banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

TSPB’nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 5. Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül Töreni, İstanbul’da gerçekleştirildi.

FİNANS 01.10.2020, 00:01 31.10.2020, 09:11
23685
TSPB’nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu

Yeni TSPB Başkanı Tevfik Eraslan, Başkan Vekili İbrahim Halil Öztop seçildi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 5’inci Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül Töreni, İstanbul’da düzenlendi.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof.Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla’nın yanı sıra sektör temsilcileri katıldı. 
Yeni Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan, Başkan Vekilliğine İbrahim Halil Öztop seçildi. Eraslan, bayrağı Dr. Alp Keler’den devraldı.
Yatırımcıları korumak için önemli adımlar atıldı
Toplantının açılış konuşmasını yapan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, son dönemde yönelimin arttığı sermaye piyasalarındaki bu gelişmelerin gurur verici ve sevindirici olduğunu söyledi: “Bu aynı zamanda sorumluluklarımızın da bir o kadar arttığını gösteriyor. Sektörümüzün hukuki ve teknolojik altyapısını, güvenliğini ve yatırımcı dostu kimliğini güçlendirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu gelişmelere paralel olarak oluşan ihtiyaçla uyumlu bir şekilde Şubat ayında gerçekleştirilen kanun değişikliği ve birçok ikincil düzenleme ile sermaye piyasalarımızı güçlendirecek önemli adımlar atılmıştır.”
Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ağustos sonu itibariyle yurtiçinde tedavülde bulunan özel sektör borçlanma araçlarında reel sektörünün payının yüzde 8.8 seviyesinde kaldığının görüldüğünü belirtti: “Son değişikliklerle sisteme kazandırılan borçlanma aracı sahipleri kurulu ve teminat yönetim sözleşmeleri sayesinde, fon sahiplerinin şirketleri daha güvenli bir şekilde değerlendirmeleri, finansmana ihtiyaç duyan şirketlerin risk primlerinin düşmesi ve reel sektörün borçlanma araçlarındaki payının artması amaçlanmaktadır. Diğer bir yenilik olan ve özellikle aracı kurumlarımız tarafından talep edilen proje finansmanı yöntemi ise altyapı, yenilenebilir enerji vb. gibi projelere uzun vadeli alternatif finansman olanağı sağlayacaktır. Bu imkân, sermaye piyasalarının reel sektörü fonlamadaki payını artıracak ve ülkemiz kalkınmasına doğrudan katkı sunacaktır. Öte yandan, kanun değişikliği ile yatırımcıları korumak adına çok önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Piyasa bozucu eylemlere uygulanan idari para cezaları ile bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına yönelik hapis cezaları artırılmıştır. Ayrıca, sermaye piyasaları yoluyla sağlanan fonların yatırımcılara vaat edildiği gibi kullanılması için önemli kriterler getirilmiş ve kullanılmadığı takdirde SPK’nın ilgili işlemi geri alabilmesinin önü açılarak azınlık pay sahiplerinin haklarının daha etkin korunması hedeflenmiştir.”
Değişimler, sorunların çözümüne odaklı: Taşkesenlioğlu, SPK tarafından yapılan çalışmalara da değindi: “Benzer şekilde, önemli nitelikteki işlem tanımı sadeleştirilmiştir. Yatırımcıların çıkarları doğrultusunda, şirketlere özgü önemli nitelikte işlemlerin belirlenmesine imkân sağlanmış ve halka açık şirketlerin mevzuata uyum maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Son olarak ise pay tebliğinde yaptığımız bir değişiklik ile şirketler üzerinde önemli etkiye sahip ortakların bir yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ve sermayenin yüzde onunu aşan pay satışları kurulun onayına tabi tutulmuştur. Bu sayede şirketlerin sahiplik ve yönetim dengesinin korunması ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilginin diğer ortaklara zamanında duyurulması amaçlanmaktadır. Altını çizerek belirtmek isterim ki yapılan değişikliklerin tamamı mevcut uygulamalarda piyasada karşılaştığımız sorunların çözümüne odaklı, proaktif yaklaşımın doğal bir sonucudur.”
“Aracı kurumlar kapasitelerini ve hizmet çeşitliliklerini artırmalı”: Aracı kurumların 2020 yılı ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarında dönem kârlarını yüzde 50 artırarak 1.4 milyar TL’den 2.1 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sektördeki büyüme ile uyumlu olan bu artıştan memnuniyet duyduklarını dile getirdi: “İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumların kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmaları en büyük arzumuzdur. Mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu yüzden istenilen seviyelere ulaşılabilmesi adına, aracı kurumların, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi sektörün rekabetçiliğini ve seviyesini yükseltecek alanlara daha fazla ilgi göstermeleri ve faaliyetlerini çeşitlendirmeleri gerektiği açıktır. Özellikle, halka arz arayışında olan şirketlerin doğru bir şekilde yönlendirilmeye ve bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Aracı kurumların bu şirketlerle yakın temas halinde olması ve süreçlerine katkı sağlamaları reel sektörün ve piyasamızın geleceği için çok değerli olacaktır.”
Yetkisiz kişi ve kurumlara yakın takip: Taşkesenlioğlu, yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu vurguladı: “Özellikle son dönemde pay piyasalarında işlem yapmaya başlayan yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle SPK olarak başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz.”
“Etkin faaliyetlerimizle sektöre öncülük ettik”
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı öncesi konuşan TSPB Başkanı Dr. Alp Keler (CFA-Chartered Financial Analyst-Yetkili Finansal Analist), rekorların kırıldığı bir dönemde Birlik olarak önemli çalışmalara imza atmanın onuru ve mutluluğunu yaşadığını söyledi: “Birlik olarak Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını ve bunu gerçekleştirmenin yolunun yatırımcı sayısının artması ile mümkün olabileceğini her fırsatta dile getirdik. Türkiye’de yatırım iklimini güçlendirmek, etkin sermaye piyasası kültürü oluşturmak amacıyla Birlik olarak eğitimden iletişime, yayın ve raporlardan vizyon toplantılarına, kongreden Türkiye’nin İlk Sermaye Piyasası Hackathonu Serathon-in’e kadar çok yönlü ve yenilikçi faaliyetlere imza attık. Bu faaliyetlerimizle sektöre öncülük ettik.”
“Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü ikiye katlandı”: Keler, “Faizlerin düşmesi nedeniyle alternatif getiri arayışının yanında, sermaye piyasalarında artan dijital olanaklar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımının etkisiyle son iki yılda gerek fon endüstrimiz gerekse yatırımcı sayıları anlamında tarihi rekor büyümeler yaşadık. 2018 yılı sonunda 193 milyar TL olan emeklilik, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve bireysel portföy yönetimi ile birlikte kurumsal yatırımcıların portföyü ikiye katlanarak (yüzde 109) Temmuz ayı sonunda 404 milyar liraya ulaştı” dedi. Keler, hisse senedi tarafında yatırımcı sayısında da tarihi rekorların kırıldığına dikkat çekti: “2018 Haziran’ında 337 bin olan hisse senedi piyasasında aktif işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, 583 bin artarak bu yılın Haziran sonunda 920 bine ulaştı. Son bir yılda ise aktif yatırımcı sayısı 450 bin arttı. Ülkemizin Borsa tarihi boyunca sağlanan aktif yatırımcı sayısının 2 katına yakın aktif yatırımcının son iki yılda hisse senedi piyasasına geldiğini görüyoruz. Bakiyeli yatırımcı sayısı üzerinden baktığımızda ise uzun yıllar 1 milyon kişi bandında yer alan yatırımcı sayısının bu yılın Temmuz sonunda 1 milyon 617 bini aştığını görüyoruz. Her iki kategoride de yatırımcı sayılarındaki artışın tarihi rekor olduğunun altını çizmek isterim.”
“Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 194 büyüdü: 2018 yılı sonunda 57 milyar TL olan yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün bir buçuk yılda yaklaşık üç katına (yüzde 194) çıktığının kaydeden Keler, yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün bu yılın Temmuz sonunda 167 milyar liraya yükseldiğini anlattı. Keler, aynı dönemde devlet katkısı ve otomatik katılım sisteminin devreye girmesiyle emeklilik yatırım fonlarının yüzde 63 büyüyerek Temmuz sonunda 152 milyar liraya ulaştığını aktardı: “Bu dönemde bireysel portföy yönetim ise yüzde 56 büyüyerek 35 milyar TL’ye çıktı. Aynı dönemde yatırım ortaklıkları ise yüzde 140 büyüyerek 49 milyar TL’ye ulaştı.”
Halka açık şirketlerin piyasa değeri yüzde 76 arttı: Keler, “Hisse senedi tarafına baktığımızda halka açık şirketlerimizin 2018 sonunda 795 milyar TL olan piyasa değerinin yüzde 76 artarak bu yıl Ağustos sonu itibariyle 1.4 trilyon liraya çıktığını görüyoruz. 2018 yılı sonunda 72 milyar TL olan özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değeri ise yüzde 53 büyümeyle 110 milyar TL’ye çıktı” dedi. 
TSPB yeni Yönetim Kurulu
• Erhan Topaç (Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Esen Pamir Karagöz (QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Mustafa Selim Yazıcı (TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Serdar Sürer (Türkiye Halk Bankası A.Ş.)
• İbrahim Halil Öztop (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.)
• Tevfik Eraslan (İş Portföy Yönetimi A.Ş.)
• Alim Telci (RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.)
• Hakan Gedikli (Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
• Encan Aydoğdu (Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)
• Dr. Şule Korkmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
• Taliye Yeşilürdü (Bağımsız Yön Krl Üyesi)
TSPB yeni Denetleme Kurulu:
• Ekrem Kerem Korur (Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.)
• Yılmaz Arısoy (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Cemil Cem Önenç (Denizbank A.Ş.)
• Murat Onuk Arz (Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.)
• İhsan Gökşin Durusoy (Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
TSPB yeni Disiplin Komitesi Üyeleri:
• Erkan Ünal (Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
• Ömer Eryılmaz (Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.)
• İzzet Şahin (Anadolubank A.Ş.)
• Muammed Emin Özer (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.)
• Nazlı Yılmaz (Doğuş GYO A.Ş.) “İlk önce; İstanbul Finans Merkezi” TSPB yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğuna dikkat çekti: “Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim.” Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödülleri verildi Bu yıl 5.’si yapılan sermaye piyasaları ödüllerinde 8 kategoride 42 ödül sahiplerini buldu.  Sermaye piyasasına hizmet onur ödüllerinin ilki, 8 Ekim 2018’de hayatını kaybeden sermaye piyasalarına eğitim alanında büyük katkıları olan Dr. Yaşar Erdinç’e, ikincisi ise sektör duayenlerinden merhum Zeki Döşlüoğlu’na ithaf edildi.
Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülleri
• Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü-2019-Dr. Yaşar Erdinç
• Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü-2019-Zeki Döşlüoğlu
• Sermaye Piyasasına Hizmet Özel Ödülü-2019-Borsa İstanbul A.Ş. / TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı
Sermaye Piyasası Basın Ödülleri
• Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü-2019-Gökhan Şen
• Sermaye Piyasası Haberi Ödülü-2019-Rahim Ak
• Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü-2019-Küresel Piyasalar-Bloomberg HT- Barış Esen
Özel ödüller
• En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi-2019-Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu-Ak Portföy Yönetim A.Ş.
• Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Minik Eller Kod Yazıyor-QNB Finansbank A.Ş.
• Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Kadın Girişimciler Akademisi-Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Tohum Otizm Vakfı İş Birliği-Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aracılık kategorisi
• Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-HSBC Bank A.Ş.
• Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-HSBC Bank A.Ş.
• Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası-İşlem Hacmi Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası-Pazar Payı Artış Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2019-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Finansman İşlemleri kategorisi
• Pay İhracına Aracılık Lideri-2019-Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2019-Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri-2019-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019-Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri-2019-ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yönetim kategorisi
• Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2019-İş Portföy Yönetimi A.Ş.
• Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
• Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
• Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
• Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
• Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri-2019-Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
• Yatırım Fonları Getiri Lideri-2019-Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.-Tacirler Portföy Değişken Fon
• Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2019-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
• Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.-Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Saklama kategorisi
• Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2019-Citibank A.Ş.
• Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri-2019-Anadolubank A.Ş.
Yatırım Ortaklığı kategorisi
• MKYO Piyasa Değeri Lideri-2019-İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• MKYO Net Aktif Değeri Artış Lideri-2019-Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• GYO Piyasa Değeri Lideri-2019-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2019-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• GSYO Piyasa Değeri Lideri-2019-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
• GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri-2019 -Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yorumlar (0)