlarını açıkladı. İş Leasing, 2016 yılında 103.6 milyon TL konsolide net kar elde ederken, konsolide aktif büyüklüğü yıl sonuna kıyasla yüzde 34 artarak 7.5 milyar TL’ye, konsolide özkaynakları da aynı dönemde yüzde 12.4 artarak 830 milyon TL’ye ulaştı. Reel sektöre sağladığı kaynaklarla ülke ekonomisinin gelişimine destek vermeyi sürdüren Şirket’in leasing alacakları 2015 yıl sonuna göre yüzde 22 oranında artarak 4 milyar TL’ye yükseldi. Etkin kaynak tahsisi politikasından ödün vermeyerek istikrarlı büyümeye odaklanan İş Leasing’in 2016 yılı takipteki alacaklar oranı  geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının altında kalarak düşük bir seviyede gerçekleşti.
İş sonuçları hakkında bilgi veren Genel Müdür Hasan K. Bolat, “Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı, yakın coğrafyada jeopolitik risklerin arttığı ve söz konusu gelişmelerin ülkemizin makroekonomik dengeleri üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başladığı 2016 yılında ülkemiz ekonomisini desteklemeye devam ettik. Müşteri adedimizi yüzde 17, işlem adedimizi ise yüzde 14 oranında arttırdık. Yaygın şube ağımız yanısıra müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve sektördeki öncü konumumuzun getirdiği sorumluluk bilinciyle sağlıklı büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi dijitalde farkını hissettirdi
Yapı Kredi 2016 yılını kredi hacminde 3. en büyük özel banka olarak tamamladı. Toplam nakdi ve gayrinakdi kredilerde yüzde 17 artış sağlayan Yapı Kredi, mevduatta ise yüzde 21’lik büyüme başarısı gösterdi. Toplam kredi hacmi 245 milyar TL’ye, mevduat toplamı 157.1 milyar TL’ye ulaşan bankanın solo bazdaki sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14.2 olarak gerçekleşti.
Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, finansal piyasalarda yaşanan zorluklara rağmen “Hizmette Sınır Yoktur” anlayışıyla Türkiye ekonomisini ve müşterilerini 2016 yılında da desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Açıkalın, “Büyüme odaklı yatırım stratejimizin ve inovatif bankacılık anlayışımızın pozitif etkisi finansal rakamlarımızda da kendini gösterdi. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle gerçekleştirdiğimiz yatırımların meyvelerini de topladık. 2016 yılında artan belirsizlik ve içinde bulunduğumuz konjonktürel gelişmelere rağmen Türkiye ve Türk bankacılık sektörü güçlü temellerini koruyor. Bu bize gelecek için de güç ve umut veriyor. Büyüme odaklı yatırım stratejimizin sonuçlarını da almaya başladığımız 2016 yılı Yapı Kredi açısından bir anlamda hasat zamanıydı. Türkiye’nin dijital bankası olarak, Türkiye’de mobil bankacılıkta bir devrim gerçekleştirdik. Göz tarama teknolojisini mobil uygulamamıza taşıdık. Müşterilerimizi Göz-ID ile tanıştırdık. Bu gelişmenin finans sektörümüz içinde başarılı bir örnek oluşturduğunu görmek gurur verici” diye konuştu.
Yapı Kredi’nin 72. yılını kutladığı 2016 yılında, kredi kartı pazarında liderliklerini perçinlediklerini hatırlatan Açıkalın, şunları anlattı: “Yapı Kredi olarak kredi kartlarında yüzde 12 gibi önemli bir büyüme kaydettik. Worldcard’ın pazar payı yüzde 22.1’e yükseldi. Bunun yanı sıra QR kod ile ATM’ye dokunmadan çok hızlı para çekme işlemi ve kimlik doğrulamaya gerek kalmadan Çağrı Merkezi’ne direkt bağlanma gibi özelliklerle de Yapı Kredi Mobil sektörde farkını ortaya koydu. ATM’lerimizden müşterilerimize rekor sürelerde hizmet vermeye başladık. Son 1 yılda mobil bankacılık hizmetlerimizi aktif olarak kullanan müşteri sayısı yüzde 62, internet bankacılığı müşteri sayısı ise yüzde 27 artışla büyük bir başarı gösterdi. 2017 yılında da geleceğimizi devrim niteliğinde dijital yenilikler ile tasarlayacağız. Türkiye’nin dijital bankası olarak bu nitelikli projelerimizi uygulamaya ve sektörde örnek kurum olmaya devam edeceğiz.”

Yapı Kredi KGF ile anlaştı
Yapı Kredi Grup Direktörü Aslı Düzenli, KGF ile işbirliği çalışmasına imza attıklarını belirterek, şunları söyledi: “KGF’nin ekonominin can damarı olan KOBİ’leri desteklemede önemli bir paya sahip olduğunu düşünüyoruz. Yapı Kredi olarak teminat zorluğu yaşayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere KGF kefaletiyle krediye kolay ulaşım imkanı sunuyoruz. Buna göre KOBİ’lerimizin, hem Hazine destekli kefalet programları hem de özkaynak kefalet programıyla nakdi ve gayri nakdi kredilere erişimlerini kolaylaştırıyoruz.”
Yapı Kredi olarak KGF ile işbirliği kapsamında teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken tüm KOBİ’lerin kredi ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını aktaran Düzenli, “Kefalet desteğinden, KGF kefalet koşullarını sağlayan tüm girişimciler, esnaf ve KOBİ’ler, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek mensupları, ihracatçı firmalar yararlanabiliyor. Firmalar, işletme sermayesi ihtiyacını finanse etmek, Ar-Ge yatırımlarıyla rekabet gücünü artırmak, yeni iş kurmak, işyerini taşımak gibi farklı ihtiyaçları için bankamız aracılığıyla KGF teminatına başvurabilir ve ihtiyacı olan finansmana rahatlıkla ulaşabilir.
KGF teminatıyla kredi imkanından yararlanmak isteyen KOBİ’ler şubelerimize gelerek başvuru yapabilirler” çağrısını yapıyor.

TSKB yatırım finansmanına devam edecek
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Suat İnce, 2016’da TSKB’nin ülke ekonomisine verilen destek açısından son derece dinamik bir yıl geçirdiğini belirterek, “Geride bıraktığımız yıl sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik yenilikçi adımlar attık. Yılın ilk yarısında ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk yeşil tahviliyle uluslararası yatırımcılardan çok yüksek bir talep aldıktan sonra art arda iki önemli ödüle layık görülmekten dolayı büyük gurur duyduk. Diğer yandan 2016 ülkemizin nitelikli kalkınma hedeflerine hizmet edecek yeni kredi temaları geliştirdiğimiz verimli bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ilave kaynak aktarırken kadınların ekonomiye katılmasına ve daha çok üretmesine fırsat tanıyan firmaları teşvik eden özel kredi olanakları da sunacağız” diye konuştu.
TSKB’nin 66 yıldır uluslararası finans kurumlarıyla sürdürdüğü verimli işbirlikleriyle Türkiye’nin geleceğini şekillendiren kalkınma yatırımlarına kaynak sağladığını belirten Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılında uluslararası fon sağlayıcılardan toplam 733 milyon ABD Doları yeni kaynak temin ettik. Yurtdışından sağladığımız ve kredi finansmanında kullandığımız yabancı para cinsinden kaynaklar 5.5 milyar ABD Doları’nı aştı. Verdiğimiz kredilerle ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesini artıran rüzgar, güneş ve jeotermal yatırımlarının yanı sıra elektrik dağıtımı projelerine de destek olduk. Üretimde enerji ve hammadde maliyetlerini düşüren kaynak verimliliği yatırımları finanse etmeye devam ettik. Kamu-özel sektör ortaklığı kapsamında ise sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırım projelerine kaynak aktardık. Tüm bu yatırımlarla yıl içinde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile Türk özel sektörüne sağladığımız toplam finansman 2.1 milyar ABD Doları’na ulaştı.”
2017 ekonomik beklentilerinin 2016 ile uyumlu olduğunu belirten Suat İnce, alınan tedbirler sayesinde risk ve belirsizliklerin azaldığını belirterek şunları söyledi: “Zor dönemleri arkada bıraktığımıza inanıyoruz. Son dönemde gerek devlet tarafından açıklanan reformlar gerekse otoriteler tarafından alınan tedbirler sayesinde yatırım ortamında iyileşme bekliyoruz.”
Suat İnce, TSKB’nin 2017 öncelikleri arasında, enerji ve kaynak verimliliğinin yanı sıra başta güneş ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel temalı projeler ve KOBİ finansmanı olacağını sözlerine ekledi.

Akbank’tan KOBİ’lere teminat desteği
Akbank ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan yeni protokol ile mevcutta KOBİ’lere teminat desteği sunulan KGF programlarına bir yenisi daha eklenerek, Hazine kaynaklı Portföy Garanti Sistemi KOBİ’lerin hizmetine sunuldu. Ocak ayında başlayan, KOBİ’lerin çeşitli finansman ihtiyaçları için teminat desteğiyle sunulan bu uygulamayla KOBİ’lere yüzde 85 kefalet oranıyla firma ya da grup başına 2.5 milyon TL kredi üst limitiyle kredi imkanı sunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından desteklenen yeni programın devreye girmesiyle kefalet başvuru süreçleri iyileştirilerek daha fazla KOBİ niteliğindeki müşterinin Kredi Garanti Fonu teminatı ile finansmana erişim olanağı sağlanıyor.
KGF ile imzalanan yeni protokol hakkında bir açıklama yapan Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “KOBİ’lerin finansmana erişimde en önemli ihtiyaçlarından biri teminat. KGF bu konuda çok önemli bir misyon yüklenmiş durumda ve teminat yetersizliği nedeniyle finansman sağlayamayan KOBİ’lere kefil oluyor. Yeni protokolle ise süreçler çok hızlandı ve çok daha geniş kitlelere  teminat desteği sağlanabilir oldu. Akbank KOBİ Bankacılığı olarak teminat ihtiyacı olan bütün KOBİ’lere bu desteği verme konusunda hazırız. KGF teminatlı kredilerden yararlanmak isteyen tüm KOBİ’leri Akbank şubelerine bekliyoruz” dedi.

VakıfBank’tan ekonomiye 187 milyar TL destek
924 şubesi ve her geçen gün gelişen alternatif dağıtım kanalları ile sunduğu hizmetlerin kalitesini artıran VakıfBank, Türkiye ekonomisine nakdi ve gayri nakdi kredi olarak toplam 187 milyar TL finansman sağladı. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “KOBİ kredilerinden tarım kredilerine, konut kredilerinden taksitli ihtiyaç kredilerine ve proje kredilerine kadar, toplumumuzun her kesiminin zor gününde yanında olmaya devam ettik ve bu sayede hem Türk Lirası (TL) hem yabancı para (YP) kredilerde sektörün üzerinde büyüme sağladık. Yüzde 69 seviyesinde gerçekleşen kredilerimizin aktifler içindeki oranı büyük bankalar içindeki en yüksek orandır. VakıfBank, asıl işi ve hedefi olan reel sektöre finansman sağlayarak büyümeye devam edecektir” dedi.
VakıfBank olarak toplam mevduatlarının 2016 yılında yüzde 12.7 oranında artarak 124 milyar TL seviyesine yükseldiğini ifade eden Genel Müdür Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “Pasif içinde yüzde 58 pay ile ana fonlama kaynağımız olan mevduatlar hızla tabana yaygınlaşmaya devam etti. Toplam vadesiz mevduatımızın yıllık yüzde 21 büyüme ile 24 milyar TL’yi, tasarruf mevduatımızın yıllık yüzde 20 büyüme ile 54 milyar TL’yi aşmasından memnuniyet duyuyorum.”
Kredi kartında en hızlı büyüyen 2’nci banka
Sektör kredi kartı ciro büyümesi yüzde 10.8 düzeyinde gerçekleşirken VakıfBank’ın 2016 yılında yüzde 18.5 büyüme sağlayarak sektörün en hızlı büyüyen 2’nci bankası olduğunu hatırlatan Halil Aydoğan, “Acil kredi kartı ihtiyacı olan müşterilerimizin kolay ve hızlı bir şekilde sahip olabilecekleri ‘Express Card’ı Eylül 2016’da hizmete sunduk. Şubelerimizden anında teslim alınabilen ve yıllık kart aidatı olmayan ‘Express Card’a sahip olanlar, beklemeye gerek kalmadan kredi kartı kullanmanın rahatlığını yaşamakta ve alışveriş ihtiyaçlarını anında karşılayabilmektedir. Şubat 2016’da çıkarttığımız ve çok kısa sürede 400 bin müşteri sayısına ulaştığımız ‘Anında Bankomat Kart”ımız da sadece birkaç dakika içerisinde şubelerden alınıp ATM ve alışverişlerde kullanılarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor” diye konuştu.
Halil Aydoğan, “Mobil çözümlerimize 2016 yılının başında mobil bankacılık ihtiyaç kredileri ile mobil bankacılık kredili mevduat hesabını ekledik. Mobil bankacılık müşteri sayımız yüzde 103’lük rekor bir büyüme oranına ulaştı. ATM sayımızı 3 bin 950’ye ulaştırırken birikim sahibi müşterilerimizin istediği gibi para yatırıp çekebildiği ‘Halden Anlayan Vadeli Mevduat’ ürünümüzün yanı sıra çeyiz hesabı ve konut katkı hesabını müşterilerimizin hizmetine sunduk” dedi. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan yatırımlara 2016 yılı içerisinde de finansman desteği sağlanmaya devam edildiğini söyleyen Aydoğan, VakıfBank tarafından kullandırılan nakdi ve gayri nakdi proje kredilerinin 2016 yılsonu itibarıyla 32.4 milyar TL’ye ulaştığını, proje kredileri nakdi plasmanının bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artış gösterdiğini dile getirdi.

İş Bankası’nın ürünleri tercih ediliyor
Türkiye İş Bankası’nın aktif toplamı 2016 yılında, 312 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynak büyüklüğü ise 36 milyar TL olarak gerçekleşen İş Bankası’nın net karı yılsonunda 4.7 milyar TL oldu. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İş Bankası olarak milli ekonomiye sağlanan desteğin daha da önem kazandığı 2016 yılında, hane halkı ihtiyaçlarından, ülkemizin büyük ölçekli yatırımlarının finansmanına kadar geniş bir yelpazede kaynak sağlamaya devam ettik” dedi.
2016 yılında İş Bankası Grubu’nun toplam nakdi kredi hacmi 225.3 milyar TL seviyesine ulaşırken bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ülke ekonomisine sağladığı toplam destek 291.2 milyar TL oldu. 2016 yılsonu itibarıyla 1.374 şube ve 6.527 Bankamatik ile özel bankalar arasında en geniş dağıtım ağına sahip banka olan İş Bankası, aynı dönemde dijital bankacılık alanındaki yenilikçi uygulamalarını da sürdürdü. Mobil bankacılık uygulaması olan İşCep’i kullanan müşteri sayısı yılsonu itibarıyla 3.6 milyonu aştı.

KOBİ’lere fırsatlar Halkbankkobi.com.tr’de
Son dönemde KOBİ’lere yönelik gerçekleştirdiği yeni işbirlikleriyle Halkbank, KOBİ’lere özel çözümler sunmaya devam ediyor.
Halkbankkobi.com.tr’deki KOBİ’lere fırsatlar sayfasında yer alan kampanyalar ile KOBİ’lerin tedarikçilerden avantajlı koşullarda ürün ve hizmet almalarına olanak sağlayan Halkbank, son olarak BP ile işbirliği yaparak akaryakıt alımlarında da KOBİ’lere indirim sağlıyor. BP Taşıtmatik sistemine aracını kaydeden KOBİ’ler, sisteme tanımlayacakları Halkbank Kredi Kartları ile akaryakıt alımlarında yüzde 5 indirimden yararlanıyor.
Halkbank’ın ‘‘KOBİ’lere destek Türkiye’ye destektir’’ anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Halkbank Esnaf-KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, ‘‘Halkbank olarak çalışmalarımızı yürütürken her sektörün kendine özgü yapısını ve firma ihtiyaçlarını dikkatle analiz ediyor, sektörlere özel çözümler üretiyoruz. Teknolojinin sunduğu tüm imkanları bankacılığa hızla entegre ederek ürün ve hizmetlerimize KOBİ’lerin hızla erişebilmelerini sağlıyoruz.  Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi sürekli geliştirirken gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle de KOBİ’lere avantaj sağlayacak, maliyetlerini düşürecek kampanyalar düzenliyoruz. KOBİ bankacılığının öncüsü olarak başlattığımız BP Taşıtmatik kampanyasıyla KOBİ’lerin avantajlı koşullarla akaryakıt almalarını amaçlıyoruz.
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını odağımıza alarak gerçekleştireceğimiz çalışmalarla yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

TEB ekonomiye desteğini sürdürmeye devam ediyor
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 11 oranında artarak 79.7 milyar TL’ye ulaşırken net karı 941.8 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler 2016 yılında toplam aktiflerinin yüzde 71’ini oluşturdu. Toplam 56.4 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.
TEB, 2015 yılında hayata geçirdiği Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara özel bütünlüklü bir hizmet anlayışı ile onlara özel çözümler geliştirmeye devam etti. 2016 yılsonu itibariyle Türkiye’nin farklı birçok ilinde düzenlenen 16 TEB Kadın Akademisi etkinliğiyle 2.000’den fazla iş kadınına ulaşıldı. Kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı kapsamında TEB, 2016 yılsonu itibariyle 5 bin 200’den fazla müşterisine toplam 205 milyon TL’nin üzerinde kredi sağladı. TEB Tarım Bankacılığı ile tarıma özel yetkin kadrosuyla tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde öncelikli hizmet verilmeye devam edildi. Tarım sektörüne özel olarak oluşturduğu şube konsepti Tohum Şubeleri’nin sayısı ise 21’e ulaştı.
Mart 2015’te hayata geçen CEPTETEB Dijital Bankacılık Platformu, 2016 yılında müşteri tabanını büyüterek dijital kanallardaki deneyimi geliştirmeye devam etti. Müşteri Danışmanları aracılığıyla kullanıcıların istedikleri anda istedikleri yerde, yerinde müşteri edinimi ile hız ve kolaylık üzerine kurulu bir müşteri deneyimi sunan CEPTETEB, yıl sonu itibarıyla 350 bin müşteriye ve 3.4 milyar TL mevduat hacmine ulaşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankacılık platformlarından biri oldu.
‘Kurumsal Bankacılık’ta 2016 yılında da BNP Paribas ile birlikte Türk ekonomisini desteklemeye devam eden TEB, 2016 yılsonu itibariyle 5 yıl ve üzeri vadeli yatırım kredilerindeki toplam kredi taahhüdü 3 milyar 350 milyon TL’yi aştı. Söz konusu dönemde büyük çaplı maden ve ticari gayrimenkul finansmanlarının yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de mahsul alımı finansmanı amacı ile 140 milyon Avro’luk finansman sağlandı.

Garanti KOBİ’nin bankası
Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin sürdürülebilir işletmeler olmasını, büyümesini, dolayısıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkısını son derece önemsediklerini belirterek, “Bu nedenle gerek finansal gerekse finans dışı hizmetlerimizle her zaman KOBİ’lerimizin yanında olmaya ve onların gelişimine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. KOBİ’lerin işletmelerini büyütmelerine yardımcı oluyor, faaliyetlerimizi de bu eksende hayata geçiriyoruz” diyor.
Finansmana ulaşımda, KOBİ’lerin en temel sorunları olan uzun ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını etkin ve hızlı bir kredi süreciyle giderdiklerini aktaran Onaran, yürüttükleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “KOBİ’lerin faaliyet döngüsünü inceliyor, stok finansmanı ve alacak finansmanı benzeri ihtiyaçları için borçlu cari hesap, spot kredi gibi ürünlerimizle 1 yıldan kısa vadelerde fonlama sağlıyoruz. Daha uzun işlemlerde ise 60 aya kadar, aylık eşit taksitli veya sektörel gereklilikler doğrultusunda değişken nakit akışlarına uygun ödeme planları içeren destek paketimizle KOBİ’lerimize destek oluyoruz. KOBİ’ler bankamız ürünlerini özellikle, işyeri ve yatırım finansmanında uyguladığımız esnek ödeme planları nedeniyle tercih ediyor. Nakit ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerimizin yanı sıra özellikle dış ticaret yapan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayrinakdi kredi imkanı da sunuyoruz.”
KOSGEB tarafından 15 bin KOBİ’ye verilen 50.000 TL’lik faizsiz kredi ile birçok KOBİ’nin nakit ihtiyacını karşılamasına aracılık ettiklerinin altını çizen Onaran, bu yıl hayata geçen “2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği” programıyla ise en az 330.000 KOBİ’ye 50.000 liraya kadar faizsiz kredi verilmesini hedeflediklerini belirtiyor. Onaran “KOSGEB’le yaptığımız anlaşma kapsamında uzman kadromuzun da desteği ile daha fazla KOBİ’nin bu fırsattan yararlanmasını sağlayacağız” diyor. KOBİ’lerin finansmana ulaşmada en önemli gereksinimi olan teminat gösterme ihtiyacını karşılamak olan Kredi Garanti Fonu (KGF) ile protokol gerçekleştirdiklerini anlatan Onaran, şu bilgileri veriyor: “Garanti Bankası olarak protokülünü gerçekleştirdiğimiz KGF’nin ‘Hazine Destekli Portföy Garanti Sistemi’ne hızlı adapte olduk, süreçlerimizi çok kısıtlı bir sürede KGF ile kredi tesisine hazır hale getirmeyi başardık. Bu sayede hızlı bir şekilde Türkiye’nin dört bir yanından KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırıyoruz. 2.000 kişilik KOBİ ekibimizle daha geniş müşteri kitleleri ile KGF’yi tanıştırıyoruz.”

Şekerbank’ın farkı ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’
Şekerbank, kırsal bölgelerden kente göçü engellemek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla başlattığı ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında, 2016 yılında çiftçi ailelere toplam 1.2 milyar TL finansman sağladı. 2016 sonu itibariyle toplam kredi büyüklüğünü 17.6 milyar TL’ye ulaştıran Banka’nın solo aktif büyüklüğü 23.8 milyar TL oldu.
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, KOBİ, esnaf ve çiftçilere verdikleri desteği artırarak sürdürdüklerini söyledi: “2016 sonu itibariyle 17.6 milyar TL olan toplam kredi hacmimizin yaklaşık yüzde 50’sini KOBİ ve tarım kredileri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz KOBİ tanımı içinde yer alan tarım, mikro ve küçük ölçekli işletme segmentlerinde olacak.”

Kuveyt  Türk, 2017’de de iddialı büyüyecek
Kuveyt Türk Katılım Bankası  2016 yılsonunda toplam aktiflerini 48.5 milyar TL’ye çıkardı. Fon kullandırımında ise 30 milyar TL’ye ulaştı.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2017 yıl hedeflerini anlattı: “Verimlilik, dijital ürün çeşitliliği ve proje finansmanında büyüme 2017 yılı önceliklerimizi oluşturuyor. Yılsonunda 400 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Dijitalleşen müşterilerimize internette ve mobil kanallarda sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmak da bir diğer hedefimiz. Aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla proje finansmanına odaklanarak, bu alandaki desteğimizi artıracak çalışmalar yürüteceğiz. Yine 2017 yılında Türkiye’de kira sertifikası piyasasını büyütmek ve derinleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)