banner345

12 ayda 24 yurtdışı temsil

“21. Avrasya Ekonomi Zirvesi, ‘teknoloji ile siyaset’i karşı karşıya getiren ikilemi konu alacak”

HABER 01.01.2018, 08:41 29.12.2017, 17:50 KobiEfor
5534
12 ayda 24 yurtdışı temsil
Marmara Grubu Vakfı ile sivil toplum alanında 2017 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendiren bir mülakat yaptık.
Dr. Akkan Suver’le bu mülakatta, 2017 yılındaki yurtiçi ve yurtdışı 
etkinliklerini ve gelecek yıl gerçekleşecek 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni ve 2018 yılının ekonomisini konuştuk.

“Türkiye'nin büyümesi için sayısız imkan var”

KobiEfor:
Sayın Suver, siz Marmara Grubu Vakfı olarak yıllardır yurtdışında ülkemizi sivil toplum kimliğinizle temsil eden bir kuruluşun başkanısınız. Geride bıraktığımız 2017 yılında nerelere gittiniz?
Akkan Suver: Marmara Grubu Vakfı olarak gerek ben, gerekse de arkadaşlarım 2017 yılı içinde yurtiçinde olsun, yurtdışında olsun birçok seyahate katıldık. Ben 2017 yılında üç defa Azerbaycan’a, üç defa da Karadağ’a gittim. Arkadaşlarımla birlikte üç defa da Çin Halk Cumhuriyeti’nde Marmara Grubu Vakfı’nı temsil ettik. Sırayla belirtmek gerekirse geçen Ocak ayı içinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne arkadaşlarım Dr. Fatih Saraçoğlu ve Engin Köklüçınar’la bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı sayın Mustafa Akıncı tarafından kabul edildik. Şubat ayında Azerbaycan’daydık. Arkadaşımız Engin Köklüçınar’ın benim hakkımda kaleme aldığı kitabının Azericesi’nin yayınlanması münasebetiyle Bakü’de yapılan tanıtım toplantısına Engin Köklüçınar, Şamil Ayrım ve Cengiz Güldamlası ile birlikte katıldık.
Mart ayında Azerbaycan’da gerçekleşen 5. Global Forum’a konuşmacı olarak Şamil Ayrım arkadaşımla birlikte katıldım. Gene Mart ayında Polonya’nın Krakow şehrinde tertiplenen düşünce kuruluşlarının birlikteliğine misafir konuşmacı olarak iştirak ettim.
Nisan ayında Karadağ’daydım. Arkadaşlarım İbrahim Aksoy ve Bahadır Aksoy’la birlikte Karadağ’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette Cumhurbaşkanı Sayın Filip Vujanoviç tarafından kabul edildik.
Mayıs ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde tarihi İpek Yolu’nun Cumhurbaşkanları İmza Töreni’ne katıldım. Gene Mayıs ayı içinde Slovenya’da Life Learning Academy’nin geleneksel toplantısına arkadaşlarım Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Gezmiş, Elif Yanardağ ve Müjgan Suver’le birlikte konuşmacı olarak katıldım.
Haziran ayında Arnavutluk Cumhurbaşkanı sayın Bujar Nishani büyük bir jest göstererek bana Arnavutluk Devleti’nin Arnavutluk Devlet Nişanı madalyasını verdi. Bu güzel günümde eşim Müjgan Suver, arkadaşlarım; Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Gezmiş, Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Cafer Okray, Şen Okray, Yalçın Sönmez, Nurdan Sönmez, İbrahim Aksoy ve Emel Aksoy beni yalnız bırakmadılar ve müstesna sevincimi paylaştılar.
Eylül ayında Makedonya’daydım. Ali Rıza Arslan, Müjgan Suver ve Makedonya’nın İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette Cumhurbaşkanı sayın Gjorge Ivanov tarafından kabul edildik.
Ekim ayında önce arkadaşlarım Şamil Ayrım ve Fatih Arslan’la birlikte Moğolistan’a gittim. Moğolistan Cumhurbaşkanı sayın Khaltmaagin Battulga tarafından da kabul edildiğimiz bu ziyaret, Türk basınında büyük ilgi uyandırdı. Gene Ekim ayında Kosova’ya gerçekleştirdiğimiz bir ziyarette Cumhurbaşkanı sayın Hashim Thaci tarafından kabul edildik. Ziyarette arkadaşlarım Şamil Ayrım ve İbrahim Aksoy da hazır bulundular. Gene Ekim ayında Karadağ’a bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyarette yeni kurulan hükümetin bakanlarıyla görüşüp onları 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet ettim.
Kasım ayında beş yurtdışı seyahat gerçekleştirdim. Önce arkadaşlarım Şamil Ayrım ve Cafer Okray ile birlikte Moldova ve Gagavuzya’ya gittik. Burada Başkan Irina Vlah tarafından kabul edildik. Daha sonra arkadaşım Ali Rıza Arslan’la birlikte Avusturya’ya gerçekleştirdiğimiz seyahatte, uluslararası alanda sivil toplum çalışmalarımdan dolayı Viyana Ekonomik Forumu tarafından 2017 Yılı Partnerlik Ödülü’yle mükafatlandırıldım. Daha sonra dünya sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği Pekin NGO Toplantısı’nda ülkem Türkiye’yi temsil ettim. Burada yaptığım sunumla barışın önemini vurguladım. Gene Kasım ayında Belçika’da separatizm-ayrımcılık konulu uluslararası toplantıda hem konuşmacı hem de moderatör olarak görev yaptım. Bu toplantıya arkadaşım Şamil Ayrım’la birlikte katıldım. Ayın sonunda Müjgan Suver’le birlikte gittiğimiz Karadağ’da Bar şehrinde gerçekleşen uluslararası zeytin şenliklerine katılarak, barış ve diyalog konulu bir tebliğ sundum.
Aralık ayında ise Azerbaycan’a giderek 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile ilgili sunumlar yaptım. Hâsılı 12 ayda on sekiz dış gezi gerçekleştirerek ülkemin sivil toplum alanındaki temsilcisi oldum.
Bütün bunlar benimle gerçekleşen ziyaretler. Arkadaşlarımın Marmara Grubu Vakfı’nı temsilen yurtdışında gerçekleştirdikleri ziyaretlere gelince Ocak ayında; Şamil Ayrım ve Dr. Fatih Saraçoğlu Romanya’da New Strategy Center’da birlikte Karadeniz’de güvenlik üzerine tebliğ sundular.
Haziran ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nde tertiplenen Genç NGO’lar Toplantısı’na Fatih Arslan, Marmara Grubu Vakfı adına katıldı ve gerçekleştirdiği iki sunumla büyük takdir topladı.
Ekim ayında Ali Rıza Arslan arkadaşımız Özbekistan’a gerçekleştirdiği seyahatte devlet yetkililerine 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni anlattı. Gene Ekim ayında; Bosna Hersek Devlet Sekreteri Mehlika Mahmutbegovic’in resmi daveti üzerine Müjgan Suver ve Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu, Bosna Hersek’e bir ziyaret gerçekleştirdiler.
Kasım ayında ise Şamil Ayrım arkadaşımız Azerbaycan’da tahsilini Türkiye’de tamamlamış gençlerin misafiri olarak Bakü’deydi. Gençler, Şamil Ayrım arkadaşımızı plaketle onurlandırdılar. Gene Kasım ayında Dr. Fatih Saraçoğlu arkadaşımız Romanya’nın Bükreş şehrinde uluslararası Levantenler toplantısına katılarak, tebliğ sundu.
Bu bir Türk sivil toplum kuruluşunun bir yılda gerçekleştirdiği büyük bir başarıdır. Hasılı toplam olarak on iki ayda Marmara Grubu Vakfı olarak 24 yurtdışı seyahat gerçekleştirdik. Bu başarı ise benim değil arkadaşlarımın eseridir.

KobiEfor: Her yıl büyük başarı ile Avrasya Ekonomi Zirvelerini gerçekleştirmektesiniz. Bu yıl ne gibi farklılıklar ortaya koymayı tasarlıyorsunuz?
Akkan Suver: Takdir edersiniz ki bir sivil toplum kuruluşu için aralıksız yirmi bir yıldır bir etkinliği yaşatmak hiç de kolay değildir. Marmara Grubu Vakfı bir sivil inisiyatif olarak yirmi yıldır en az kırk ülkenin yüksek düzeyde katılımı ile Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni tertiplemektedir. Avrasya Ekonomi Zirveleri uluslararası alanda kabul gören bir prestij birlikteliğidir. Bu birliktelik bir gelenek halinde dünden bugüne intikal etmektedir.
Bu yıl tertipleyeceğimiz 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde çağımızın yaşamakta olduğu ikilemi gündeme getirmek istiyoruz. Bu ikilem her gün başını alıp giden bir teknoloji ile dar bir çerçevede yaşamını sürdüren siyaseti “Teknoloji Versus Politika” başlığıyla tartışmaya açacağız.
Alışılmış gündelik yaşamımızı sürdürürken insanlığın artık dördüncü sanayi devrimini içselleştirmeye başladığını görüyoruz.
Dünya baş döndürücü bir hızla, yıkıcı bir dönüşümden geçiyor. İnsanlık için her şey değişiyor. Bu dönüşümün en belirleyici nedeni şüphe yok ki dijital teknolojiler… İnsanların yaptığı işleri üstlenecek olan yapay zekaya sahip robotların, var olan verilerden sonuçlar çıkarıp kendileri karar verip uygulamaya geçebileceğini, bunun insanlığa etkilerini tartışmaya başladık bile...
3D teknolojileri ile donatılmış sürücüsüz akıllı arabalarda, evlerde, bürolarda yaşayacak olmamız bizi şaşırtmıyor. Nano ve bioteknolojilerin hayatımızı sil baştan değiştireceğinin bilincindeyiz. Akıllı üretim sistemleri, akıllı evler, akıllı şebekeler, akıllı şehirler ve akıllı devlet... Tüm bu akıllı sistemlerin sosyal ağlar ve e-ticaret kanalları ile oluşacak ağın ekonomiyi ne kadar etkileyeceğini düşünebiliyor musunuz?
Teknik bir devrimin kenarında olduğumuzu görüyor ve uzun vadeli bir dünyada, kısa vadeli düşünmenin artık işe yaramadığını kavrıyoruz.
“Geleceğe hoş geldin!” diyebilmek, dönüşümün dışında kalmamak için önce kendimize bazı soruları da sormamız gerekiyor. Dördüncü sanayi devrimi ve dijital teknolojilerle dünyamız hızla değişirken bizim eski doğrularla, eğitimle, yönetimle, politikalarla yola devam etmemiz mümkün mü? Bize yarınları gösteren kurumlar ve ülkeler neler yapıyor?
Hızla gelişen teknolojileri ve zamanın ruhunu yakalamanın formülü aslında çok kolay; içinden geçtiğimiz bu dönüşüme ayak uydurabiliyor, atılması gerekli adımları atabiliyor muyuz?
Bu dönüşümün parçası olarak yola devam edebilmemiz için sürdürülebilir fikirler üretip, kurumlar oluşturabiliyor, ekonomiler yaratabiliyor muyuz?

Başarı devamlılık ister. Geleceğe uyumlu kendi girişimcilik kültürümüzü geliştirebiliyor, yeni eğitim metotları, yeni politikalar oluşturabiliyor muyuz?

Yoksa hala bugünün doğruları ile yarınları kurabileceğimizi mi umuyoruz?

Yenilikçiliğe, Ar-Ge’ye, gelecek nesillere yatırımı öncelikli programı yapabilen ülkeler, geleceğin kazananları, yapamayanlar kaybedeni olacaklardır!

Böylesine büyük olumlu gelişmelerin yaşandığı dünyamızda teknolojiyle yarışan siyasetin yanı sıra bir başka güç daha vardır. Onun da adı terör, savaş ve istemsiz göçtür. Geleceğimizi ilgilendiren bu konularda bilge adamların yanı sıra vizyon sahibi genç insanların neler düşündüklerini “Barış, Siyaset ve Teknoloji” adıyla 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alacağız.

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin amacı, var olan sorulara cevap oluşturabilecek yararlı tartışmaların yapıldığı, zorlukların ve fırsatların konuşulduğu, sonuçlarla yüzleşildiği, vakaları ve ilham kaynaklarını bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır.

En önemli katkısı ise diyalog kültürünü hakim kılmaktır. Zira fikir paylaşımının olmadığı bir dünyada gerçek anlamda bir ilerlemeden söz edilemez. Zirve’nin çıktılarının ülkelerimizin ekonomik ve demokratik gelişimine katkı sağlamasına yardımcı olacağını ümit ediyoruz.

KobiEfor: Gelecek yılın bir değerlendirmesini yapacak olursanız Türk ekonomisinin geleceği ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Akkan Suver:  Bildiğiniz gibi Türkiye, dünyanın on sekizinci, Avrupa’nın yedinci büyük ekonomisidir. Tek haneli enflasyonla hedefe uyumlu çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Gelecek yılın büyüme hedefinin yüzde 5.5’le gerçekleşebilmesi konusunda planlar yapıldığının farkındayız. Büyüme performansının son 15 yılda ciddi şekilde arttığı ve kişi başına gelir seviyemizi önemli oranlarda iyileştirdiğimiz bir gerçektir. Bu gerçeği göz ününde tutarak söyleyebiliriz ki yönetilebilir cari açık politikasında sapma olmazsa ve mali disiplinin korunmasında kararlılık sürerse 2018 yılında dengeli bir ekonomi yakalayabiliriz.

Özellikle dış ülkelerde artan müteahhitlik hizmetlerimizin ve turizm girdilerinin de gelecek yılın önemli ekonomik parametreleri olacağına inanıyorum. Yabancı sermaye girişi ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye daha çok gelebilmelerinin sağlanması da ekonomimizin boyutlarında genişlik yaratabilecek bir seviyeye ulaşmamıza imkan sağlayabilecektir. Bütün bunlar Türkiye’nin 2018 yılında sahip olabileceği imkanlardır. Bu imkanların çeşitlendirilmesi, çoğaltılabilmesi ise uzlaşı ile mümkündür. Ekonomik göstergenin daha da iyi olabilmesi ise sakin ve ılıman bir ülke konumuna gelmekle de orantılıdır. Zira siyaset gibi ekonomi de bir uzlaşı sanatıdır.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 28 Mart 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:14
İkindi 16:45
Akşam 19:32
Yatsı 20:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20