banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

TSKB sürdürülebilir kalkınmaya odaklı faaliyetleriyle büyümesini sürdürüyor

Kuruluşunun 71. yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, kalkınma bankacılığı sorumluluğu ve yenilikçi ürün gruplarıyla pandemi sürecinde ekonomiye katma değer yaratmaya devam etti.

FİNANS 01.03.2021, 00:01 29.03.2021, 15:24
23479
TSKB sürdürülebilir kalkınmaya odaklı faaliyetleriyle büyümesini sürdürüyor

Aktif büyüklüğünü yüzde 24 artışla yüzde 51.5 milyar TL’ye çıkararak müşterilerine nitelikli çözümler sundu.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın, (TSKB) toplam aktif büyüklüğü 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 51.5 milyar TL’ye ulaştı. Toplam nakdi ve gayrinakdi kredi portföyü aynı dönemde yüzde 22.5 büyüme kaydederek 44.1 milyar TL oldu. Aktif kalitesini korurken karlılığı güçlü tutmaya devam eden bankanın yıllık net dönem karı ise 732.8 milyon TL’ye ulaştı.
TSKB Genel Müdürü Ece Börü, ülkenin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınması için kurumsal krediler, proje finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleriyle değer üreten bir misyon bankası olduklarını söyledi. 2020 yılında pandemi döneminin beraberinde getirdiği güçlüklere rağmen, sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme faaliyetleri, yenilikçi ürün ve hizmetlerle iş ortaklarına ve ülke ekonomisine desteklerini sürdürdüklerini kaydeden Börü, şunları söyledi: “Kalkınma bankacılığı sorumluluğumuzla, tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim içinde olduk ve iş birliklerimize devam ettik. Geçtiğimiz yıl tüm faaliyet alanlarımızda çevresel, sosyal ve yönetişim bağlantılı inovatif ürünlerin öne çıktığı bir yıl oldu.  2020 yılında, başta yenilenebilir enerji ile fırsat eşitliği projeleri olmak üzere çeşitli sektörlere sağladığımız yeni finansman tutarı 1.3 milyar doları aşarken, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) merkeze alarak, pozitif çevresel ve sosyal etki yaratan projeleri finanse etmeye devam ettik.”

Çevre, enerji, verimlilik ve kadın istihdamı öncelikli
TSKB’nin 2020’de özel sektör müşterilerinin uzun vadeli kaynak ihtiyaçlarına etkin çözümler üretme misyonuyla uyumlu olarak çeşitli sektörlere sağladığı yeni finansman tutarı 1.3 milyarı doları aştı. Ece Börü, “Kredi portföyümüzün yüzde 74’ü çevre, yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, kadın istihdamı gibi çevresel ve sosyal yatırımlardan oluşuyor. Elektrik üretimi, portföyümüz içerisinde yüzde 38 ile en büyük paya sahip ve bu payın yüzde 88’i yenilenebilir enerji projelerinden oluşuyor” dedi. Börü, kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi ve kadın çalışanlara sağlanan hakların kurumsallaşması amacıyla yürüttükleri ‘Kadın İstihdamı Kredi Programı’ kapsamında; tekstil, otomotiv, metal, makine, plastik/ambalaj, kimya, perakende, sağlık, gıda ve eğitim gibi pek çok farklı sektöre ulaştıklarını açıkladı.

Yenilikçi ürün ve hizmetler
Üretim dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne hem yenilikçi finansman modelleri hem de uzmanlıklarıyla somut katkı verdiklerini duyuran Ece Börü, şu bilgileri verdi: “Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konmuş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) tümüne odaklanıyor, kendimize ölçülebilir hedefler koyarak SKA’lara katkımızı haritalandırıyoruz. İklim değişikliği ve istihdamda fırsat eşitliği ise en önemli gündem maddelerimizi oluşturuyor. Son dönemde hayata geçirdiğimiz yenilikçi adımlar aslında bu bakış açımızın en güzel örneklerini oluşturuyor:
SKA Kredi Modeli’yle firmaların sosyal, ekonomik, çevresel konularda öz değerlendirmesini yapıyor, aksiyon planları geliştiriyoruz. Yaratılan olumlu etkiye bağlı olarak finansman maliyetlerinde iyileştirme olanağı getiren bu model sayesinde pek çok müşterimize sürdürülebilirlik alanında dönüşüm fırsatı yaratıyoruz.
Yenilikçi sürdürülebilirlik kriterlerini tüm bankacılık modelimize entegre ettiğimizi gösteren en güncel örnek ise yakın zamanda yatırım bankacılığı alanında gerçekleşti. Türkiye’de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası (Sukuk) ihraçlarının ardından, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği’nin 4 temel standardına uygun olarak, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de kapsayacak şekilde Türkiye’de ilk Sürdürülebilir Sukuk ihracı aracılığını gerçekleştirdik.
2020 yılı Mayıs ayında Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) risk rating skorumuzla Türkiye’de en iyi, dünyada ise 372 banka arasında yüzde 2’lik dilimde yer aldık. Sonrasında ESG rating notumuza endeksli kulüp kredi anlaşmamız ile sürdürülebilirlik alanında öncü uluslararası bankalardan kaynak sağlayan ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşadık.
2021 yılına Sürdürülebilir Eurobond ihracımızla başladık. Yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonlarının yoğun ilgi gösterdiği 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ihracımız 6 katın üzerinde yatırımcı talebi aldı.
Özel sektör firmalarına dönük “Kadın İstihdamı Kredi” programımızla kısa sürede çok önemli katma değer yarattık. Son 4 yılda programa dahil ettiğimiz firmalarda kadın istihdamı sayısı yüzde 15 oranında, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışı ise yüzde 30 oranlarına ulaştı.”

Yeşil Kuğu Platformu iklim krizine farkındalık yaratıyor
Avrupa Birliği, “AB Yeşil Mutabakatı” ve “AB Taksonomisi” ile iklim politikalarını çeşitlendiriyor. Ece Börü, ülkemizin şekillenen yeni AB politikaları ışığında mevcut pozisyonunu kaybetmeden ilave faydalar sağlayabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Börü, “Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde; sürdürebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki en büyük engel olan iklim krizine karşı ortak hareket etmek amacıyla, ‘TSKB Yeşil Kuğu Platformu’nu kurduk. İklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri ifade eden ‘yeşil kuğu’ kavramına dikkat çeken bu platformla iş dünyası, kamu, STK’lar, üniversiteler ve medya ile beraber sorumluluk alarak çözüm yolunda somut adımlar atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
2020 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) odağına alan yeni bir kredi modeli hayata geçirdiklerini hatırlatan Ece Börü, şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında hizmet veren iştirakimiz ESCARUS tarafından geliştirilmiş SKA Değerlendirme Aracı ile 17 adet SKA kapsamında firmaların faaliyetlerine ve performansına ilişkin öz-değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirme ışığında, firmalar için boşluk analizi gerçekleştirerek gelişim alanlarını belirliyor ve SKA’lara ilişkin aksiyon planları oluşturuyoruz. Yaratılan olumlu etkiye bağlı olarak, müşterilerimize finansman maliyetlerinde iyileştirme olanağı getiren bu model sayesinde pek çok firmada sürdürülebilirlik alanında dönüşüm fırsatı yaratmayı hedefliyoruz.”

Yatırım Bankacılığı performans yüksek
Yatırım bankacılığı alanında 2020’nin tüm zorluklarına rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Ece Börü, “Global belirsizliklerin azalması ile birleşme ve devralmalar alanında daha çok yabancı yatırımcıyı Türkiye pazarında göreceğimizi düşünüyoruz” dedi. Börü, bu yıl toparlanmanın özellikle orta ölçekli şirketler tarafında devam etmesini ve hem işlem hacmi hem de işlem sayısı olarak 2021’in 2020’den daha iyi olmasını beklediklerini söyledi.  Halka arz alanında ise 2020’nin ikinci yarısında küresel risk iştahının arttığını hatırlatan Börü, “Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 2019 yıl sonundaki 1.2 milyon seviyesinden, 2020 Kasım sonu itibarıyla 682 bin kişi artarak yaklaşık 1.9 milyona ulaştı. Bu sayede yerli yatırımcı ilgisi borsa için büyük bir itici güç oldu ve hem halka arzlara ilginin artmasında hem de endeksin artışında çok önemli bir rol oynadı. 2020 yılında son çeyrek itibarıyla orta ölçekli halka arzların başlamasıyla bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2021 yılında üzerinde çalıştığımız halka arzları piyasa koşullarının da destekleyici olması halinde başarı ile tamamlamayı umuyoruz” diye konuştu.

KOBİ’ler ayrıca desteklenecek
Toptancı Bankacılık (Apex Bankacılığı) modeli ile KOBİ’lerin Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yatırım projelerini bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri üzerinden dolaylı olarak kredilendirdiklerini söyleyen Ece Börü, bu sayede APEX kredilerinde finans sektörü oyuncularının aracılığı ile son 3 yıl içerisinde 1.371 KOBİ’ye ulaştıklarını ve ilave 875 istihdam sağladıklarını duyurdu. Börü, şunları anlattı: “Bankamız tarafından sağlanan global fonların kriterlerine göre değerlendirilen ve finanse edilen KOBİ’ler; teknoloji güncelleme yatırımlarından kapasite artırımına, enerji verimliliğinden çevre projelerine kadar pek çok alanda yatırımlarına finansman sağlama imkanı buluyor. Tüm bunlara ek olarak, bu yılın başında ihraç ettiğimiz sürdürülebilir tahvilimizden sağladığımız fonla doğal afetlerden ve COVID-19’dan etkilenen KOBİ’leri ayrıca destekleyebileceğiz.”

Yorumlar (0)