banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

TEB KOBİ Bankacılığı dijital dönüşüme odaklanıyor

“KOBİ’lerin Danışman Bankası” anlayışında 13 yılı dolduran Türk Ekonomi Bankası (TEB) çalışmalarının sonuçlarını rakamlarına yansıttı. 2018’in ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre 66.1 milyar TL’lik kredisinin yarıya yakınını KOBİ’lere kullandıran TEB, bundan sonra ise dijital dönüşüme odaklanıyor.

FİNANS 01.07.2018, 08:58 30.06.2018, 02:17
21839
TEB KOBİ Bankacılığı dijital dönüşüme odaklanıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) değişimin bir tercih değil zorunluluk olduğu gerçeğinden yola çıkarak 2017 yılında stratejik dönüşümün startını verdi. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme gelecekte ekonomiye ve reel sektörde rekabete yön verecek. Bu gerçeklikle hem kendi servis ve hizmetlerimizi bu yönde dönüştürüyor hem de müşterilerimize bu alanda rehberlik etmeyi hedefliyoruz” diyor.
Dönüşümde müşteri ve segmentini çok iyi tanımak gerektiğinin altını çizen Boz, “Bankacılık iş modellerimizi ve hizmet kanallarımızı da geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken de yine odağımıza insanı alıyoruz. Çünkü bu dönüşümün anahtarının yine ‘insan’ olduğunun farkındayız” diye konuşuyor.
Turgut Boz, TEB’i bundan sonra “Değişen Dünyanın Müşterilerine Dijital Hizmetler Sunan KOBİ’lerin Danışman Bankası” olarak konumlandırdıklarını aktarıyor ve ekliyor: “Dijital değişim, dijital dönüşüm süreci çok dinamik bir yapı. TEB olarak dijital dönüşümler yapan, süreçleri kısaltan, veriyi daha fazla kullanıp işleyen, müşterinin hayatını direkt kolaylaştıran ve dünyaya hızlı bir şekilde tepki veren KOBİ Bankası olmayı amaçlıyoruz.” KOBİ Bankacılığı’nda TEB’in 13 yıllık yolculuğunda önemli başarılara imza attığını ve hedeflediği noktaya ulaştığını kaydeden Turgut Boz, 2018’den itibaren ise büyüme stratejisinde değişikliğe gideceklerini belirtiyor.

TEB KOBİ’leri Endüstri 4.0’a hazırlıyor
Turgut Boz’a göre sanayinin dijitalleşmesi (Endüstri 4.0) sürecini doğru uygulayabilirsek ekonomide bir sıçrama yaşayabileceğiz. Boz, KOBİ’lerin “Endüstri 4.0” sürecine adapte olabilmelerini kendilerine ödev edindiklerini belirterek şu noktalara değiniyor: “Son birkaç yıldır ‘KOBİ’lerin Danışman Bankası’ anlayışımızla KOBİ’leri rekabette öne çıkarma ve onların büyümesine destek olma amacıyla sunduğumuz hizmetlerimizi, Endüstri 4.0 sürecinde KOBİ’lerimizin teknolojik dönüşümüne de rehberlik edecek formata dönüştürmenin altyapısını hazırladık.
Firmalarımızı rekabette ön plana çıkarmak adına düzenlediğimiz TEB KOBİ Akademi çatısı altındaki eğitimlerimizle KOBİ’lerin küresel anlamda rekabet edebilmeleri ve Endüstri 4.0 sürecine adapte olabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda il il gezerek TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları düzenliyoruz. Büyükşehirlerimizde düzenlemeye başladığımız etkinliklerimizi üretimin kalbinin attığı sanayi bölgelerine de taşımaya başladık. KOBİ’lerimizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farkındalık sağlama amaçlı buluşmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Endüstri 4.0 Buluşmaları ile şimdiye kadar 6 ilde 2000’den fazla iş insanına farkındalık kazandırdık.”

Dijital teknolojilerin gelişimi KOBİ'nin tanımı ve kimliğini değiştiriyor
Önümüzdeki 20-30 yıl iş ve iş süreçlerine dair kilit değişimlerin görüleceği bir dönem. Sanal gerçeklik, data dünyası, giyilebilir teknolojilerle somutlaşmaya başlayan çıktılar, yapay zeka ve nano teknoloji gibi faktörlerin devreye girmesi üretim dünyasında ezberleri bozuyor. Sayısal kontrol mekanizmalarından beslenecek yeni bir yapılanmadan söz ediliyor. Pek çok işin insan gücüne ihtiyaç duyulmadan yapılacak olması ve işlerin otomatize edilmesi, üretim mekanizmalarının tam da ortasında oldukları için pek tabii ki en çok KOBİ’leri etkileyecek.
Turgut Boz, değişimi ve TEB’in çalışmalarını şöyle aktarıyor: “KOBİ’lerimizin büyüme süreçlerinde onlara destek olacak ‘ihtiyaçlarına göre şekillenmiş’ finansman modelleri ile desteklenmesi gerekiyor. Zira her bir ihtiyacın gereksinimi farklı şekilleniyor. Çoğunlukla KOBİ’lerin rekabet gücü elde edebilmesi için doğru finansman modelleri ile desteklenmesinin yeterli olduğu görüşü artık çok eskilerde kaldı. Burada ‘finans dışı hizmetler’ özellikle önemli. Çünkü finansmanın kullanımı konusundaki stratejik bilgi eksikliklerinin ortadan kaldırılması, elde ettikleri finansmanı nasıl kullanacaklarını etkileyecek. TEB olarak, finansal ürün ve hizmetlerimizi karmaşık süreçleri basitleştirmek, manuel operasyonel süreçlerini sistemlere yüklemek, analizler yapmak üzere modelliyoruz. Müşterilerimizin finansal döngülerini ve ihtiyaçlarını tanıyor; ardından potansiyellerini tanımlayarak kendi dinamiklerine ve segment ihtiyaçlarına uygun bankacılık çözümleri sunuyoruz.”
KOBİ’lere finansal destek vermenin yanında, bu kaynakları doğru kullanmak için rehberlik eden ayrıca teknoloji ve yeni trendler konusunda onlara rehberlik etmeyi hedefleyen bankaların rekabette öne çıkacağı öngörülüyor.
TEB’in bu çalışmaları gerçekleştirdiğinin altını çizen Boz, şu noktalara değiniyor: “KOBİ’lerle doğrudan temas kurduğumuz TEB KOBİ Akademi ile il il geziyor, KOBİ’lerin büyüme ve gelişme süreçlerinde kritik önemi olan konularda özel eğitimler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz.
TEB KOBİ Akademi çatısı altında şimdiye kadar KOBİ’lere yönelik olarak düzenlediğimiz 113 etkinlikte 26.000’i aşkın iş insanına bilgi aktardık. TEB Kadın Akademisi ile ise işletme sahibi kadınlara özel ayrıştırarak düzenlediğimiz 17 ildeki toplam 25 eğitim etkinliği ile 3000’e varan kadın patrona ulaştık. Klasik bankacılık formasyonundan çıkararak iki yıl boyunca verdiğimiz özel eğitimlerle TEB KOBİ Danışmanlığı programımız kapsamında birer iş yönetim uzmanına dönen müşteri temsilcilerimizin sayısı 600’e ulaştı. Uzmanlarımız KOBİ’lerle birebir iletişime geçerek onlara rehberlik etmeye, işletmelere yönelik analiz raporları hazırlamaya devam ediyor. Raporlar ışığında verimlilik artışından pazarlamaya, ihracattan tasarrufa kadar bir şirketin büyümesi için gerekli tüm konularda KOBİ’lere ücretsiz yol gösteriyor.”

Yorumlar (0)