Bankacılık sektöründen işletmelere; Finansal çözümler

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 396 milyar TL’ye ulaştı. Bankalar çok dinamik bir yapıya büründüler ve işletmelere sundukları finansal çözüm araçlarını sürekli genişletiyorlar.

Bankacılık sektöründen işletmelere; Finansal çözümler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Eylül 2015 verilerine göre Türk bankacılık sektöründe 34 mevduat, 13 kalkınma yatırım ve 5 katılım bankası olmak üzere toplam 52 kurum faaliyet gösteriyor. Sektörün şube sayısı 12.330 adet ve personel sayısı 218.006 kişi. Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2.396 milyar TL.
Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı yüzde 62, menkul kıymetlerin payı yüzde 14 ve zorunlu karşılıkların payı yüzde 9. Mevduat yüzde 53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken bankalara borç kaleminin payı yüzde 17 ve repodan sağlanan fonların payı yüzde 6 seviyesinde. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 10.
Eylül 2015 dönemi itibarıyla sektörde gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 476 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam kredi tutarı 1.48 trilyon TL, sözkonusu tutarın 996 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 486 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluştu. Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal yüzde 48, KOBİ kredilerinin payı yüzde 26 ve tüketici kredilerin (kredi kartları dahil) payı yüzde 26 oldu.
Ticari ve kurumsal krediler 718 milyar TL, KOBİ kredileri 383 milyar TL, tüketici kredileri ve kredi kartları 381 milyar TL olarak gerçekleşti. Konut kredisi, kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 141 milyar TL, 77 milyar TL ve 156 milyar TL gerçekleşti. Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı yüzde 41, konut kredisinin payı yüzde 37 kredi kartlarının payı ise yüzde 20 oldu.
Sektörün güncel rakamlarının yanısıra KOBİ kredilerine ayrı bir başlık açarsak; kredilerin KOBİ’lere akışında sorunlar, bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de var.  Yeni iş kurma, işini büyütme ve işletmenin finansal yapısını güçlendirme konularında bankalar kaynaklarını KOBİ’lere açtı ancak yeterli derinliği yakalayamadı.
Ama yakalayacak. Çünkü bankalar çok dinamik bir yapıya büründüler ve işletmelere sundukları finansal çözüm araçlarını sürekli genişletiyorlar. Bu yelpazeye bakalım.
Klasik bankacılık ürünleri yeni kanallarda, yeni ambalaj ve yeni koşullarla satılıyor. Sektör teknolojinin sunduğu imkanlarla hız ve verimlilik kazanıyor. Bankacılıkta müşterinin güveni ve sadakati diğer sektörlere göre daha stratejik.
Bankaların ürün ve hizmetler portföyü geliştikçe şube bankacılığı önemini koruyacak. Dijital mecraların da yardımıyla müşterilere has ürün ve çözümler de gündeme girdi. Finansal çözümler arttıkça bankalar birer markete dönüşüyorlar. Bu da yeni bir iş modeli oluyor. Yeni model müşteri eğilimlerine göre dönüşüyor. Finansal hizmetlerden katmadeğer yaratmak öne çıkıyor.
Alternatif ürün talebi sunulan ürünü çeşitlendiriyor. Banka şubelerinden, sadece bankacılık ürünleri değil dolaylı ve ücretsiz hizmetler de alınabiliyor. Bankalar, bu hizmetleri müşterilerine katmadeğer yaratacak şekilde ve onlarla olan iletişimlerini geliştirme stratejisine oturtuyorlar.
Bankalar, kredi ve birikim çözümleri, para yönetim araçları, farklı online ve mobil bankacılık platformları ile müşterilerine hem kısa, hem uzun vadeli finansal planları için çok yönlü hizmet içeren bir uygulama sunuyor. Bu noktada, müşteri ile olan özel ilişkilerin yoğunlaşması özelleştirilmiş ürünlerin kurgulanmasını da kolaylaştırıyor.
Kısaca işletmelere finansal çözümler sunan kaynaklar arttıkça bankacılığı hızla geliştiren bir rekabet ortamı doğuyor.
Finansal kiralama, faktoring ve finansmanşirketleri, belirsizliği es geçti
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden oluşan bankacılık dışı finans sektörünü tek çatı altında toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 2015 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle her üç sektöre ait konsolide verileri açıkladı.
Konsolide verilere göre üç sektörün 2015’in ilk 9 ayında 2014’ün aynı dönemine kıyasla:
- Aktif toplamı yüzde 25.2 artışla 93 milyar 763 milyon TL'ye,
- İşlem hacmi yüzde 8.9 artışla 110 milyar 950 milyon TL’ye,
- Faaliyet konusu alacakları yüzde 23.4 artışla 83 milyar 440 milyon TL’ye,
- Özkaynak büyüklüğü yüzde 11.8 artışla 13 milyar 19 milyon TL’ye,
- Net karı ise yüzde 16.7 artışla 1 milyar 349 milyon TL’ye yükseldi

2015 yılının ilk 3 çeyreğine ait konsolide verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Osman Zeki Özger, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, yurtiçindeki belirsizlikler ve ülkemizin de yoğun olarak etkilendiği bölgesel jeopolitik sorunlara rağmen FKB üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini; risk yönetimi anlayışlarını koruyarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.
Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığını ifade eden Özger, “Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 2014 yılında tek çatı altında toplamamızın ardından gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvelerini yılın ilk 9 ayında toplamaya devam ettik. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla her üç sektörde de büyümenin devam edeceğine olan inancımız tamdır” dedi. Özger, 69 faktoring şirketi, 28 finansal kiralama şirketi ve 13 finansman şirketi olduğunu, bu sektörde toplam 110 üye şirket ve 7 bin 162 çalışan bulunduğunu açıklıyor. Sektörün finans sektörü içindeki temsiline ilişkin de bilgi aktaran Özger, “Aktif büyüklüğüne göre yüzde 3.8, kullanılan finansman tutarına göre yüzde 5.3 ve GSMH içindeki paya göre ise yüzde 8.2 noktasındayız” dedi.
Sektördeki yapıları ayrı ayrı işlersek:
Finansal kiralamada 28 şirket, 1.485 çalışan, 140’ı aşan şube, 55 binin üzerinde müşteri bulunuyor. Finansal kiralama; dünya sıralamasında ise 21. sırada yeralıyor. Finansal kiralamanın toplam işlem hacmi 13 milyar TL, toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 42 milyar TL, reel sektöre sağlanan finansman 37.5 milyar TL, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğü büyüme oranı yüzde 31.7.
Türkiye’de faktoring şirket sayısı 69. Çalışan sayısı 4 bin 854, şube sayısı 382 ve 100 bine yakın müşteri bulunuyor. Faktoringin işlem hacmi 85 milyar TL iken aktif büyüklüğü ise 26 milyar TL’yi buluyor. Faktoringin reel sektöre sağladığı finansman 26.3 milyar TL. Faktoringin bir önceki yıla göre aktif büyüme oranı yüzde 5.4 seviyesinde.
Finansman şirketleri alanında rakamsal bilgilere gelirsek; 13 şirket faaliyet yürütüyor. İstihdam 823. 575 bini aşan müşterisi bulunuyor, aktif büyüklüğü ise 25.5 milyar TL. İşlem hacmi 13 milyar TL, sağlanan finansman 21.6 milyar TL, bir önceki yıla göre aktif büyüme oranı ise yüzde 41.3 civarında.

İş Bankası’ndan ülke ekonomisine 237 milyar liralık destek
Türkiye İş Bankası’nın toplam aktif büyüklüğü, 2014 yılsonuna göre yüzde 17.7 artışla yılın ilk dokuz ayında 279.9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine sağladığı destek toplam 236.8 milyar TL olan İş Bankası 2.2 milyar TL seviyesinde net kar elde etti. Aktiflerin yüzde 64.6’sını oluşturan toplam nakdi krediler 180.9 milyar TL düzeyine çıkarken özkaynak büyüklüğü 29.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İş Bankası, ülkemizi de olumsuz etkileyen bölgesel jeopolitik sorunların, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve yurtiçi belirsizliklerin yoğunlaştığı bir ortamda, yılın üçüncü çeyreğinde de sorunsuz ve sürdürülebilir büyüme politikasını başarıyla uygulayarak aktif büyüklüğünü 279.9 milyar TL’ye yükseltmiş ve Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etmiştir.”
Yaygın şube ağı ile ticarete, üretime ve istihdama kaynak sağlayarak ekonomiye katkıda bulunan İş Bankası’nın toplam nakdi kredi hacmi önceki yılsonuna göre yüzde 16.1 oranında büyüyerek 180.9 milyar TL’ye, gayrinakdi kredileri ise yüzde 30.6 artışla 55.9 milyar TL’ye yükseldi. Adnan Bali, “Sektörüne öncülük eden ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil eden İş Bankası, sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edecektir” dedi.
Bankanın takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, sektör ortalamasının altında kalmaya devam ederek, yüzde 1.7 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşti.Yılın ilk dokuz ayında yurtiçi piyasalarda toplam 9.1 milyar TL, yurtdışı piyasalarda ise 1.7 milyar dolar muadili tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirerek fon kaynaklarını çeşitlendiren banka, temin edilen fonların vadelerinin uzatılmasına yönelik de etkin bir politika izlemeye devam etti.

Herkesin ve her kesimin bankası: Ziraat
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Banka’nın 2015 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal verilerini değerlendirdi.  Aydın, “Bireysel ve kurumsal çözüm önerilerimiz ile çiftçilerimizden emeklilerimize, temel tarım ürünlerinin finansmanından tarımsal sanayi işletmelerine, reel sektördeki küçük ölçekli işletmelerden ülkemizin en büyük firmalarına ve büyük projelerin finansmanına kadar müşterilerimize ve ülkemize değer katmak için faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte verimli ve sürdürülebilir olarak büyüme hedefi ile bu yılın 9 aylık döneminde aktif toplamını yüzde 21 artırırken kredileri yüzde 28 oranında artırarak reel sektör odaklı büyüme stratejimizi sürdürdük” diye konuştu.
Nakdi kredilerin aktif toplamı içerisindeki payını yüzde 60’ın üzerine çıkardıklarını belirten Aydın, şunları söyledi: “Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamında 239 milyar TL’yi aştık. 3. çeyrekte nakdi kredilerimiz 13.1 milyar TL artışla yüzde 8 büyüme kaydetti. Sektörün en büyük nakdi ve toplam kredi büyüklüğüne sahip bankası olduk. Kurumsal kredi portföyümüzde yüzde 24 paya sahip tarım sektörü dahil, ülkemizin üretim potansiyelini artıran, istihdam sağlayan, cari dengeye destek olan imalat, enerji, ulaştırma, lojistik, turizm gibi sektörler başta olmak üzere reel sektöre finansman ve diğer bankacılık çözümleri sunmayı sürdürüyoruz.”
Girişimci bankacılık anlayışıyla KOBİ müşterilerine farklı ve yeni çözümler sunduklarının altını çizen Aydın, bunu yaparken girişimci bankacılık kapsamında dizayn ettikleri ihtisas şubeleri kanalıyla hizmet verdiklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Proje finansmanına yönelik kredilerimiz ile ülkemizin altyapısının geliştirilmesine, üretim kabiliyeti ve istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje finansman büyüklüğümüz, Eylül sonu itibariyle toplamda 6 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. Reel sektöre sağlanmakta olan finansman ve diğer bankacılık hizmetlerinin yanısıra bireysel bankacılığımızı da bireysel müşterilerimizin ömür boyu bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayıp geliştiriyoruz. 30 milyona yakın müşterisi ile bireysel bankacılıkta da söz sahibi olmak yönünde ilerlemeyi sürdürüyoruz.”

Yeni yılda Findeks ile rekabette öne çıkın

Bankacılık sektörünün kredi riski yönetimi ile reel sektördeki alacak riskini doğru yönetmeyi çok ayrı düşünmemek gerekiyor. Vadeli satışları nedeni ile yaygın olarak tahsilat riski alan işletmelerin müşterilerini doğru seçerek alacak riskini etkin yönetmesi, tahsilatlarını da zamanında yapmasına olanak tanıyor. Alacak riskini yeni yılda da doğru yönetmenin yolu ise Findeks’ten geçiyor.
Finansal ilişkilerde şeffaflık sağlayarak güvenli bir ticari zemin oluşturmayı hedefleyen Kredi Kayıt Bürosu, 2014 yılından beri faaliyet gösteren Findeks hizmet platformuyla bireyler ve reel sektör için finansal çözümler tasarlamaya devam ediyor.
Bankaların bildiğini siz de bilebilirsiniz
Bankaların risklerini azaltmakta kullandığı bazı önemli yöntemleri reel sektörün de takip etmesi artık Findeks sayesinde mümkün. Bir bankadan kredi almak istediğinizde, banka finansal açıdan sizi daha iyi tanımak ve ödeme performansınızı görmek istiyor. Siz de aynı strateji ile yaklaşıp Findeks üzerinden ilgili kişinin onayıyla alabileceğiniz Çek Raporu, Çek Endeksi, Risk Raporu ve Findeks Karekodlu Çek Sistemi sayesinde satış ya da kiralama yaptığınız kişilerin, işletmelerin ödeme performansları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 
Çek Raporu, geçmişte kullanılmış ve halihazırda keşide edilmiş ancak ödenmemiş tüm çeklere ilişkin pozitif ve negatif bilgileri aynı anda gösteren rapor iken Risk Raporu, halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredi ve kredili ürünlere ilişkin ödeme geçmişini adet, limit, risk, ödeme düzeni gibi detaylarla gösteriyor.  Risk Raporu sayesinde hem şahısların hem de şirketlerin çalıştığı banka sayısı, krediler, kredi kartları, kredili mevduat hesaplarına ilişkin adet, tutar ve son 18 aylık ödeme düzenleri gibi bilgiler banka bazında görülebiliyor.
Findeks Çek Raporları aracılığı ile ulaşılabilen Çek Endeksi ise son 36 ay içerisinde keşide edilen çeklerin frekansı, günümüze yakınlığı, tutarları ve adetlerine bağlı olarak hesaplanan 0 ile 1000 arasında değişen bir not. Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumların geçmiş çek ödeme alışkanlıkları görülebiliyor.
Dünyada bir ilk olan Findeks Karekodlu Çek Sistemi sayesinde de bankalar tarafından basılan Karekodlu Çek yaprakları üzerindeki karekodu, Findeks Mobil Uygulaması’na okuttuğunuz anda çek yaprağının doğruluğu ve keşidecinin sorunsuz ödenen, geç ödenen ya da karşılıksız çıkmış çekleri hakkında bilgiler veren özet Çek Raporu’na ulaşabiliyorsunuz. Daha çok hizmet hakkında detayı bilgi almak için de www.findeks.com’u ziyaret etmeniz yeterli.

Albaraka Internet Şubesi, e-devlet kapılarını açıyor
Mobil şubecilik adımları ile sektörde ilklere imza atan Albaraka, e-Devlet Kapısı’na erişim sağlayan ilk katılım bankası oldu. Albaraka Türk’ün internet sitesinde bulunan “e-Devlet’e Şifresiz Giriş” butonu  ile e-Devlet’in kapılarını açacak sistem sayesinde, e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan SGK hizmet dökümü, vergi borcu sorgulama, adli sicil kaydı sorgulama gibi birçok işlem kısa süre içinde gerçekleştirilebilecek. 
Albaraka’nın e-Devlet Kapısı özelinde başlattığı uygulamanın gelecekte pek çok yeni adımın da habercisi olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Dr. Fahrettin Yahşi, “Türkiye’nin en tecrübeli ve en köklü katılım bankası olarak, teknolojinin ve çağımızın gerekliliklerini her zaman yakından takip etmeye itina gösteriyoruz. Gelişen internet bankacılığımızla bugünden sonra müşterilerimiz sadece Albaraka özelindeki işlemlerine değil, e-Devlet’te ihtiyaç duydukları işlemlere de internet sitemiz üzerinden ulaşabilecekler. İnternet şubemizde yapacağımız yenilikleri hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
e-Devlet şifresi olmayan tüm bireysel müşteriler, ‘İnternet Şubesi’ şifresi dışında bir şifreye ihtiyaç duymadan sisteme doğrudan girebilecek.

Fibabanka’dan 5. yıla özel kampanyalar
Fibabanka 5. yılında “5’i 1 Yerde Kredi Kampanyası” ile KOBİ’lere özel ürün ve hizmetleri çok özel şartlarla sunuyor. Kampanyadan faydalanan KOBİ’ler 155.000 TL’ye kadar taksitli kredilerini, 5 ay anapara ödemesiz, azami 35 ay vadeli kullanabildiği gibi çok özel avantajlara da sahip oluyor. 5. yıla özel bu 5 avantaj:
- Ücretsiz ilk çek karnesi(vergi hariç),
- İlk yıl ücretsiz Fibabanka Bonus Business Kredi Kartı,
- Ücretsiz Havale/ EFT,

- Ücretsiz çek tahsilatı,


- Ayrıcalıklı POS fiyatlaması.
Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, “Bankamızın 5. yılı sebebiyle tüm müşterilerimize özel kampanyalar hazırladık. KOBİ’lere yönelik ayrıcalıklar sunan bu kampanyamız ile onları bankamızla tanışmaya, bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.
Kampanyadan faydalanmak isteyen KOBİ’ler, fibabanka.com.tr web sitesinden, //www.fibabanka.com.tr/kobi/krediler/nakit-krediler/kampanyalar.aspx kampanya sayfasından ve tüm şubelerden bilgi alabiliyor. 5. yıla özel olarak sunulan kampanya, 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli olacak.

Halkbank’tan 200 milyon avroluk kaynak
Halkbank, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile KOBİ ve büyük işletmelerin finansmanı için 200 milyon avroluk yeni bir kredi protokolüne imza attı. Protokol kapsamında, firmaların yeni ve tevsi yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının yanısıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için orta ve uzun vadeli kaynak sağlanacak.
Krediden imalat sanayi, tarımsal sanayi, ticaret, turizm, eğitim, sağlık, enerji, hizmet, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren KOBİ ve büyük işletmeler yararlanabilecek. Sağlanan kaynağın 50 milyon avroluk kısmı aynı amaçlarla kullandırılmak üzere Halk Finansal Kiralama A.Ş’ye tahsis edilecek.
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu şunları söyledi: “Avrupa Yatırım Bankası ile imzaladığımız yeni protokolle sağladığımız kaynağı, reel sektöre sunduğumuz ürünlere yenilerini eklemek için kullanacağız. 'Üreten Türkiye'nin Bankası' olma vizyonuyla Türkiye’de bu alandaki gelişmenin öncüsü olmaya ve ülkemizin yatırım ve ticaret hacminin gelişimine destek vermeye devam edeceğiz.”
Üst limiti KOBİ’ler için 5 milyon avro ve büyük işletmeler için 25 milyon avro olarak belirlenen kredinin en az yüzde 50’si KOBİ’lere kullandırılacak. İmzalanan bu protokolle birlikte bugüne kadar Halkbank ile AYB arasında imzalanan anlaşma sayısı 13’e, kredi hacmi ise 1.4 milyar avroya ulaştı.

Kuveyt Türk, en yüksek tutarlı sukuk ihracatını gerçekleştirdi
Türkiye’de “sağlam bankacılık” modelini uygulayarak faaliyet gösteren Kuveyt Türk’ün, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak yapılandırdığı ihraç özel sektör tarafından yurtiçinde halka arz edilen en yüksek tutarlı TL cinsinden kira sertifikası (sukuk) olma niteliğini taşıyor. 
Kuveyt Türk’ün 9-10-11 Kasım 2015 tarihlerinde talep toplamasını gerçekleştirdiği 179 gün vadeli 200 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan yaklaşık 240 milyon TL talep geldi. Halka arz sürecini değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ihracın Kuveyt Türk’ün yüzde 100 bağlı ortaklığı olan KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’nin devraldığı varlıklardan elde edilen gelirlerin anapara ile birlikte sertifika sahiplerine dağıtılacağını açıklayan Uyan, “Yatırımcılara kira sertifikalarının ilk kira getiri ödemesi 11 Şubat 2016 tarihinde yapılacak. İkinci kira getirisi de vade sonunda anaparaları ile beraber 10 Mayıs 2016 tarihinde ödenecek. Yıllık brüt yüzde 10.97 getirisi olan kira sertifikalarının yakın tarihlerde gerçekleşen benzer işlemlerden daha düşük maliyetli olması yatırımcıların bankamıza olan güvenini pekiştirdi” dedi.

Garanti, Türkiye’de dijital platformlardan iTunes Kodu sunan ilk banka
Günlük hayatta ve dijital teknolojilerin her alanında müşterilerinin yanında olan Garanti Bankası, bu kez de İnternet Şubesi ve Cep Şubesi üzerinden iTunes Kodu satın alma fırsatı sunuyor. Müşteriler, “Ödemeler” sekmesinden iTunes Kodu satın alma adımına geçerek; 25, 50 ve 100 TL’lik kod tutarlarından dilediğini seçiyor. Böylece iTunes alışverişlerinde kullanabileceği kodu anında satın alıyor. Üstelik, yerlerinden bile kalkmalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar dilerse Türkiye’de ilk kez bir banka tarafından dijital ortamda sunulan işlevsel kodu İnternet veya Cep Şubesi üzerinden satın alıp, sevdiklerine hediye olarak gönderebiliyor.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Müşterilerimiz için büyük kolaylık sağlayan dijital kanallarda, onlara bütünleşik ve kapsamlı hizmet verebilmek, dijital bankacılık alanındaki en önemli önceliğimiz. Tüm dijital mecralarda müşterilerimizin sesine kulak vererek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, her geçen gün daha çok ürün ve servisimizi dijital kanallara taşıyoruz. Bütünleşik kanal stratejimizin bir parçası olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Türkiye’de, İnternet ve Cep Şubesi üzerinden iTunes Kodu satın alma fırsatı sunan ilk banka olmaktan gurur duyuyoruz. Dijital dünyadaki yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dalgalardan etkilenmeyen hesap Finansbank’ta
Finansbank, ‘Dönüşümlü Mevduat Hesabı’ kampanyasını başlattı. Kampanya, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmek istemeyen müşterilerin değişen piyasa koşullarında hem kur hem de faizden kazanç sağlamasına olanak tanıyor.
Kampanyadan yararlananlar, birikimlerini büyütmeye devam ederken kur değişikliklerinden de faiz kaybı olmadan yararlanıyor. Bu kapsamda dileyenler, Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, Sterlin, Japon Yeni veya İsviçre Frangı döviz cinslerinde hesap açıp, açılışta seçtikleri döviz cinsleri arasında istedikleri an günlük işleyen faizi kaybetmeden para birimini değiştirebiliyor.
Finansbank Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan,  “Finansçı yaklaşımımız doğrultusunda ihtiyaçları doğru anlamak ve en uygun çözümleri üretmek üzere çalışıyoruz. Dönüşümlü Mevduat Hesabı’nı da döviz kurundaki dalgalanmalardan zarar etmek istemeyen, hatta bu süreçte kazanmaya devam etmek isteyen müşterilerimiz için hazırladık. Böylece birikimler her zaman değerlenmeye devam ediyor” diye konuştu.

Odeabank’tan kişiye özel kampanyalar
Türkiye’nin en yenilikçi bankası olan Odeabank, finans alanındaki biyometri çözümleri ile öne çıkan Proline işbirliği ile şube vitrinlerine yerleştirdiği proaktif ekranlarda kişiye özel kampanyalar sunuyor; banka müşterileri şubeye girmeden kendisi için hazırlanan kampanyadan haberdar olabiliyor. Odeabank’ın tüm şubelerinin vitrinlerinde bulunan yüksek çözünürlüklü dijital poster ekranları, üzerine yerleştirilmiş olan küçük kamera sayesinde ekrana bakan kişinin yaşını ve cinsiyetini algılıyor, bu bilgileri kullanarak yaş grubuna veya cinsiyete özel kampanyalar sunmaya başlıyor. Odeabank Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Küçük; “Türkiye’nin en yenilikçi bankası olarak inovatif yaklaşımımızı kurulduğumuzdan bu yana sürdürüyoruz. Türkiye’de kurulduğumuzdan bu yana ATM’den çek kabulü ve gişe önü tablet gibi birçok ilke imza attık, müşterilerimizden bu konuda olumlu geri dönüşler aldık. Proline ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde kişiye özel oluşturduğumuz kampanyalarla müşterilerimize özel olduklarını hissettirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

VakıfBank’tan organik tarıma özel kredi
Tarımsal üreticilerin her türlü işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarına özel çözümler üreten VakıfBank Tarım Bankacılığı,  organik tarıma yönelen üreticiler için özel bir kredi ürününü hizmete sundu. 
Doğa ve insan sağlığı açısından organik tarımın önemine inanan ve bu konuda üretim yapan üreticilere yönelik hazırlanan Organik Kredi, yüzde 1.39 faiz oranı ile sunuluyor. 50 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçları için Organik Kredi’den yararlanan çiftçiler, herhangi bir dosya masrafı ödemedikleri gibi birçok bankacılık hizmetini ücretsiz olarak sunan ve bir yıl boyunca hesap işletim ücreti alınmayan “Halden Anlayan Nette Mini Tarife” paketinden de yararlanabiliyor.
VakıfBank’ın tarım bankacılığından yararlanan müşteri sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, “Ülkemizde organik tarım bilinci her geçen gün artıyor. VakıfBank olarak organik tarımın gelişmesini önemsiyor ve bu şekilde üretim yapan çiftçilere destek veriyoruz. Tarım bankacılığı kapsamında tarımsal işletmelere özel çözümler sunuyoruz. Tahıl, sebze ve meyve dahil tüm bitkisel üretim faaliyetlerinden süt ve besi hayvancılığına kadar tarım ve hayvancılığın her alanında üreticilerin işletme ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi imkanı sağlıyoruz. Gelir dönemini dikkate alarak hasat dönemine uygun, yılda bir ödemeli kredi kolaylığı sunuyoruz. Çiftçimizin halinden anlıyor, ihtiyaçları olan krediye kolay ulaşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

TEB Akıl Fikir Yarışması, projeleri bekliyor
Sektöre yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler kazandırmak amacıyla 9 yıldır gerçekleştirilen TEB Akıl Fikir Yarışması, ‘Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun’, ‘Müşteri’ ve ‘Teknolojik Girişimci’ olmak üzere üç kategori başlığı altında düzenlenecek. TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl “Sen fikrini yaz, tarih seni yazsın” ve “İyi fikre şapka çıkartılır” sloganlarıyla yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyecek. Bankacılık ve finans konusunda fikir ve projelerin sunulabileceği yarışmaya, üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenciler, genç profesyoneller, TEB müşterileri ve teknolojik girişimciler 15 Ocak’a kadar yarışmanın web sitesi olan www.icatcikar.com üzerinden başvuru yapabiliyor.
Yenilikçi fikirlere sahip girişimcileri ülke ekonomisine kazandırmak için Türkiye’nin en geniş kapsamlı ‘Girişim Bankacılığı‘ hareketini hayata geçiren TEB, girişimcilere fikrin işe dönüştürülmesinden sermaye bulunması aşamasına kadar her türlü desteği sunuyor. İstanbul’da açılan TEB Girişim Evi ile yenilikçi ve yaratıcı fikirli girişimcilerin yanında yeralan ve bu girişimcilere ‘Danışman Banka’ yaklaşımıyla tam destek veren TEB, finans sektörünün yanısıra teknolojik girişim alanında da yeni ürün ve hizmetlerden verimliliğe, kampanyalardan yeni teknolojilere kadar pek çok alanda yeni fikir ve projelerin önünü açıyor.

Burgan Bank, sektörün üzerinde büyüyor
9 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıklayan Burgan Banka’ın net karı 39.4 milyon TL oldu. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde Burgan Bank’ın aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 38 artışla 11.6 milyar TL’ye, nakdi kredileri yüzde 41 artarak 9.3 milyar TL’ye, toplam mevduatı yüzde 31 artış ile 6.1 milyar TL’ye yükseldi.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç; “Burgan Bank olarak, sağladığımız istikrarlı büyümemizi 2015 yılının 3. çeyreğinde net karımızı 39.4 milyon TL’ye çıkartarak devam ettirdik. Burgan Bank olarak müşteri odaklı yaklaşımımız ile sürdürülebilir karlılığı sağlamanın yanısıra bir kez daha sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik” dedi.
Dinç, yapılacak yatırımlarla müşterilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle teknoloji anlamında büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin şubesiz bankacılık kanallarını daha rahat kullanabilmesi için internet bankacılığımızı yeniliyoruz. Bankamızın temas ettiği tüm paydaşlarımızın mutlu olması, şubelerimizden memnuniyetle ve ihtiyaçlarına çözüm bularak ayrılmaları en büyük arzumuz. Bu yaklaşımla pek çok yatırım yapıyoruz. Bunu sağlamak için titizlikle çalışan ekibimiz sayesinde ‘müşterilerimizin ilk üç bankasından biri olma” hedefimize giderek daha çok yaklaşıyoruz. Özetle Burgan Bank, 2015’in son çeyreğini ve 2016’yı büyük bir başarı ve önemli yeniliklerle karşılıyor.”

Bonds & Loans Ödülleri sahiplerini buldu
Finansın oscarı olarak tanımlanan Bonds & Loans Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu. Etkinliğin organizatörü GFC (Küresel Finans Konferansları) Yönetici Direktörü Aveen Prasad, “Bu yılki ödüllere 100’den fazla anlaşma başvurdu. 13 ülkeden 3.000 kişi oy kullanarak, Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişimine olan küresel ilgiyi göstermiş oldu” dedi.
Otoyol A.Ş.’nin 4.65 milyar dolarlık Gebze-Izmir Karayolu Projesi, Yılın Proje Finansmanı Anlaşması ve Yılın Sendikasyon Kredisi Anlaşması ödüllerini kazanırken YDA’nın Dalaman Havalimanı Projesi, Yılın Ulaşım Finansmanı Anlaşması ve 200 milyon liralık tahvil ihracı, Yılın Yerel Bono Anlaşması ödüllerininin sahibi oldu.
Anlaşma düzenleyiciler arasında, İşbankası 5 kategoride birden ödül almaya hak kazanırken Garanti Bankası 4 farklı kategoride ödül aldı. Yıldız Holding, İngiliz United Biscuits’i satın almasıyla Yılın M&A/Satın Alma Finansmanı Anlaşması ödülünü kazandı. Vakıfbank, Yılın Uluslararası Bono Anlaşması ödülünü, Astaldi ve Turkeler’in Ankara Etlik Hastanesi projesi, Yılın Yapılandırılmış Finans Anlaşması ödülünü, Türk Hava Yolları, önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Yılın Ticaret ve İhracat Finansmanı Anlaşması ödülünü aldı.

Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, Rita Gunther McGrath’ı ağırladı
Yapı Kredi’nin Türkiye’de bankacılık sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştirmek vizyonu ile kurduğu Yapı Kredi Bankacılık Akademisi (YKBA) tarafından 6. kez düzenlenen Akademi Zirvesi, bu yıl Prof. Rita Gunther McGrath’ı ağırladı. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “Sektör için en iyi insan kaynağını yetiştirme vizyonu ile kurduğumuz Akademimiz bugüne kadar hem iç, hem dış olmak üzere sayısız kişiye eğitim verdi” dedi.
Prof. Rita Gunther McGrath, “Belirsizlik ortamında yönetim stratejileri” başlıklı konferansında şu bilgileri verdi: “Yakın zamana kadar bir kurumun stratejisini yaratmak yoğun bir analitik uğraş gerektirirdi. Strateji konusundaki bu düşünme şekli, pazara girişin daha zor olduğu ve çoğu firmanın sürdürülebilir bir rekabet avantajı yaratabildiği seri imalat çağında geliştirilmişti. Kuruluşların strateji bölümleri sektörün rakamsal verilerine kafa yorar, geleneksel rekabeti değerlendirir ve pazar paylarını karşılaştırırdı.
Dijital devrimin gelişi, hizmet sektörü ve globalleşmenin yükselişi ile birlikte pazara girişin önündeki engeller de ortadan kalktı. Bu gelişmeler doğrultusunda artık değişimi önplana alan, hızı vurgulayan ve en önemlisi de rekabetin sektör dışından da gelebileceğini kabul eden yeni bir stratejik düşünme modeline ihtiyacımız var.”

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 gerçekleşti
Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından dört yıldır düzenlenen ‘TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015’ Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk’ün katılımlarıyla gerçekleşti.
TÜYİD Başkanı Özge Bulut Maraşlı, yatırımcı ilişkileri mesleğinin gerektirdiği donanım ve iş ağını gözeterek, işbirliğine dayanan projelerin önemini ve birlikte çalışma kültürünün piyasalara yaratacağı katmadeğere odaklandı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç, “2013 yılında bir vizyon değişimi yaşandı. Sadece Borsa İstanbul'da değil, bütün sermaye piyasalarında İstanbul'un global bir finans merkezi olmasına yönelik olarak bir hazırlık başladı. Önce kanun değişikliği, ondan sonrada Borsa İstanbul'un yatay ve dikey entegrasyonu, buna ek olarak da teknolojik dönüşüm. Borsa İstanbul olarak biz de milli teknolojimizi geliştirerek bölgesel işbirliklerimizde pazarlayacağız" diye konuştu. Gecede, ikinci kez düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Apple TV’de ilk banka: Akbank
Apple Watch için Türkiye’nin en kapsamlı bankacılık uygulamasını sunan Akbank, özel tasarladığı Akbank Direkt uygulamasıyla da Türkiye’de Apple TV’de yeralan ilk banka oldu. Geçtiğimiz sene GSMA - Global Mobile Awards tarafından, “Yılın Uygulaması” kategorisinde “Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Uygulaması”, bu sene de Global Finance tarafından “Dünyanın En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması” seçilen  Akbank Direkt, Apple TV uygulamasını da hazırladı.
Akbank Direkt’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Oğuz konuyla ilgili şunları söyledi: “Müşterilerimiz, yaptığımız geliştirmelerle sunduğumuz yeni hizmetlerin keyfini çıkarırken yorumları ile de daha iyiye ulaşmak için daima bizi besliyor. Aldığımız yorumlar daha fazlası için bizi motive ederken farklı platformlarda kazandığımız ödüller de bizleri gururlandırıyor. iBeacon teknolojisiyle para çekme hizmetini ilk sunan, Apple Watch ile ilk ve tek para çektiren, 3D Touch teknolojisini kullanan ilk uygulama olan Akbank Direkt olarak yine özel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Apple TV için özel tasarladığımız Akbank Direkt uygulaması da bir ilk. Uygulamamızla Akbank müşterisi olma koşulu gerekmeksizin tüm yatırımcılar, Akbank Direkt ile Apple TV'den hisse senetleri piyasası ve döviz kurlarını takip edebilecek, BIST verilerini izleyebilecek ve görüntülü yatırım haberlerine ulaşabilecekler. Hisse senedi yatırımcıları, Apple TV üzerinde yatırım işlemlerine özel tasarlanmış ana sayfası ile dikkat çeken Akbank Direkt’e QR Kod ile girerek BIST100 verileri de anlık olarak Apple TV’den izleyebilecekler.”

ABank’tan Üç Para Birimli Mevduat Hesabı
ABank, yeni ürünü Üç Para Birimli Mevduat Hesabı’nı müşterileriyle buluşturuyor. Türk Lirası Amerikan Doları, Euro, Sterlin, Altın veya İsviçre Frangı döviz cinslerinden istenilen üç para birimi ile açılabilen ABank’ın Üç Para Birimli Mevduat Hesabı’nda seçilen döviz cinsleri arasında günlük işleyen faiz kaybedilmeden istenilen anda sınırsız adette para birimi değişikliği ve dönüştürme işlemi yapılabiliyor. Döviz piyasalarındaki hareketlilikten yararlanma imkanı sunan Üç Para Birimli Mevduat Hesabı’nda seçilen döviz cinsleri için hesap açılışında belirlenen faiz oranları, para birimleri arasında geçiş işlemleri yaparken kaybedilmediği, vade sonuna kadar geçerli olduğu için hem faizden hem kurdan kazanılıyor. 32-60 gün vadesi olan hesapta aynı gün içinde de birden fazla dönüştürme yapılabiliyor.

DenizBank’tan KOBİ müşterilerine emeklilik fırsatı
Esnafın ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştiren DenizBank KOBİ’lere destek olmayı sürdürüyor. Banka, Midi KOBİ işlem tarifesi kapsamında “emekli KOBİ fırsatları” konsepti ile paylaştığı kredi kampanyası ile yüzde 1.32 faiz oranlı krediyi esnafa sunarken hem SGK prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyen KOBİ’ye destek oluyor hem de emekli KOBİ’lerin ticari ihtiyaçlarını karşılıyor.
Emekli maaşını DenizBank’tan alan veya maaş alımını DenizBank’a devreden esnafın yararlanacağı bu avantajlı krediye DenizBank şubeleri, ESNAFE boşluk TCKN yazıp 3280’e SMS göndererek, Açıkdeniz İnternet Bankacılığı, Açıkdeniz ATM’leri ve Kobideniz Facebook hesabı üzerinden başvurulabiliyor. Kampanya ile ayrıca her bankacılık işlemi için ayrı ayrı ücret ödemekten bunalan esnafa günlük bankacılık işlemlerini içeren ve bankacılık işlem türü ile sıklığına göre farklılaşan Midi KOBİ işlem tarifesinden faydalanma avantajı da sağlanıyor.
DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, sundukları yenilikçi uygulamanın esnafın yüzünü güldüreceğine inandıklarını belirtti. Koçak şöyle devam etti: “DenizBank olarak KOBİ’lerimizin her türlü ihtiyacını yakından takip etmeye ve beklentilerinin ötesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yöndeki gayretlerimiz ile özel sektör bankaları arasındaki öncü konumumuzu sürdürüyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2015, 16:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner269

banner321

index

Advertisement