banner472

banner458

banner457

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar

Konjonktüre rağmen yüzde 10 büyüdü. TEB Faktoring hedefi tutturdu.

FİNANS 01.01.2017, 08:47 30.04.2022, 20:50
13304

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Tüm sıkıntılara rağmen TEB Faktoring olarak yüzde 10 büyümeyi sağladık. 2017 yılı içinde iyimser olamıyoruz. Ancak Türkiye’de faktoring sektörü yüzde 10 büyümeye odaklanacak, biz de sektör ortalamasında büyüme hedefliyoruz” dedi. Baydar, KOBİ’lere de; “Bilançonuzu iyi yönetin risk almayın” çağrısını yaptı.
Bu yıl 20. yılını kutlamaya hazırlanan TEB Faktoring, zorlu bir yıl olan 2016’yı yüzde 10 büyüme ile kapatıyor. 8 milyar dolar işlem hacmine ulaşacaklarını ve aktif büyüklüklerinin 1.6 milyar TL olacağını, karlılıkta ise 12 milyon TL’yi yakalayacaklarını öngören TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yatırım ve ticaretin azaldığı, karşılıksız çek ve problemli kredilerin arttığı bir dönem yaşadık ve yaşıyoruz. Tüm bu olumsuz konjonktüre rağmen TEB Faktoring olarak hedefimizi yakaladık ve yüzde 10 büyüme performansı sağladık. 2017 yılı için de iyimser bir tahminde bulunmak zor” diyor.
Türkiye’nin üretkenliği ve dinamizmi ile bugünlerin altından kalkacağına inandığını da kaydeden Baydar, şöyle konuşuyor: “Türkiye için yüzde 3 büyüme yeterli değil. Minimum yüzde 5-6 büyümeye ulaşmamız gerekiyor. Böylece refahımızı ve GSMH’mızı artırabiliriz. Bugün için bazı adımlar atılmalı. Dünyaya entegre olmuş bir ülkeyiz. Dünyadaki gelişmelerden bağımsız hareket edemeyiz. Ancak pozisyonlanabiliriz. Sağduyulu, kendi pozisyonunu dünyadaki gelişmelere göre düzeltip, etrafımızı korumakla mükellefiz. Dolayısıyla doğru politikalarla bugünlerin geride kalacağına ve büyüme oranımızın artacağına inanıyorum.”
Riski inşaat sektörü oluşturuyor
TEB Faktoring, ‘Dünyanın En İyi İhracat Faktoring Şirketi’ unvanını 5. kez almış bir şirket. Firma, ihracat faktoringinde ağırlıklı; tekstil, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ile kimyevi maddeler sektörü müşterileriyle çalışıyor. İç piyasada ise inşaat sektörü ile enerjinin ağırlığı var. Çağatay Baydar, inşaat sektörüne ilişkin ise önemli bir uyarıda bulunuyor: “Bankalarda olduğu gibi faktoring sektörünün problemli alacaklarında artış oldu. Sektör ortalaması yüzde 4.5 iken bu oran yüzde 6’ya çıktı. Bunun en önemli nedeni de inşaat sektöründen kaynaklandı. İhracat faktoringinde ise bugüne kadar sıkıntı yaşamadık. Muhabir şirketlerin garantisini kullandık.” TEB Faktoring’in geçmişte 6 bin olan müşteri adedi de dünyada bankacılık prensiplerinin uygulanması, yasa ve mevzuatlar nedeniyle 3 bin 500’e gerilemiş bulunuyor. Baydar, 2017’de müşteri adedinde de yüzde 10’luk artış hedeflediklerini belirtiyor. Banka ortaklı bir faktoring şirketi olarak Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) müşterilerinden daha fazla yararlanmak istediklerini kaydeden Baydar, “Bildiğimiz müşterilerde derinleşme arzumuz var. Zor bir dönem daha temkinli ilerleyip niteliğe ağırlık vereceğiz” diyor.
“KOBİ’ler bilançoyu doğru yönetsin

risk almasın”
Çağatay Baydar, 2017’nin kar yılı olmadığını belirterek KOBİ’lere şu çağrıda bulunuyor: “Mevcudu korumak ve risk almamak bu dönemin stratejisi olmalı. KOBİ’ler kendilerine uygun ürünü kullanmalı. Örneğin bu yıl kur riski var. KOBİ’ler kur riski taşımamalı. Ticari alacak riski taşımamalı. KOBİ’ler kısa vadeli finansman ile uzun vadeli yatırımlara girerek likitide riski taşımamalı. Bilançolarını doğru yönetmeli.”
İhracatta açık hesap engellenmeli
Faktoringi, Türkiye’nin 1. numaralı şirketi de kullanıyor. 5 çalışanı olan mikro bir işletme de. Sektörün lokomotifi ise KOBİ’ler. Reel ekonomiye destek verdiklerini aktaran Çağatay Baydar, “Bizim işimiz KOBİ’lere destek. Ancak ürünü doğru kullanmak gerekiyor. Faktoring ile alacak garantisi veririz, gerektiğinde tahsilat yaparız. İhtiyaç olduğunda finansman sağlıyoruz. Kanunumuz var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) tabiyiz. Kayıtlı ekonomiyi teşvik ederiz” diyor. Sektörün özellikle kanun koyucular tarafından desteklenmesi gerektiğini aktaran Baydar, özellikle ihracat faktoringinde sektörün büyük artı sağladığını belirterek şu noktalara değiniyor: “Çok önemli bir artımız var. İhracatta temel olarak garanti hizmeti veriyoruz. Endonezya’da hiçbir hammadde açık hesap satmıyor. Türkiye’de ise 142 milyar dolar ihracatın yüzde 65’i yani 100 milyar doları açık hesap. 100 milyar dolar hep riskli alacak. Hükümet, garantisiz ürün satışını engellemeli. Bunun için Eximbank sigortalarını artırmak zorunda. Geliştirmek zorunda. Faktoring teşvik edilmeli. Ürün ve hizmetinin karşılığını alamayan ihracatçı aynı zamanda ülkenin öz kaynağını  da erozyona uğratıyor.”
Sektör zenginleştirilmeli
TEB Faktoring’in 18 şubesi bulunuyor. Faktoring sektörünün yaygınlaşması için Anadolu’ya yaygınlaşması gerektiğinin altını çizen Baydar, “Reel ekonomiyi destekliyoruz. Banka ortaklı şirketler bölgeler vasıtasıyla bu ürünü tanıtmalı. Banka ortağı olmayan şahıs şirketleri de Anadolu’daki yüksek iş hacimli şehirlerde bölge ofisi açarak bu ürünü satmaya çalışmalı. Faktoring en fazla Marmara Bölgesi’ne yoğunlaşmış. Doğu Anadolu’da hiç yok. Ancak BDDK’nın burada teşvik edici rolü gerekli. Şube harcı almamalı. Daha serbest bırakmalı” bilgisini veriyor. Sektörün gelişimi açısından Eximbank reeskont kredilerin önemli bir artı sağladığını belirten Baydar, “Eximbank 200’ü aşkın ülkeye sigorta hizmeti veriyor. Sektör temsilcileri Eximbank garantisi kullanarak daha fazla ihracatı destekliyor” diyor. Mevzuatsal olarak da sektörün önünde bir takım engeller olduğunu paylaşan Baydar, bankalara sağlanan şüpheli alacak ayırma imkanından yararlanamadığını aktarıyor. Baydar, şöyle konuşuyor: “Bankadan aldığımız kaynağı reel ekonomiye aktarıyoruz. Ekonomiyi destekliyoruz, ihracatının yolunu açıyoruz. Devlet bizim önümüzü açmalı. Çünkü biz ticaretin artmasını sağlıyoruz. Devletten de özel bir ayrım istemiyoruz. Sadece başka kurumlara verilen hakların bize de verilmesini istiyoruz.” Ürünün yurtdışında 50-60 yıldır kullanıldığını ve İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde çok yaygınlaştığını ifade eden Baydar, ürünün dünyadaki kullanım örnekleri ile Türkiye’yi zenginleştirmek gerektiğini aktarıyor. Baydar, tedarikçi finansman platformunu bu noktada geliştirmek istediklerini belirterek dünyada bu sistemin çok iyi kullanıldığını aktarıyor.

Baydar 2. Kez FCI Başkanı

Bünyesinde 93 ülkeden 403 finans şirketini barındıran dünyanın en büyük faktoring organizasyonu Factors Chain International (FCI) Başkanlığına 2. kez seçilen TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, dünyada faktoring sektörünün reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. FCI üyelerinin reel sektöre 5 bin finans şirketi ile 300 milyar Euro finansman sağladığını aktaran Baydar, dünyada 51 bin çalışanı ile yaklaşık olarak 550 bin faktoring müşterisine hizmet veren FCI üyelerinin küresel GSMH’nin ortalama yüzde 4.2’sini gerçekleştirdiğini aktarıyor. 2017 yılı için ise tüm dünya için sıkıntılı olduğunu belirterek dünyada büyüklüğü 2.3 trilyon Euro olan sektörün bu yıl yüzde 5 büyüme gerçekleştirebileceğini açıklıyor.

Yorumlar (0)